Produktové služby

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Záleží nám na vaší spokojenosti

Provoz každého zdravotnického zařízení je unikátní. To by měla odrážet nabídka přístrojů a zdravotnického vybavení. Proto nabízíme sérii produktových služeb, díky nimž budete mít jistotu, že používáte přesně takové produkty, které potřebujete, a že maximálně využíváte jejich potenciál. Naše nabídka zahrnuje odborné školení a konzultace, zápůjčky operačních sad, koncept pro výběr materiálů a druhů operačních rukavic, optimalizaci dezinfekčních prostředků či zápůjčky směšovacích zařízení pro dezinfekci.

Odborná produktová školení a konzultace

Odborná produktová školení a konzultace
Odborná produktová školení poskytujeme jako součást dodávky přístrojů a zdravotnického vybavení. Vysokou úroveň znalostí zdravotnického personálu zajišťujeme odbornými konzultacemi a dodatečnými školeními. Služba je určena pro všechny zdravotnické provozy, které používají přístroje a produkty B. Braun.

Bezpečné, efektivní a úsporné využití zdravotnického vybavení
Odbornost obsluhy při používání zdravotnických přístrojů a prostředků zajišťujeme opakovanými a rozšiřujícími se školeními, jež poskytují naši zkušení produktoví manažeři a která vždy přizpůsobíme vašim potřebám. Tím máte jistotu, že jsou zdravotnické produkty využívány efektivně, eliminujete nežádoucí příhody způsobené nesprávným použitím zdravotnických prostředků a zároveň spoříte náklady díky správné údržbě zdravotnických prostředků proškoleným personálem.

Varianty služby
1) Zaškolení obsluhy při dodávce zdravotnických přístrojů
2) Odborné konzultace s produktovými specialisty a techniky – každý výrobek dodávaný společností B. Braun je odborně zastřešen vybraným produktovým specialistou, který je vám k dispozici pro konzultace
3) Opakovací a rozšiřující odborná produktová školení zdravotnického personálu –  nabízíme širokou škálu individuálně připravených specializovaných školení k produktovým řadám výrobků B. Braun

Jak službu objednat
Zaškolení obsluhy při dodávce zdravotnických přístrojů je poskytováno automaticky v rámci dodávky. Odborné konzultace či produktová školení je možné objednat na lince zákaznického centra nebo prostřednictvím našich obchodních zástupců.

Cena 
Zaškolení obsluhy v rámci dodávky zdravotnických přístrojů a prostředků je zdarma. Odborné konzultace s našimi produktovými specialisty rovněž. Rozšiřující a opakovací školení jsou zpoplatněna dle individuální dohody.

 

Zápůjčky operačních sad

Na plánovanou ortopedickou, spondylochirurgickou, traumatologickou či neurochirurgickou operativu vám zajistíme kompletní sadu požadovaných implantátů, včetně speciálních sad nástrojů, které budou připraveny k okamžitému použití. Zápůjčky jsou určeny všem operačním sálům chirurgie.

Specializované sady pouze tehdy, když je potřebujete, nulové náklady, servis zdarma

Méně používané operační sady nemusíte skladovat na pracovišti, ale dodáme vám je jen tehdy, když je budete potřebovat. Přitom hradíte pouze spotřebovaný materiál – zápůjčky i servis provádíme zdarma. Stoprocentně garantujeme použitelnost (sterilitu, exspiraci) sterilně balených implantátů, kompletnost sad implantátů a funkčnost speciálních nástrojů. Minimalizujete tak rizika nevhodného použití specializovaných sad nástrojů.

Služba zahrnuje telefonickou konzultaci o vhodnosti použití požadované operační sady, doručení revizní sady implantátů včetně potřebné sady nástrojů, dodávku operační sady včetně odborné intraoperativní konzultace přímo na pracovišti, dodávku vhodné sady implantátů a nástrojů pro konkrétní operaci, doručení požadované speciální sady implantátů a nástrojů do 6 hodin ráno následujícího dne po objednání (sady, které držíme v ČR), respektive do 6 hodin ráno do dvou dní po objednání (sady, které držíme v Německu), odbornou konzultaci k aplikaci požadovaných implantátů a správnému použití specializované sady nástrojů a kontrolu kompletnosti systému před zahájením operace.

Jak zápůjčky fungují

Po zjištění informací o plánovaném typu a termínu operace vám doručíme operační set přímo na pracoviště. Po operaci nástroje a nepoužité materiály převezmeme zpět.

Jak službu objednat

Na lince zákaznického centra,  případně u obchodního zástupce.

