OMNI

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

OMNI

Nové pojetí akutního očišťování krve

Uživatelsky komfortní

  • Jednoduchá a rychlá intuitivní obsluha.
  • Dvanáctipalcový barevný dotykový displej.
  • Pouze jeden typ setu pro všechny základní metody.

 

Bezpečný

  • Automatické odstranění vzduchu v celém setu.
  • Čtečka čárového kódu zamezí nežádoucí záměně materiálu.
  • Automatická redukce a regulace průtoků krve a roztoků.

 

Komplexní a flexibilní

  • Komplexní rozsah terapií a jejich vzájemná modulace.
  • Plně integrované antikoagulační módy včetně heparinové, citrátové a kalciové pumpy.
  • Unikátní princip řízení bilance tekutin.

OMNI je zdravotnický prostředek.

Monitor OMNI plně reflektuje požadavky každodenního provozu jednotek intenzivní péče z pohledu využitelnosti, bezpečnosti i výkonu. Nabízí všechny existující metody kontinuální náhrady funkce ledvin (CRRT) i modely antikoagulačních režimů a navíc poskytuje možnost kombinovat jednotlivé léčebné metody. Systém OMNI je vysoce efektivní a výrazně snižuje objem práce zdravotních sester a lékařů. Příjemné uživatelské prostředí navíc personálu nabízí naprostou flexibilitu a komfort. 

Software HomeoSAFE – přesný a bezpečný

Řízení bilance tekutin je nedílnou součástí všech metod akutního očišťování krve. Většina akutních pacientů je hemodynamicky nestabilní a jejich léčba vyžaduje přísnou kontrolu příjmu a výdeje tekutin. Špičkový software HomeoSAFE  patří k nejpokročilejším systémům řízení bilance tekutin. Umožňuje bezpečně a přesně nastavit a udržovat stanovené parametry a zabraňuje rychlé koagulaci a saturaci filtru. Po zadání požadovaných parametrů software vypočítá cílovou renální dávku (ml/kg/h), během terapie průběžně přizpůsobuje rychlost průtoku tekutin a automaticky kompenzuje odchylky. Systém OMNI také vyhodnocuje arteriální i venózní tlak a reguluje automaticky průtok krve. Dokáže vyhodnotit příliš vysoký transmembránový tlak a v případě potřeby snížit objem výměny tekutin. Eliminuje tak veškeré faktory, které by mohly zabránit dosažení potřebné renální dávky.