Endo-SPONGE®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Minimálně invazivní metoda léčby prosakování anastomózy

Po zavedení TME („total mesorectal excision“) jako standardu v léčbě karcinomu rekta se zvýšil počet kontinentních resekčních výkonů a zároveň ubylo extirpací. 

Nejzávažnější komplikací, která provází přední resekci rekta je prosakování anastomózy. Klinicky manifestní prosakování anastomózy se objevuje až u 15 % pacientů.

Z důvodu těsné blízkosti svěrače a anastomózy je zde permanentní přítomnost infekčního sekretu a plynu. Jakmile se objeví prosakování anastomózy, primárně se rozvine zánět v malé pánvi. Pokud sekrece pokračuje, může se rozvinout generalizovaná peritonitida se septickým stavem, který zahrnuje multiorgánové selhání a potenciálně může pacienta ohrozit I smrtí.

Pokud je přítomna lokalizovaná peritonitida s endoskopicky přístupnou dutinou, pak můžeme k léčbě použít Endo-SPONGE®.

 

Léčba Endo-SPONGE®

Dutina je drénovaná endoskopicky zavedeným systémem Endo-SPONGE® obsahující Redyrob® TRANS PLUS. Otevřené póry “houby” dovolují přenést sací schopnost přes tkáně, které jsou s povrchem “houby” v kontaktu.

 

Výhody:

 • Kontinuální drenáž, nezvyšuje sekreci.
 • Debridement, rychlé vyčištění dutiny.
 • Podpora granulace.
 • Mechanicky zmenšuje velikost dutiny.
 • Kontrola infekce.

 

Výhody pro pacienta:

 • Dobrá snášenlivost.
 • Dobrá spolupráce.
 • Žádný nepříjemný zápach.
 • V některých případech možnost ambulantní léčby.

 

Kritéria léčby:

 •  Lokalizovaná nízce uložená peritonitida.
 •  Endoskopicky přístupné prosakování (> 5 mm).
 •  Dostatečná drenáž.
 •  Rapidní klinické zlepšení pacientova stavu.

 

Pro více informací prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce, nebo napište na e-mail: info@endo-sponge.com 

Endo-SPONGE® endoluminální vakuová terapie je miniinvazivní metoda ošetření průsaku anastomózy v oblasti dolního rekta. Jedná se o zdravotnický prostředek. Indikace: • Průsak anastomózy po kolorektálním chirurgickém výkonu s anastomózou v oblasti malé pánve (extraperitoneální umístění). • Průsak rektálního pahýlu po zákroku dle Hartmanna (extraperitoneální umístění). V obou případech je metoda indikována v případě výskytu lokální peritonitidy v oblasti malé pánve, lokálního abscesu, který lze zcela drénovat a v případě výskytu lokálních zánětlivých reakcí v oblasti malé pánve. Kontraindikace: • Maligní tumor. • Nekrotická tkáň/gangréna. • Neléčená osteomyelitida. • Umístění houbičky v těsné blízkosti cév, močového měchýře nebo kliček tenkého střeva. • Nedrénovatelné septické ložisko. • poruchy srážení krve. • Léčba terapeutickými dávkami antikoagulačních léků. • Generalizovaná peritonitida. Rizika: • Zbylé části houbičky (vznik píštěle, reakce na cizí těleso, možné operativní odstranění). • Eroze struktur sousedících s houbičkou (cévy, močový měchýř, tenké střevo, tlusté střevo atd.). • Poranění střevní stěny, vzácně perforace stěny. • Krvácení, vzácně závažné. • Poškození pláště endoskopu. • Poškození kabelů endoskopu v případě nadměrného ohýbání flexibilního distálního konce uvnitř ztužovacího tubusu. Varování: • Při ořezávání houbičky na míru mohou vzniknout částice a zbytky houbičky. Ořezávání (např. pomocí nůžek nebo skalpelu) musíte provádět v dostatečné vzdálenosti od pacienta a ve vhodném prostředí, kde vznik částic nevadí. • Po oříznutí musíte odstranit veškeré zbytky a částice z povrchu houbičky, pečlivě je sesbírat a zlikvidovat běžným způsobem. • Během ořezávání dejte pozor, aby nevznikly žádné ostré hrany nebo hroty, a v případě potřeby je zahlaďte, jinak by mohly být při vyjmutí houbičky snadno odtrženy. • Při ořezávání houbičky neřezejte dovnitř houbičky nebo do drenážní trubice. Při zkracování délky houbičky zkraťte také drenážní trubici. Houbička musí přesahovat konec drenážní trubice minimálně 5 mm. • Všechny položky jsou na jedno použití. • Používejte pouze položky v neporušeném obalu. • Doba zavedení houbičky se určuje podle místní klinické situace. V případě rozsáhlých infekcí lze indikovat výměnu po 24 hodinách. • Houbička nesmí být ponechána v ráně déle než 72 hodin kvůli riziku prorůstání granulační tkáně do houbičky. • Před použitím houbičky Endo-SPONGE® použijte vhodné zobrazovací metody pro místo rány, aby byla vyloučena přítomnost abscesu léčitelného pouze chirurgicky nebo invazivně. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Surgical S.A., se sídlem na adrese Carretera de Terrassa 121 Rubí, 08191, Španělsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.