OMNI

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Monitor OMNI plně reflektuje požadavky každodenního provozu jednotek intenzivní péče z pohledu využitelnosti, bezpečnosti i výkonu. Nabízí všechny existující metody kontinuální náhrady funkce ledvin (CRRT) i modely antikoagulačních režimů a navíc poskytuje možnost kombinovat jednotlivé léčebné metody. Systém OMNI je vysoce efektivní a výrazně snižuje objem práce zdravotních sester a lékařů. Příjemné uživatelské prostředí navíc personálu nabízí naprostou flexibilitu a komfort. 

Software HomeoSAFE – přesný a bezpečný

Řízení bilance tekutin je nedílnou součástí všech metod akutního očišťování krve. Většina akutních pacientů je hemodynamicky nestabilní a jejich léčba vyžaduje přísnou kontrolu příjmu a výdeje tekutin. Špičkový software HomeoSAFE  patří k nejpokročilejším systémům řízení bilance tekutin. Umožňuje bezpečně a přesně nastavit a udržovat stanovené parametry a zabraňuje rychlé koagulaci a saturaci filtru. Po zadání požadovaných parametrů software vypočítá cílovou renální dávku (ml/kg/h), během terapie průběžně přizpůsobuje rychlost průtoku tekutin a automaticky kompenzuje odchylky. Systém OMNI také vyhodnocuje arteriální i venózní tlak a reguluje automaticky průtok krve. Dokáže vyhodnotit příliš vysoký transmembránový tlak a v případě potřeby snížit objem výměny tekutin. Eliminuje tak veškeré faktory, které by mohly zabránit dosažení potřebné renální dávky.

Nové pojetí akutního očišťování krve

Uživatelsky komfortní

  • Jednoduchá a rychlá intuitivní obsluha
  • Dvanáctipalcový barevný dotykový displej
  • Pouze jeden typ setu pro všechny základní metody

Bezpečný

  • Automatické odstranění vzduchu v celém setu
  • Čtečka čárového kódu zamezí nežádoucí záměně materiálu
  • Automatická redukce a regulace průtoků krve a roztoků

Komplexní a flexibilní

  • Komplexní rozsah terapií a jejich vzájemná modulace
  • Plně integrované antikoagulační módy včetně heparinové, citrátové akalciové pumpy
  • Unikátní princip řízení bilance tekutin