ACTREEN® - volím budoucnost DOBRÉ PRO VÁS I PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Mysleme na oceány  

Během posledních padesáti let lidé začali mnohem více dbát na životní prostředí. Jak sami uvidíte ve videu, vedly je k tomu velmi dobré důvody. Kromě globálního oteplování je dalším palčivým problémem i znečištění oceánů. A právě tady už dnes můžeme udělat něco pro zítřek.

Koncentrace plastového odpadu způsobila vznik skutečného sedmého světadílu. Na rozdíl od materiálů organického původu plast v přírodě nikdy „nezmizí“, naopak se v ní hromadí, a především pak v oceánech.1 Zhruba 80 % odpadu v mořích pochází z činnosti člověka na pevnině.2 Například jednorázová dětská plena nebo plastový kelímek se na mikroskopické částečky rozkládá až 500 let.

Plasty dnes zabíjejí 1,5 milionu zvířat ročně a v roce 2050 okolo 99 % mořských živočichů požije plasty.3 Odpad se tak stává součástí lidského potravinového řetězce, jeho částice již byly nalezeny v mušlích, krabech a rybách.4

Co mají tato čísla společného s používáním katétrů? 

Denně musíte průměrně použít pět katétrů.5 Intermitentní katétry jsou součástí vaší každodenní rutiny a usnadňují vám život.  Po použití nicméně nejsou ničím jiným než plastovým odpadem. Můžete však ovlivnit množství odpadu, které vyprodukujete.

Actreen-ActGreen-Patients-catheteruse-image-Illustrator

I když všechny katétry vypadají podobně, existují mezi nimi mírné rozdíly, které mají dopad na životní prostředí. Je na vás, který katétr si vyberete, touto volbou však můžete pomoci, protože různé modely katétrů mají různou:

  • hmotnost,
  • obalový materiál,
  • množství plastových částí a ty jsou různě recyklovatelné.6

Eko-design ve spojení s inovací

Jste to vy, kdo se bude rozhodovat pro spolehlivý katétr, který vám nabídne potřebné pohodlí. Objevte Actreen®, maximálně bezpečný, účinný  a snadno použitelný katétr,7 který dokáže snížit vaši ekologickou stopu.6

Ekologické výhody Actreen®

ActGreen environment icon textimagelist

Katétr z materiálu šetrného k životnímu prostředí

Actreen® je vyroben z TPO (termoplastického polyolefinu), což je chemicky odolný polymer, který neobsahuje změkčovadla. Má proto nižší obsah vyluhovatelných a extrahovatelných látek než změkčené PVC a neobsahuje latex ani PVC.6

ActGreen weight icon textimagelist

Nižší hmotnost

TPO má nižší hustotu než PVC, na výrobu katétru je potřeba méně materiálu.8 To vede ke snížení celkové spotřeby materiálu a plastového odpadu.

Actreen ActGreen recycling textimagelist

Snadno recyklovatelný

Méně materiálu a méně dílů je klíčem k snadnější recyklaci. Ve srovnání s produkty hlavních konkurentů je Actreen® tvořen z méně částí a neobsahuje žádný hliník ani tvrdé plasty, které komplikují recyklaci.6

ActGreen toxic free icon textimagelist

Nakládání s odpady bez toxických látek

Při spalování plastového materiálu PE od Actreen® se do ovzduší neuvolňují toxické látky. Nedochází ke znečištění ovzduší.

Chcete vyzkoušet katétry Actreen®?

Získejte vzorky ZDARMA

Jak katétry ovlivňují váš koupelnový odpad?

Jedním z měřitelných rozdílů mezi Actreen® a ostatními intermitentními katétry je dramatické snížení koupelnového odpadu. Díky eko-designu má produkt mnohem menší objem. Zjistěte si, jak velký rozdíl to je.6

Spočítejte si svůj odpad

Actreen® má šetrnost k životnímu prostředí ve své DNA

Podíváme-li se na začátek příběhu Actreen®, zjistíme, že byl jako šetrný k životnímu prostředí navržen. První generace byla vyvinuta v roce 2004 a od té doby se neustále zlepšuje.

Již v roce 2004 B. Braun začal dodržovat systém ekologického řízení (ISO 14001 EMS).

B. Braun závazek k udržitelnosti
Kdekoliv je to možné a rozumné, omezujeme spotřebu zdrojů a zaměřujeme se na alternativní a regenerativní koncepce. Jako společnost zaměřená na budoucnost zvažujeme, jaké dopady mají naše obchodní rozhodnutí na životní prostředí, a usilujeme o trvalé zlepšování naší ekologické rozvahy. S ohledem na budoucí generace děláme i něco navíc, nad rámec právních požadavků. Sem patří i to, že naše kroky k ochraně životního prostředí podrobujeme neustálému přezkoumávání.

Co to vše znamená pro vás?

Actreen® je více než jen praktický a pohodlný katétr.  Actreen® přímo snižuje váš koupelnový odpad a pomáhá omezovat znečistění oceánů.6, 7, 9 Velká část všeho plastového odpadu totiž končí právě v nich. Je proto důležité produkovat co nejméně odpadu. Je na vás udělat krok tím správným směrem.

To vše je možné, protože Actreen® je:

  • nejlehčí produkt, tím pádem nejvýhodnější pro odpadové hospodářství, má nejnižší váhu a nejmenší objem,6
  • vyroben z termoplastického polyolefinu šetrného k životnímu prostředí,8
  • je navržen z méně dílů, a proto je lépe recyklovatelný,6
  • je chráněn recyklovatelným obalem z polyetylenové fólie.

Tyto výhody jsou dobré pro vás i pro životní prostředí.6, 9

Udělejme už dnes něco pro zítřek – s Actreen®!

Právní informace

Actreen® jsou katétry určené pro intermitentní močovou katetrizaci. Zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a informace o bezpečném používání zdravotnického prostředku. Tyto mohou obsahovat údaje o rizicích spojených s jeho používáním.

Zdroje

1. https://www.eea.europa.eu/fr/signaux/signaux-2014/gros-plan/des-ordures-dans-nos-oceans (04.11.2020)
2. https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dechets-marins (04.11.2020)
3. https://www.novethic.fr/actualite/environnement/pollution/isr-rse/danger-plastique-les-chiffres-chocs-de-ce-fleau-planetaire-146770.html (04.11.2020) 
4. https://www.worldoceannetwork.org/wp-content/uploads/2017/05/03-fr-la-pollution-marine-et-notre-sant%C3%A9.pdf (04.11.2020)
5. Block B. et al. EAU Guidelines in Neuro-Urology. Neuro Urology, March 2016. https://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-Neuro-urology-2016-1.pdf 
6. F. Bouton EVEA, 16 May 2017. Environmental comparison between Actreen® Hi-Lite range and competitor products. External Report. Data on file.
7. Satisfaction survey completed by 198 Actreen® Hi-Lite users in France, November 2016. Results: Discretion rated 79 percent, easy usage rated 93 percent. 
8. Xiong Wang and al. Toughened High-Flow Polypropylene with Polyolefin-Based Elastomers, Polymers (Basel). 2019 Dec; 11(12): 1976. doi: 10.3390/polym11121976 page 2
9. Rew M., Lake H. A survey of short- and long-term pre-lubricated intermittent catheters. Br J Nurs. 2013 Oct 10-23; 22(18): 12, 14-18. doi: 10.12968/bjon.2013.22.Sup18.page12.