TSPACE® PEEK 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Bederní meziobratlový fúzní systém z biokompatibilního materiálu PEEK-Optima® - transforaminální přístup

Implantát vhodný pro monosegmentální nebo multisegmentální stabilizaci bederní a hrudní páteře transforaminálním nebo transartikulárním přístupem. 

Design implantátu T-Space® odpovídá požadavkům kladeným na mini invazivní chirurgickou techniku. V souladu s tím tvoří pokrokový páteřní systém S4®, páteřní rozvěrač SpineClassics a klícka T-Space® zajímavou kombinaci pro provedení spinální fúze. 

Vzhledem k rentgenové transparentnosti umožňuje systém rychlé a jednoduché posouzení struktury kostí a míru prorůstání kostní tkáně. 

Tantalové kolíky slouží jako markery polohy. Modul pružnosti 3,6 GP a napomáhá rozdělení zátěže mezi implantátem a původní kostí, čímž podporuje proces hojení kosti.

Vlastnosti:

  • Tvar podobný banánu zajišťuje maximální kontaktní plochu mezi obratli a implantátem, přičemž je dostatečně tenký, aby mohl být zaveden přes foramen.
  • PEEK-Optima® je rentgen-transparentní a netvoří artefakty
  • Tantalové markery slouží jako indikátory polohy.
  • Anatomický tvar a rýhovaný profil.
  • Pevné spojení zavaděče implantátu prostřednictvím svorkového mechanismu.

Výhody:

  • Jednostranný a minimálně invazivní přístup k páteři 
  • Min iinvazivní technika použití kombinace páteřního systému S4® a Spine Classics MLD rozvěrače, klinicky ověřená stovkami operací 
  • Široká nabídka velikostí implantátu poskytuje optimální náhradu pro každého pacienta 
  • Jednoduché a přehledně uspořádané nástroje 

Indikace:

Fúze torakolumbální páteře v případech: degenerativní nestability, spondylolistézy, postdiskektomického syndromu a posttraumatické nestability.

TSPACE® PEEK je zdravotnický prostředek.