Cena

Hradíte pouze spotřebovaný speciální materiál.

Koncept používání rukavic ve zdravotnických provozech

Jednotlivé lékařské výkony vyžadují speciální typy rukavic. Abyste docílili zkvalitnění ochrany zdravotnického personálu a pacientů, jednotlivým klinikám a nemocničním provozům vypracujeme individuální koncept pro výběr různých druhů a materiálů operačních i vyšetřovacích rukavic. Zohledníme jednotlivé výkony prováděné na daných pracovištích.

Kompletní přehled o sortimentu rukavic

Správné používání rukavic snižuje alergické reakce zdravotníků na jejich materiál a zároveň je chrání při rizikových výkonech (ošetřování infekčních pacientů, příprava cytostatik, rtg záření).

 Seznámíme vás s novými materiály operačních a vyšetřovacích rukavic, určíme správný druh materiálu vyšetřovacích rukavic dle prováděného výkonu a optimalizujeme využití sortimentu operačních rukavic k jednotlivým chirurgickým výkonům.

Jak služba funguje

Nejdříve si vyjasníme vaše možnosti a požadavky. Náš pracovník provede analýzu používání vyšetřovacích a operačních rukavic ve vaší nemocnici. Ve spolupráci s ústavním hygienikem vytvoří interní doporučení pro používání rukavic a proškolí zdravotnický personál.

Jak službu objednat

Na lince zákaznického centra: +420 271 091 333.

Cena

Služba je poskytována zdarma.

Optimalizace použití dezinfekčních prostředků B. Braun

Hand disinfection

Náš obchodní zástupce vám na míru připraví kompletní dezinfekční program pro optimální využití dezinfekčních prostředků. Na základě poskytnutých údajů bude součástí programu i ekonomické vyhodnocení. Služba je určena pro všechny provozy, které používají nebo zavádějí dezinfekční prostředky B. Braun.

Efektivní, ekonomické a bezpečné využití dezinfekčních prostředků

Díky sestavení dezinfekčního programu na míru budete mít jistotu, že využíváte dezinfekční prostředky maximálně efektivně a  že díky tomu dochází k finanční úspoře. Zajistíme kompatibilitu a účinnost používaných přípravků, případně vás upozorníme na možná rizika používání a zaškolíme vaše zdravotníky pro používání nových přípravků a postupů.

Optimalizace zahrnuje vypracování návrhu dezinfekčního programu, podle používaných přípravků, porovnání variant dezinfekčního programu z finančního hlediska (v případě, že nám poskytnete potřebné údaje).

Jak optimalizace funguje

Náš obchodní zástupce vypracuje pracovní verzi dezinfekčního programu a zajistí informační materiály pro implementaci dezinfekčního programu v rámci nemocnice. V rámci implementace programu zaškolíme personál ve správném používání dezinfekčních prostředků B. Braun. V případě, že nám poskytnete nezbytné údaje o spotřebě dezinfekčních prostředků, vypracuje náš obchodní zástupce ekonomické zhodnocení.

Jak službu objednat

Na lince zákaznického centra.

Cena

Služba je poskytována zdarma.

Zápůjčky směšovacích zařízení na dezinfekční prostředky

Směšovací zařízení slouží k přípravě pracovních roztoků dezinfekčních prostředků B. Braun na plochy nebo nástroje. Kromě zápůjčky zařízení vám nabízíme také zaškolení nebo servis po dobu používání zařízení. Zápůjčky jsou určeny pro všechny provozy využívající dezinfekční prostředky společnosti B. Braun určené na plochy nebo nástroje.

Ekonomické používání, snížení rizik

Díky správnému využívání dezinfekčních prostředků a znalosti a dodržování jejich stanovené koncentrace zamezíte jejich plýtvání a snížíte riziko pracovního úrazu tím, že s koncentráty představujícími zdravotní riziko se bude manipulovat minimálně a pracovníci budou pracovat s již naředěnými roztoky. Obsluhu přístroje zaškolíme a po dobu jeho používání poskytujeme servis.

Jak zápůjčky fungují

Po objednávce vám směšovací zařízení dodáme a po instalaci nastavíme zařízení a zaškolíme obsluhu. Obchodní zástupce B. Braun zajišťuje doškolování personálu, servis a případnou úpravu dezinfekčního řádu.

Jak službu objednat

Na lince zákaznického centra.

Cena

Služba je poskytována zdarma v případě odběru dezinfekčních prostředků B. Braun.

Jak službu objednat

Zákaznické centrum

Ke stažení

Popis Dokument Odkaz
Katalog služeb
pdf (1.0 MB)