Servisní služby

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Konzultační a servisní služby Aesculap

Nabízíme komplexní servisní služby pro management chirurgického instrumentária a centrální sterilizace. Získáte kontrolu nad všemi procesy souvisejícími s chirurgickým instrumentáriem i jeho optimalizací. Využijete přesnou evidenci nástrojů a nastavení procesů jejich trvalé údržby. Optimalizujeme logistiku operačních sálů a centrální sterilizace.

Zvýšení bezpečnosti pacientů, zlepšení podmínek personálu, zefektivnění využití instrumentária, snížení provozních nákladů

Získáte perfektní přehled o chirurgickém instrumentáriu a jeho oběhu a jistotu vysoké kvality nástrojů. Budete moci jednoduše identifikovat nástroje a vytvořit databázi instrumentária operačních sálů či celé nemocnice a zefektivníte proces oběhu instrumentária během sterilizačního cyklu. Zvýšíte tak efektivitu jeho využití a snížíte náklady na provoz, údržbu i obměnu instrumentária. Díky neustálé kontrole používaných nástrojů zvýšíte bezpečnost operovaných pacientů.

Implementací a racionalizací logistiky kontejnerového systému a jednorázových sterilizačních obalů včetně zavedení vhodného způsobu transportu a skladování operačních nástrojů zlepšíte pracovní podmínky zdravotnického personálu a snížíte další provozní náklady.

Služba zahrnuje analýzu nástrojů a kalkulaci budoucího řešení, optimalizaci operačních setů, značení chirurgických nástrojů, externí audit předsterilizační přípravy instrumentária, projekt kontejnerizace instrumentária, optimalizaci transportních a skladových systémů a dlouhodobý servis instrumentária s paušální úhradou.

Jak servis funguje
Náš pracovník provede analýzu pracoviště centrální sterilizace a chirurgického instrumentária a navrhne optimální řešení. Následuje instalace hardwaru a softwaru a připraví import dat. Po testovacím provozu s intenzivní podporou ze strany B. Braun Medical spustíme ostrý provoz.

Jak službu objednat
Na lince zákaznického centra.

Cena
Dle rozsahu objednaných služeb.

Zápůjčky přístrojů B. Braun

Po dobu opravy vašeho přístroje nebo za účelem vyzkoušení nabízíme možnost zápůjčky širokého sortimentu z našeho produktového portfolia – nástrojů, motorů, laparoskopických věží, pump, mobilních úpraven vody pro dialýzu a celé řady dalších. Zabráníte tak přerušení provozu v době výpadku přístroje, seznámíte se s možnostmi a vlastnostmi našich produktů a naučíte se s nimi pracovat. V případě potřeby vám se zápůjčkou dodáme i spotřební materiál.  Zápůjčky jsou určené pro všechna zdravotnická zařízení.

Varianty služby

  1. Zápůjčka po dobu opravy přístroje – náhradní přístroj je zapůjčen zákazníkovi k překlenutí doby potřebné pro opravu (odstranění vad) na přístroji zákazníka
  2. Zápůjčka k předvedení funkce přístroje – zapůjčení DEMO přístrojů zákazníkovi za účelem předvedení možností a vlastností produktů B. Braun


Jak zápůjčky fungují
Po odsouhlasení zápůjčky ze strany B. Braun Medical vám přístroj dodáme a podepíšeme zápůjční protokol.  V případě zápůjčky za účelem prezentace je součástí dodávky i odborné vyzkoušení a zaškolení personálu.

Jak službu objednat
Na lince zákaznického centra.

Cena
Cena je kalkulována individuálně dle typu a rozsahu zápůjčky.

Instalace zakoupených přístrojů B. Braun

Zakoupené přístroje vám v rámci dodávky zdravotnického vybavení nainstalujeme podle pokynů výrobce. Přístroje tak budete moci správně používat po celou dobu provozu. Každou instalaci řádně zdokumentujeme.

Jistota správného nastavení, používání a fungování zdravotnických přístrojů

Naši technici mají dlouholeté odborné mezinárodní zkušenosti s výjimečně širokým spektrem zdravotnických přístrojů. Prověří funkce a stav dodaného přístroje podle výrobcem stanovených procesů a postupů a optimalizují programové vybavení přesně podle potřeb cílového oddělení (customizace). Získáte tak jistotu správného používání zdravotnických přístrojů, správného nastavení přístroje a ověření fyzikálních veličin a parametrů a eliminujete nežádoucí příhody způsobené nesprávnou instalací.

Varianty služby

  • Instalace dialyzačních monitorů – nastavení přístroje dle požadavků zákazníka a přizpůsobení SW nastavení dle provozního řádu
  • Instalace chirurgických přístrojů – kontrola přístroje po přepravě, přizpůsobení konfigurace a zapojení lokálním podmínkám, uvedení do provozu dle pokynů výrobce, podrobné vysvětlení možností a funkcí sestavy
  • Instalace infuzní techniky SPACE –softwarové nastavení a konfigurace dle požadavků cílového oddělení, přizpůsobení nastavení přístrojů a implementace používaných léčiv do softwarového vybavení přístrojů 
  • Instalace úpravny vody pro dialýzu – odborná instalace, nastavení a seřízení systému dle lokálních podmínek (např. kvalita vstupní vody) a softwarové přizpůsobení zařízení vzhledem k provoznímu řádu zákazníka


Jak si službu objednat
Při dodávce zdravotnických přístrojů je odborná instalace poskytována automaticky, je-li požadována výrobcem, nebo ji lze dohodnout na lince zákaznického centra.

Cena
Zdarma v rámci dodávky zdravotnických přístrojů.

Záruční a pozáruční servis přístrojů B. Braun

Poskytujeme opravy vad vzniklých na zdravotnických přístrojích B. Braun během jejich používání. Provádíme periodické Bezpečnostní technické kontroly (BtK) a naplňujeme tak legislativní požadavky plynoucí z norem EU.

Každou opravu řádně zdokumentujeme a zajistíme správný provoz přístrojů. Služba je určena pro všechny zákazníky používající přístroje B. Braun.

Včasná aktualizace programů, prevence rizik a snížení provozních nákladů

Díky pravidelné kontrolesprávného fungování, parametrů a funkcí zdravotnického přístroje, kterou provádějí naši technici s dlouholetými odbornými zkušenostmi s výjimečně širokým spektrem zdravotnických přístrojů, dochází ke snížení celkových nákladů na opravy a provoz přístrojů během jejich životnosti a k prevenci vzniku rizik nežádoucích příhod. Naši technici také zajistí včasnou aktualizaci programů (softwaru) přístrojů a prověří jejich elektrickou bezpečnost.

Varianty služby

  • Autorizovaný servis společnosti B. Braun – servis je poskytován na veškeré produkty koncernu B. Braun
  • Vlastní autorizovaný servis zákazníka – váš personál bude vyškolen a autorizován k provádění servisu daného produktu


Jak službu objednat
Na lince zákaznického centra.

Cena
Dle aktuálního ceníku servisních prací.

Ke stažení

Popis Dokument Odkaz
Všeobecné servisní podmínky
pdf (1.4 MB)
Katalog služeb
pdf (1.0 MB)

Kontakt na servisní a zákaznické centrum

Příjem zboží Po - Pá v době od 7:30 do 15:00 na hlavním vchodu do budovy.
Okružní ulice 781
(areál Olymptoy)
25081 Nehvizdy
Po - Pá 8:00 - 16:00