Endo-SPONGE®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Minimálně invazivní metoda léčby prosakování anastomózy

Po zavedení TME („total mesorectal excision“) jako standardu v léčbě karcinomu rekta se zvýšil počet kontinentních resekčních výkonů a zároveň ubylo extirpací. 

Nejzávažnější komplikací, která provází přední resekci rekta je prosakování anastomózy. Klinicky manifestní prosakování anastomózy se objevuje až u 15 % pacientů.

Z důvodu těsné blízkosti svěrače a anastomózy je zde permanentní přítomnost infekčního sekretu a plynu. Jakmile se objeví prosakování anastomózy, primárně se rozvine zánět v malé pánvi. Pokud sekrece pokračuje, může se rozvinout generalizovaná peritonitida se septickým stavem, který zahrnuje multiorgánové selhání a potenciálně může pacienta ohrozit I smrtí.

Pokud je přítomna lokalizovaná peritonitida s endoskopicky přístupnou dutinou, pak můžeme k léčbě použít Endo-SPONGE®.

 

Léčba Endo-SPONGE®

Dutina je drénovaná endoskopicky zavedeným systémem Endo-SPONGE® obsahující Redyrob® TRANS PLUS. Otevřené póry “houby” dovolují přenést sací schopnost přes tkáně, které jsou s povrchem “houby” v kontaktu.

 

Výhody:

 • Kontinuální drenáž, nezvyšuje sekreci.
 • Debridement, rychlé vyčištění dutiny.
 • Podpora granulace.
 • Mechanicky zmenšuje velikost dutiny.
 • Kontrola infekce.

 

Výhody pro pacienta:

 • Dobrá snášenlivost.
 • Dobrá spolupráce.
 • Žádný nepříjemný zápach.
 • V některých případech možnost ambulantní léčby.

 

Kritéria léčby:

 •  Lokalizovaná nízce uložená peritonitida.
 •  Endoskopicky přístupné prosakování (> 5 mm).
 •  Dostatečná drenáž.
 •  Rapidní klinické zlepšení pacientova stavu.

 

Pro více informací prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce, nebo napište na e-mail: info@endo-sponge.com 

Endo-SPONGE® je zdravotnický prostředek.