Eso-SPONGE®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Přístroj na endoluminální podtlakovou terapii (EVT)

Endoluminální vakuová terapie insuficience anastomóz v horní části gastrointestinálního traktu.

Výhody:

  • Kontinuální drenáž, nedochází k nahromadění sekretu
  • Zvládnutí infekce
  • Debridement, rychlé vyčištění zánětlivé dutiny
  • Odpora granulace a zarůstání tkání
  • Mechanické zmenšení zánětlivé dutiny

Eso-SPONGE® je zdravotnický prostředek.