Targon® FN – krček femuru

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Systém pro ošetření mediálních a laterálních zlomenin krčku femuru, chránící femorální hlavici.

Targon® FN TeleScrews umožňuje řízenou kompresi zlomeniny ve směru linie krčku femuru, aniž by hrozilo dráždění měkkých tkání šrouby. Spojení těchto distálních a proximálních šroubů s dlahou stabilizuje zlomeninu mnohem lépe, a to včetně vynikající stability rotační, než jiné metody fixace. Speciální instrumentárium tento zákrok usnadňuje a umožňuje provést jej miniinvazivně.
Operační technika umožňuje operatérovi snadno dosáhnout optimální fixace a vyhnout se přitom potenciálním komplikacím, jako je ohnutí zaváděcích drátů nebo jejich proniknutí do pánve.
Počáteční pozitivní zkušenosti se systémem Targon® FN naznačují, že může být velmi výhodný zejména při léčbě intrakapsulárních zlomenin a může představovat řešení i pro tzv. „neřešitelné fraktury”.