Targon® FN

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Systém pro ošetření mediálních a laterálních zlomenin krčku femuru, chránící femorální hlavici

Targon® FN TeleScrews umožňuje řízenou kompresi zlomeniny ve směru linie krčku femuru, aniž by hrozilo dráždění měkkých tkání šrouby. 

Spojení těchto distálních a proximálních šroubů s dlahou stabilizuje zlomeninu mnohem lépe, a to včetně vynikající stability rotační, než jiné metody fixace. 

Speciální instrumentárium tento zákrok usnadňuje a umožňuje provést jej miniinvazivně.

Operační technika umožňuje operatérovi snadno dosáhnout optimální fixace a vyhnout se přitom potenciálním komplikacím, jako je ohnutí zaváděcích drátů nebo jejich proniknutí do pánve.

Počáteční pozitivní zkušenosti se systémem Targon® FN naznačují, že může být velmi výhodný zejména při léčbě intrakapsulárních zlomenin a může představovat řešení i pro tzv. „neřešitelné fraktury”.

Targon® FN je zdravotnický prostředek.