Endo-SPONGE®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Minimálně invazivní metoda léčby prosakování anastomózy

Po zavedení TME („total mesorectal excision“) jako standardu v léčbě karcinomu rekta se zvýšil počet kontinentních resekčních výkonů a zároveň ubylo extirpací. Nejzávažnější komplikací, která provází přední resekci rekta je prosakování anastomózy. Klinicky manifestní prosakování anastomózy se objevuje až u 15 % pacientů.
Z důvodu těsné blízkosti svěrače a anastomózy je zde permanentní přítomnost infekčního sekretu a plynu. Jakmile se objeví prosakování anastomózy, primárně se rozvine zánět v malé pánvi. Pokud sekrece pokračuje, může se rozvinout generalizovaná peritonitida se septickým stavem, který zahrnuje multiorgánové selhání a potenciálně může pacienta ohrozit I smrtí.
Pokud je přítomna lokalizovaná peritonitida s endoskopicky přístupnou dutinou, pak můžeme k léčbě použít Endo-SPONGE.

Léčba Endo-SPONGE

Dutina je drénovaná endoskopicky zavedeným systémem Endo-SPONGE obsahující Redyrob® TRANS PLUS. Otevřené póry “houby” dovolují přenést sací schopnost přes tkáně, které jsou s povrchem “houby” v kontaktu.

Výhody

 • Kontinuální drenáž , nezvyšuje sekreci 
 • Debridement, rychlé vyčištění dutiny 
 • Podpora granulace 
 • Mechanicky zmenšuje velikost dutiny 
 • Kontrola infekce

 Výhody pro pacienta 

 • Dobrá snášenlivost 
 •  Dobrá spolupráce 
 •  Žádný nepříjemný zápach 
 •  V některých případech možnost ambulantní léčby
   

Kritéria léčby

 •  Lokalizovaná nízce uložená peritonitida 
 •  Endoskopicky přístupné prosakování (>5mm) 
 •  Dostatečná drenáž 
 •  Rapidní klinické zlepšení pacientova stavu

Kontakt

Pro více informací prosím kontaktujte svého Aesculap zástupce, nebo napište na :
e-mail: info@endo-sponge.com