ABC2

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Přední dlahový systém pro krční páteř

Zavedení dynamického podpůrného dlahového systému znamenalo revoluci v terapii krční páteře. Systém ABC podporuje, díky vložení implantátu s osetrenim ploténky a jeho přizpůsobení se štepu, rychlejší a pevné začlenění kostního štěpu. Tento dynamický dlahový systém se šrouby umožňuje rozložení síly zátěže v ose, aby hlavni zatez nenesl meziobratlový implantát.

Výhody

  • Plně dynamický systém
  • Založen na Wolffově teorii
  • Menší počet operačních kroků (např. nepřítomnost predzávitů, samoblokovací mechanismus)
  • Rychlejší implantace systému
  • Vynikající, klinicky prokázané, výsledky

Kontakt

Pro další informace, prosím, kontaktujte obchodního zástupce divize Aesculap nebo zašlete e-mail na adresu spine@aesculap.com

Vlastnosti

  • Samoblokovací šrouby
  • Revizní šrouby vetsiho prusvitu
  • Označení kostních dlah pro snadnější rozlišení jejich velikosti a umístění
  • E-dlaha (prodloužení stávající ABC dlahy)
  • Dlahy pro korpektomii

Indikace

Fúze krční páteře v případě:
degenerativního postižení meziobratlové ploténky, deformit, posttraumatické nestability, zlomenin, nádorů a reoperací způsobených pseudoartrózou.