Edukační služby Aesculap Akademie

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Svět vzdělávání zdravotníků

Aesculap Akademie, jedna z předních světových vzdělávacích institucí v oblasti zdravotnictví, reaguje na podněty a požadavky lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků i nemocničního managementu, přispívá k prohlubování a předávání znalostí a zkušeností a vytváří fórum odborníků z celého světa. Centrem a základnou Aesculap Akademie je Aesculapium v německém Tuttlingenu, kde v roce 1995 vznikla myšlenka šíření vědomostí a mezioborového dialogu. S hrdostí můžeme prohlásit, že česká Aesculap Akademie se díky své erudici a širokému edukačnímu portfoliu rychle stala jednou z nejúspěšnějších národních poboček.

Aesculap Akademie v České republice

Aesculap Akademie má svoji základnu na pražské Bulovce v reprezentačním pavilonu B. Braun Dialog, ale prostřednictvím poboček v Hradci Králové a Olomouci zajišťuje vzdělávání zdravotníků napříč celou Českou republikou. Za léta své existence zorganizovala nespočet kurzů, seminářů a konferencí zaměřených na intenzivní péči, anestezii, ošetřovatelství, klinickou farmacii, dialyzační péči, laparoskopii, chirurgickou suturu, traumatologii, neuroendoskopii, páteřní chirurgii, ale také na epidemiologii a hygienu.

Simulační kurzy

Velký zájem je zejména o simulační medicínu – tedy simulaci především krizových stavů v intenzivní péči, anestezii a přednemocniční péči, jejichž identifikaci, vývoj a řešení lékaři a zdravotní sestry trénují na speciální figuríně. Karel, jak simulátor familiárně pokřtili odborní garanti AAK, dýchá, potí se, kašle, a dokonce i krvácí, cítí bolest a svaly se mu pro účely simulace mohou stahovat v křečích. Samotné cvičení se nahrává na tři kamery a každý účastník má přenosný mikrofon. Síla této vzdělávací metody především spočívá v poskytnutí zpětné vazby prostřednictvím nahraného videa, která probíhá  pod vedením zkušeného lektora. Lektor může zvolit předpřipravené simulační situace, může si sám situaci naprogramovat a také může do rutinních zákroků vkládat složité zdravotní komplikace.

Praktické workshopy Aesculap Akademie

Aesculap Akademie dlouhodobě organizuje praktické vzdělávací workshopy pro lékaře, zdravotní sestry a další zdravotnický personál. Mladí i zkušení lékaři mohou nacvičovat na simulátorech nebo na zvířecích preparátech operační techniky a práci s chirurgickými přístroji a nástroji. Zkušení lektoři provedou lékaře úplnými začátky a umožní jim seznámení s laparoskopií, nacvičit základní operační techniky a motorická cvičení na trenažérech, práci s kamerou a spolupráci s operatérem. Metodika, program a technické zázemí kurzů vycházejí z konceptu mateřské Aesculap Akademie v Německu. Kromě lékařských kurzů nabízíme také mnoho kurzů pro další zdravotnické pracovníky se zaměřením na praktické nácviky periferní žilní kanylace, infuzní terapie, nutriční terapie, přípravy a podávání léčiv, péče o rány, dezinfekce a hygieny a dalších.

Česká asociace sester

Česká asociace sester poskytuje záštitu nad veškerými kurzy Aesculap Akademie pro nelékařské zdravotnické profese.

Výukové prostory Aesculap Akademie

Pavilon B. Braun Dialog je moderní medicínské centrum, které zastřešuje vzdělávací a tréninkové centrum Aesculap Akademie, dialyzační středisko B. Braun Avitum a specializované ambulance. 
Vybavení vzdělávacího centra Aesculap Akademie pro různé typy simulací umožňuje velice interaktivní vzdělávací přístup včetně možnosti pořízení záznamu simulace pro pozdější zhodnocení a případné opakování k dosažení požadovaného výsledku. Vzdělávací centrum umožňuje také pořádání videokonferencí včetně využití audiovizuálních přenosů z různých odborných pracovišť. 

Nabídka prostor odborným společnostem a pracovištím ke vzájemné spolupráci

Snahou centra je těchto možností maximálně využít a stát se tak přirozeným partnerem ve vzdělávání zdravotníků nejrůznějších profesí. Kromě stávajících vzdělávacích akcí Aesculap Akademie umožňuje přípravu a konání vzdělávacích akcí na klíč. Součástí nabízeného partnerství je i vyžití zkušeností Aesculap Akademie  při přípravě odborné části programu. 

Společenské akce:
Velký prostor pro 80 - 100 osob (mobilní stěny)

Workshopy a simulace:
Praktický nácvik pro 8 - 12 osob

Intenzivní péče a anestezie:
- Simulační fantom s řídícím velínem
- Záznamové zařízení umožňující tvorbu krizových scénářů a debriefing

Vybavení pro praktický nácvik:
- laparoskopických výkonů
- dialyzační péče
- dezinfekce a hygieny
- ředění léčiv
- péče o instrumenty, a další.

Adresa:
Pavilon B. Braun Dialog 
Budínova 2464/2b 
180 00 Praha 8

Vzdělávací centrum Aesculap Akademie v Hradci Králové je určeno k vzdělávání  budoucích lékařů, studentů lékařských fakult a zároveň předatestační přípravě mladých lékařů a také vzdělávání sester a ošetřovatelského personálu.

Vzdělávací centrum Aesculap Akademie nabízí:

- 1 seminární místnost s kapacitou 25 osob (školně)
- 1 workshop room pro praktický nácvik

Vybavení pro praktický nácvik:

- laparoskopických výkonů
- dezinfekce a hygieny
- péče o instrumenty 

Adresa: 
Chirurgická klinika LF FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Vzdělávací centrum Aesculap Akademie ve FN Olomouc navazuje na již fungující Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností, s kterým tvoří funkční celek, který svým vybavením a koncepcí je jedinečný v České republice.

Vzdělávací centrum Aesculap Akademie nabízí:

- 1 seminární místnost s kapacitou 24 osob (školně)
- 1 workshop room pro praktický nácvik
- audiovizuální přenosy

Vybavení pro praktický nácvik:

- laparoskopických výkonů
- dezinfekce a hygieny
- péče o instrumenty

Adresa: 
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2. NP, Lékařská fakulta
Hněvotínská 976/3
779 00 Olomouc

Kontakt

V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
Česká republika

Kontakt na jednotlivé garanty a koordinátory Aesculap Akademie najdete zde.