Original-Perfusor® Line

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

PE (neobsahuje PVC)

  • Připojení Luer Lock zajišťuje kompatibilitu se všemi stříkačkovými pumpami
  • Tlaková zkouška do 2 barů
  • Typ Standard je k dispozici v různých délkách
  • Typ Opaque (černý) zajišťuje ochranu proti světlu
  • Typ Light Protected zajišťuje ochranu proti světlu, a zároveň je průsvitný
  • Vždy bez di(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP)
  • Nízké adsorpční charakteristiky umožňují použití k podávání vysoce účinných léků