Analýza Quickscan

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Na rozdíl od běžné analýzy chirurgických nástrojů se zde zaměřujeme především na sledování procesů předsterilizační přípravy. QuickScan analýza se provádí formou kompletní analýzy nástrojů deseti náhodně vybraných sít včetně kompletní fotodokumentace vyřazených nástrojů. Následuje kontrola všech procesů předsterilizační přípravy včetně kontroly sterilizace. Účelem QuickScan analýzy procesů je odhalit uživateli základní nedostatky při péče o chirurgické instrumentárium. Časová náročnost jsou čtyři dny. První dva dny jsou věnovány analýze nástrojů a kontejnerů a zbylé dva dny se kontrolují procesy.

Součásti QuickScan analýzy procesů:

  • Elektronická databáze deseti náhodně vybraných sít
  • Roztřídění nástrojů do tří skupin: plně funkční, oprava, výměna
  • Určení koeficientu poměrné kvality nástrojů v nemocnici
  • Logistický audit předsterilizační přípravy a doporučení nápravy nedostatků
  • Kontrola vody, dezinfekčních přípravků a mycích lázní a kontrola stavu komory sterilizátoru
  • Závěrečná zpráva s doporučením dalšího postupu
  • Prezentace výsledků QuickScan analýzy 

Zajímá vás postup QuickScan a výhody, které přináší?

Kontaktujte nás