proGAV 2.0

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Gravitační ventil

Programovatelný gravitační ventil proGAV k terapii hydrocefalu z dílny firmy Aesculap-Miethke se na světových trzích pohybuje již  přes deset let. Pro tak úspěšný produkt je to již poměrně dlouhá doba, a tak se jeho konstrukční otec Christoph Miethke rozhodl, že nadešel čas k inovaci tohoto výrobku a k určitému technickému vylepšení, které vyústilo do nového programovatelného ventilu proGAV 2.0

Od nástupu na trh se ventil plně osvědčil a zejména v terapii normotenzního hydrocefalu se stal zlatým standardem. Celosvětově implantované stovky a tisíce kusů jsou nejlépe vypovídajícím měřítkem jeho kvalit. A tak po nasbírání dostatečného množství zkušeností, podnětů a připomínek jak od lékařů, tak od pacientů, konstruktéři přikročili ke změnám, které kvality ventilu posunou ještě o stupeň výše.

 

Vlněný reliéf

Základní poslání ventilu zůstalo shodné, tedy vytvořit programovatelný, jinak řečeno nastavitelný, ventil s gravitační jednotkou, který bude sloužit účinnému zabránění předrenování pacienta v návaznosti na jeho aktuální polohu. Velikost a zpracování ventilu zůstaly také beze změn, materiálem konstrukce je tedy titanová slitina a rozměry jsou kompaktní.

Zásadním rozdílem je však vrchní stěna pouzdra ventilu. Dříve hladký titanový plech byl nahrazen vlněným reliéfem, ne náhodou připomínajícím vlněný plech. Tato drobná změna měla opravdu radikální dopad při procesu nastavování požadované hodnoty otevíracího tlaku ventilu. U předešlé generace ventilu proGAV se k nastavení a k přečtení, případně kontrole nastavené hodnoty používala barevně rozlišená programovací jednotka podobná perům. Především u nastavování požadované hodnoty u již implantovaného ventilu tak mohlo za určitých podmínek docházet k bolestivé reakci pacientů, kdy trn z nastavovacího pera musel uvolnit bezpečnostní pojistku ventilu tak, aby mohl být pomocí magnetů nastaven.

A právě výměna tvaru vrchní strany pouzdra z hladkého na vlnitý umožnila změnu konstrukce programovací jednotky. V našem případě „pero“ nahradila „kobliha“. Tedy, magnety nutné ke změně nastavení magnetického rotoru ventilu a tím pádem ke změně nastavené otevírací hodnoty ventilu se přesunuly do nově tvarovaného programovátka, nyní majícího tvar disku s otvorem uprostřed. Díky tomuto otvoru lze disk navléknout na prst, který tak nahradí v procesu programování kovový pin, kterým se uvolňovala bezpečnostní pojistka.

 

Komfort a zpětná kontrola funkčnosti

Při stisknutí stěny ventilu také dojde k hlasitému cvaknutí, které velice efektivně lékaři napovídá, že došlo k uvolnění pojistky a nastavení požadované hodnoty. Drobná změna v konstrukci ventilu má tedy velký dopad jak pro komfort užívání, tak pro zpětnou kontrolu funkčnosti a nastavení. Pro přečtení nastavené hodnoty nám nově slouží výklopný kompas, který se přikládá přes implantovaný ventil. Kompas má kruhový tvar, po obvodu se nachází stupnice v centimetrech vodního sloupce a jasně čitelná ručička nám přesně řekne aktuální hodnotu otevíracího tlaku ventilu.

Zároveň u nové generace ventilu proGAV 2.0 zůstaly zachovány všechny osvědčené funkční atributy z generace minulé, jako bezpečné vyšetření pacienta v MRI bez nechtěného přeprogramování ventilu magnetickým polem, precizní nastavení požadované hodnoty otevíracího tlaku ventilu po 1cm vodního sloupce atd.

Pevně věříme, a první pozitivní zkušenosti nám dávají za pravdu, že uvedené změny přispějí k ještě větší spokojenosti a funkčnosti s novým programovatelným gravitačním ventilem proGAV 2.0.

proGAV 2.0 je zdravotnický prostředek.