PROSPACE® PEEK

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Lumbální meziobratlový fúzní systém z biokompatibilního materiálu PEEK-Optima® pro zadní přístup

Systém PROSPACE® PEEK slouží k monosegmentální nebo multisegmentální stabilizaci bederní a hrudní páteře přes zadní přístup. 

Vzhledem k rentgenové transparentnosti umožňuje systém rychlé a jednoduché posouzení struktury kostí a míru prorůstání kostní tkáně. 

Tantalové kolíky slouží jako markery polohy. Modul pružnosti 3,6 GP a napomáhá rozdělení zátěže mezi implantátem a původní kostí, čímž stimuluje proces hojení kosti. PROSPACE® zajišťuje primární stabilitu, obnovu přirozené bederní lordózy a dlouhodobou podporu spinální rovnováhy. 

Kombinace se spolehlivým a snadno použitelným instrumentáriem PROSPACE® nabízí řešení pro úspěšnou meziobratlovou fúzi torakolumbální páteře.

Vlastnosti:

 • PEEK-Optima® je rentgen-transparentní a netvoří artefakty 
 • Tantalové markery slouží jako indikátory polohy 
 • Vysoká primární stabilita díky anatomickému tvaru a rýhovanému profilu
 • Rovný design implantátu pro minimální zatížení dura a nervových kořenů 
 • Lordotický design implantátu s cílem zachování spinální rovnováhy díky obnovení přirozené lordózy na všech úrovních
 • Možnost použití kosti nebo kostní náhrady pro podporu kostního přemostění
 • Pevné spojení zavaděče implantátu prostřednictvím svorkového mechanismu

Výhody:

 • Dlouhodobé zkušenosti se systémem PROSPACE® Titanium impulsem pro vývoj PROSPACE® PEEK
 • Systém PROSPACE® PEEK a páteřní systém S4® splňují požadavky kladené na třísloupcovou stabilizaci páteře
 • Široká nabídka velikostí implantátu poskytuje optimální náhradu pro každého pacienta
 • Jednoduché a přehledně uspořádané nástroje

Indikace:

Fúze torakolumbální páteře v případech: degenerativní nestability, spondylolistézy, postdiskektomického syndromu a posttraumatické nestability.

Pro další informace, prosím, kontaktujte našeho zástupce nebo zašlete e-mail na adresu spine@aesculap.com.

PROSPACE® PEEK je zdravotnický prostředek.