Propofol-® Lipuro 0.5% (5mg/ml)

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Intravenózní anestetikum

  • Úvod do celkové anestezie dospělých a dětí od jednoho měsíce věku
  • Méně bolesti při aplikaci (Vizuální Analogová Stupnice < 20 mm u dětí 2-6 let)
  • Krátkodobá sedace dospělých při diagnostických a chirurgických zákrocích
  • Velmi vhodný u pacientů s nízkým prahem bolestivosti
  • Nízká koncentrace umožňuje přesnější titraci dávky
  • Není potřeba ředění ani kombinace s lokálními anestetiky

Propofol-® Lipuro 0.5% (5mg/ml) je léčivý přípravek.