Edukační služby Aesculap Akademie

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Svět vzdělávání zdravotníků

Aesculap Akademie, jedna z předních světových vzdělávacích institucí v oblasti zdravotnictví, reaguje na podněty a požadavky lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků i nemocničního managementu, přispívá k prohlubování a předávání znalostí a zkušeností a vytváří fórum odborníků z celého světa. Centrem a základnou Aesculap Akademie je Aesculapium v německém Tuttlingenu, kde v roce 1995 vznikla myšlenka šíření vědomostí a mezioborového dialogu. S hrdostí můžeme prohlásit, že česká Aesculap Akademie se díky své erudici a širokému edukačnímu portfoliu rychle stala jednou z nejúspěšnějších národních poboček.

Aesculap Akademie v České republice

Aesculap Akademie má svoji základnu na pražské Bulovce v reprezentačním pavilonu B. Braun Dialog, ale prostřednictvím poboček v Hradci Králové a Olomouci zajišťuje vzdělávání zdravotníků napříč celou Českou republikou. Za léta své existence zorganizovala nespočet kurzů, seminářů a konferencí zaměřených na intenzivní péči, anestezii, ošetřovatelství, klinickou farmacii, dialyzační péči, laparoskopii, chirurgickou suturu, traumatologii, neuroendoskopii, páteřní chirurgii, ale také na epidemiologii a hygienu.

Simulační kurzy

Velký zájem je zejména o simulační medicínu – tedy simulaci především krizových stavů v intenzivní péči, anestezii a přednemocniční péči, jejichž identifikaci, vývoj a řešení lékaři a zdravotní sestry trénují na speciální figuríně. Karel, jak simulátor familiárně pokřtili odborní garanti AAK, dýchá, potí se, kašle, a dokonce i krvácí, cítí bolest a svaly se mu pro účely simulace mohou stahovat v křečích. Samotné cvičení se nahrává na tři kamery a každý účastník má přenosný mikrofon. Síla této vzdělávací metody především spočívá v poskytnutí zpětné vazby prostřednictvím nahraného videa, která probíhá  pod vedením zkušeného lektora. Lektor může zvolit předpřipravené simulační situace, může si sám situaci naprogramovat a také může do rutinních zákroků vkládat složité zdravotní komplikace.

Praktické workshopy Aesculap Akademie

Aesculap Akademie dlouhodobě organizuje praktické vzdělávací workshopy pro lékaře, zdravotní sestry a další zdravotnický personál. Mladí i zkušení lékaři mohou nacvičovat na simulátorech nebo na zvířecích preparátech operační techniky a práci s chirurgickými přístroji a nástroji. Zkušení lektoři provedou lékaře úplnými začátky a umožní jim seznámení s laparoskopií, nacvičit základní operační techniky a motorická cvičení na trenažérech, práci s kamerou a spolupráci s operatérem. Metodika, program a technické zázemí kurzů vycházejí z konceptu mateřské Aesculap Akademie v Německu. Kromě lékařských kurzů nabízíme také mnoho kurzů pro další zdravotnické pracovníky se zaměřením na praktické nácviky periferní žilní kanylace, infuzní terapie, nutriční terapie, přípravy a podávání léčiv, péče o rány, dezinfekce a hygieny a dalších.

Výukové prostory Aesculap Akademie

Pavilon B. Braun Dialog je moderní medicínské centrum, které zastřešuje vzdělávací a tréninkové centrum Aesculap Akademie, dialyzační středisko B. Braun Avitum a specializované ambulance. 
Vybavení vzdělávacího centra Aesculap Akademie pro různé typy simulací umožňuje velice interaktivní vzdělávací přístup včetně možnosti pořízení záznamu simulace pro pozdější zhodnocení a případné opakování k dosažení požadovaného výsledku. Vzdělávací centrum umožňuje také pořádání videokonferencí včetně využití audiovizuálních přenosů z různých odborných pracovišť. 

Nabídka prostor odborným společnostem a pracovištím ke vzájemné spolupráci

Snahou centra je těchto možností maximálně využít a stát se tak přirozeným partnerem ve vzdělávání zdravotníků nejrůznějších profesí. Kromě stávajících vzdělávacích akcí Aesculap Akademie umožňuje přípravu a konání vzdělávacích akcí na klíč. Součástí nabízeného partnerství je i vyžití zkušeností Aesculap Akademie  při přípravě odborné části programu. 

Společenské akce:
Velký prostor pro 80 - 100 osob (mobilní stěny)

Workshopy a simulace:
Praktický nácvik pro 8 - 12 osob

Intenzivní péče a anestezie:
- Simulační fantom s řídícím velínem
- Záznamové zařízení umožňující tvorbu krizových scénářů a debriefing

Vybavení pro praktický nácvik:
- laparoskopických výkonů
- dialyzační péče
- dezinfekce a hygieny
- ředění léčiv
- péče o instrumenty, a další.

Adresa:
Pavilon B. Braun Dialog 
Budínova 2464/2b 
180 00 Praha 8

Vzdělávací centrum Aesculap Akademie v Hradci Králové je určeno k vzdělávání  budoucích lékařů, studentů lékařských fakult a zároveň předatestační přípravě mladých lékařů a také vzdělávání sester a ošetřovatelského personálu.

Vzdělávací centrum Aesculap Akademie nabízí:

- 1 seminární místnost s kapacitou 25 osob (školně)
- 1 workshop room pro praktický nácvik

Vybavení pro praktický nácvik:

- laparoskopických výkonů
- dezinfekce a hygieny
- péče o instrumenty 

Adresa: 
Chirurgická klinika LF FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Vzdělávací centrum Aesculap Akademie ve FN Olomouc navazuje na již fungující Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností, s kterým tvoří funkční celek, který svým vybavením a koncepcí je jedinečný v České republice.

Vzdělávací centrum Aesculap Akademie nabízí:

- 1 seminární místnost s kapacitou 24 osob (školně)
- 1 workshop room pro praktický nácvik
- audiovizuální přenosy

Vybavení pro praktický nácvik:

- laparoskopických výkonů
- dezinfekce a hygieny
- péče o instrumenty

Adresa: 
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2. NP, Lékařská fakulta
Hněvotínská 976/3
779 00 Olomouc

Kontakt

V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
Česká republika

Kontakt na jednotlivé garanty a koordinátory Aesculap Akademie najdete zde.