Eso-SPONGE®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Endoluminální vakuová terapie insuficience anastomóz v horní části gastrointestinálního traktu

Výhody Eso-SPONGE®:

  • ƒƒkontinuální drenáž, nedochází k nahromadění sekretu
  • ƒƒzvládnutí infekce
  • ƒƒdebridement, rychlé vyčištění zánětlivé dutiny
  • ƒpodpora granulace a zarůstání tkání
  • ƒƒmechanické zmenšení zánětlivé dutiny