Propofol-® Lipuro 0.5% (5mg/ml)

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Intravenózní anestetikum

  • Úvod do celkové anestezie dospělých a dětí od jednoho měsíce věku
  • Méně bolesti při aplikaci (Vizuální Analogová Stupnice < 20 mm u dětí 2-6 let)
  • Krátkodobá sedace dospělých při diagnostických a chirurgických zákrocích
  • Velmi vhodný u pacientů s nízkým prahem bolestivosti
  • Nízká koncentrace umožňuje přesnější titraci dávky
  • Není potřeba ředění ani kombinace s lokálními anestetiky