Eso-SPONGE®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Přístroj na endoluminální podtlakovou terapii (EVT)

Endoluminální vakuová terapie insuficience anastomóz v horní části gastrointestinálního traktu.

Výhody:

  • Kontinuální drenáž, nedochází k nahromadění sekretu
  • Zvládnutí infekce
  • Debridement, rychlé vyčištění zánětlivé dutiny
  • Odpora granulace a zarůstání tkání
  • Mechanické zmenšení zánětlivé dutiny

Eso-SPONGE®, přístroj na endoluminální podtlakovou terapii (EVT), je minimálně invazivní způsob léčby a prevence anastomotických úniků a perforací v horním gastrointestinálním traktu* (horní GIT). Jedná se o zdravotnický prostředek. Indikace: • Léčba anastomotických úniků nebo perforací v horním gastrointestinálním traktu* pomocí podtlaku, včetně intraluminální nebo intrakavitární terapie paraezofageální a mediastinální septické ohnisko nebo endoskopicky dostupné lokalizované abscesy. • Preventivní terapie ke snížení rizika anastomotických úniků v horním gastrointestinálním traktu*. Označení horní gastrointestinální trakt se vztahuje na jícen, žaludek a dvanáctník, endoskopicky přístupný v rozsahu délky převlečné trubice. Kontraindikace: • Nekrotické tkáně/gangréna • Rány po maligních tumorech. • Neléčená osteomyelitida. • Septické ohnisko nelze endoskopicky plně vysoušet. • Porucha srážlivosti krve. • Léčba antikoagulačními látkami v terapeutické dávce. • Generalizovaná peritonitida nebo sepse. • Krvácející varixy jícnu. • Umístění tamponu přímo na hlavní cévy. • Použití systému Eso-SPONGE je kontraindikováno u pacientů se známou citlivostí nebo alergiemi na jeho součásti (podrobnosti o názvech součástí najdete v části Použité materiály). • Při použití přístroje ve specifických skupinách pacientů (například osoby malého rámce) je třeba brát v úvahu jejich rozměry. • U pediatrické populace jsou k dispozici omezené klinické důkazy o použití systému Eso-SPONGE. Jako preventivní opatření se u dětské populace systém Eso-SPONGE nedoporučuje. • Neexistují žádné klinické důkazy o použití systému Eso-SPONGE u těhotných a kojících žen. Jako preventivní opatření se systém Eso-SPONGE nedoporučuje používat během těhotenství nebo kojení. Nežádoucí účinky: • Eroze struktur sousedících s tamponem (např. mediastinální cévy, membránová stěna průdušnice a plic, plicní tepna, plicní žíla, aorta, dutá žíla, lymfatické cévy). • Poškození a perforace v oblasti přístupů (ústní dutina, jícen, hltan, nos). • Změna polohy tamponu. • Postintervenční zúžení/stenóza. • Krvácení, které může v závislosti na stavu pacienta vést k těžkému krvácení nebo smrti. Varování: • Tampon může při úpravách tvaru a/nebo vyjímání utrpět poškození, čímž vzniknou zbytkové části tamponu. • Zbytkové části tamponu mohou způsobit vznik píštěle, reakce na cizí těleso. Může vzniknout nutnost chirurgického odstranění. • Umísťovat tampon přímo na nervy a srdce se nedoporučuje. • V případě poškozených cév v oblasti jícnu může použití tamponu Eso-SPONGE s vývěvou způsobit ve vzácných případech vážné krvácení, které může vést až ke smrti pacienta. • Systém Eso-SPONGE se nesmí používat v jiných než uvedených tělesných otvorech. • Vzhledem k základnímu onemocnění má většina pacientů lokalizovanou infekci, která může vést k sepsi (tj. peritonitida, nekróza…). Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Surgical S.A., se sídlem na adrese Carretera de Terrassa 121 Rubí, 08191, Španělsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.