ABC2

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Přední dlahový systém pro krční páteř

Zavedení dynamického podpůrného dlahového systému znamenalo revoluci v terapii krční páteře. 

Systém ABC podporuje, díky vložení implantátu s ošetřením ploténky a jeho přizpůsobení se štepu, rychlejší a pevné začlenění kostního štěpu. 

Tento dynamický dlahový systém se šrouby umožňuje rozložení síly zátěže v ose, aby hlavni zátěž nenesl meziobratlový implantát.

Výhody:

 • Plně dynamický systém
 • Založen na Wolfově teorii
 • Menší počet operačních kroků (např. nepřítomnost předzávitů, samoblokovací mechanismus)
 • Rychlejší implantace systému
 • Vynikající, klinicky prokázané, výsledky

Upřesnění:

 • Samoblokovací šrouby
 • Revizní šrouby většího průsvitu
 • Označení kostních dlah pro snadnější rozlišení jejich velikosti a umístění
 • E-dlaha (prodloužení stávající ABC dlahy)
 • Dlahy pro korpektomii

Indikace:

 • Fúze krční páteře v případě: degenerativního postižení meziobratlové ploténky, deformit, posttraumatické nestability, zlomenin, nádorů a reoperací způsobených pseudoartrózou.

ABC2 je zdravotnický prostředek.