Angled Surecan®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Jehly nepoškozující septum Angled Surecan® jsou indikovány ke krátkodobé až střednědobé infuzi

Tyto jehly bez kormidelního vstupu mohou být přímo napojeny na perfuzní hadičky nebo na třícestný uzavírací kohout. Konstrukce zkosení umožňuje snadné proniknutí jehly do přepážky a zároveň eliminuje krycí vrstvu a usnadňuje uzavření přepážky po vyjmutí jehly.

Jehla Angled Surecan® může být také použitá pro podání kontrastní látky při provádění CT vyšetření.

Vlastnosti:

  • Vhodné pro vysokotlaké injekce až 325 psi (22,4 bar).
  • Neobsahují kaučuk a DEHP.
  • Podmíněně MR kompatibilní.

Anged Surecan® je zdravotnický prostředek.