Askina® Calgitrol® THIN

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Obvaz s alginátem a ionty stříbra

  • Obsahuje tenkou vrstvu alginátu se stříbrem. 
  • Je měkký a poddajný, dobře uzpůsobený pro hluboké a obtížně přístupné rány. 
  • Má se používat společně s absorpčním sekundárním krytím, jako je například Askina® Foam.

Askina® Calgitrol® THIN je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je péče o rány, zajistit širokou antimikrobiální účinnost a napomáhat kontaminaci bakteriemi z vnějšího prostředí. Indikace: Při péči o rány v části nebo v plné tloušťce kůže, u tlakových vředů stádia I–IV, venózních vředů, u popálenin druhého stupně a na místech odběrů kožních štěpů. Je indikováno pouze pro vnější použití a může být použito při péči o infikované rány pod zdravotnickým dohledem a na základě rozhodnutí lékaře. Kontraindikace: Krytí Askina® Calgitrol® THIN se nesmí používat u pacientů se známou přecitlivělostí na algináty nebo na stříbro. Dále se nesmí používat v případech, kdy je kontraindikována přítomnost kovů. Také je kontraindikováno u vředů vznikajících následkem infekce, jako je např. tuberkulóza, syfilis nebo hluboká mykotická infekce, a u popálenin třetího stupně. Bezpečnostní pokyny: V případě klinické infekce nenahrazuje topické stříbro nutnost systémové léčby nebo jiné odpovídající léčby infekce. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Hospicare Ltd. se sídlem na adrese Collooney, Co. Sligo, Irsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Askina® Calgitrol® Paste
Další
Askina® Calgitrol® Ag
Další