T-Space® PEEK

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Bederní meziobratlový fúzní systém z biokompatibilního materiálu PEEK-Optima® - transforaminální přístup

T-Space® PEEK je implantát vhodný pro monosegmentální nebo multisegmentální stabilizaci bederní a hrudní páteře transforaminálním nebo transartikulárním přístupem. Design implantátu T-Space® odpovídá požadavkům kladeným na miniinvazivní chirurgickou techniku. V souladu s tím tvoří pokrokový páteřní systém S4®, páteřní rozvěrač SpineClassics a klícka T-Space® zajímavou kombinaci pro provedení spinální fúze. Vzhledem k rentgenové transparentnosti umožňuje systém rychlé a jednoduché posouzení struktury kostí a míru prorůstání kostní tkáně. Tantalové kolíky slouží jako markery polohy. Modul pružnosti 3,6 GPa napomáhá rozdělení zátěže mezi implantátem a původní kostí, čímž podporuje proces hojení kosti.
 

Výhody

  • Jednostranný a minimálně invazivní přístup k páteři 
  • Miniinvazivní technika použití kombinace páteřního systému S4® a Spine Classics MLD rozvěrače, klinicky ověřená stovkami operací 
  • Široká nabídka velikostí implantátu poskytuje optimální náhradu pro každého pacienta 
  • Jednoduché a přehledně uspořádané nástroje 

Kontakt

Pro další informace, prosím, kontaktujte obchodního zástupce divize Aesculap nebo zašlete e-mail na adresu spine@aesculap.com

Vlastnosti

  • Tvar podobný banánu zajišťuje maximální kontaktní plochu mezi obratli a implantátem, přičemž je dostatečně tenký, aby mohl být zaveden přes foramen
  • PEEK-Optima® je rentgen-transparentní a netvoří artefakty
  • Tantalové markery slouží jako indikátory polohy 
  • Anatomický tvar a rýhovaný profil
  • Pevné spojení zavaděče implantátu prostřednictvím svorkového mechanismu

Poznámka

Indikace

Fúze torakolumbální páteře v případech: degenerativní nestability, spondylolistézy, postdiskektomického syndromu a posttraumatické nestability.