Analýza Analýza

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Analýza

Účelem analýzy je zmapovat reálný stav chirurgických nástrojů na operačních sálech, evidovat podíl výrobců, prověřit systém zavedené péče o nástroje, zkontrolovat systémem evidence oběhu nástrojů a následně navrhnout možnosti zlepšení a zefektivnění procesů. Výsledky analýzy poslouží jako základ pro plánování kroků směřujících ke zlepšení technického stavu chirurgických nástrojů. Časová náročnost je přibližně dva dny na jednu kliniku/odbornost.

Součásti analýzy nástrojů:

 • Inventarizace chirurgických nástrojů používaných na operačních sálech
 • Roztřídění nástrojů do tří skupin – plně funkční, oprava, výměna
 • Určení koeficientu poměrné kvality nástrojů v nemocnici
 • Analýza struktury dodavatelů instrumentária
 • Analýza kvality dodavatelů instrumentária
 • Analýza kvality kontejnerů Aesculap®
 • Elektronická databáze instrumentačních sít
 • Logistický audit předsterilizační přípravy a doporučení nápravy nedostatků
 • Fotodokumentace chirurgických nástrojů k vyřazení
 • Cenová kalkulace nástrojů k výměně a k velké opravě
 • Závěrečná zpráva s doporučením dalšího postupu
 • Prezentace výsledků analýzy

Zajímá vás, jak zlepšit chirurgické instrumentárium centrálních operačních sálů a sterilizace?

Kontaktujte nás