Chronické onemocnění ledvin týká se i mladých žen

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Chronické onemocnění ledvin – možný závažný problém u mladých žen

Chronické onemocnění ledvin (Chronic kidney disease - CKD) představuje z hlediska zdravotního stavu světové populace závažný problém, jehož hlavními důsledky jsou vývoj chronického selhání ledvin a zvýšené riziko předčasného úmrtí. 

Young beautiful woman is having stomach ache.

Co by měly ženy vědět o chronickém onemocnění ledvin?

Chronické onemocnění ledvin postihuje na celém světě přibližně 195 milionů žen. Každoročně na toto onemocnění umírá téměř 600 000 žen, chronické onemocnění ledvin je tak 8. nejčastější příčinou úmrtí u žen [1]. Riziko rozvoje chronického onemocnění ledvin je u žen přinejmenším stejné jako u mužů, ne-li vyšší. Podle některých studií se CKD rozvíjí u žen ve srovnání s muži s větší pravděpodobností, prevalence CKD 14 % u žen a 12 % u mužů [2]. Nicméně náhradou funkce ledvin (dialýzou nebo transplantací) je léčeno méně žen než mužů.

Lupusová nefritida a infekce ledvin

Některá onemocnění ledvin, jako např. lupusová nefritida nebo infekční záněty ledvin se typicky týkají žen. Lupusová nefritida je projevem autoimunitního onemocnění [3], při kterém imunitní systém útočí na vlastní buňky a orgány. Infekce ledvin, stejně jako většina infekcí močového ústrojí, jsou častější u žen. Riziko těchto onemocnění vzrůstá v průběhu těhotenství. K dosažení dobrých výsledků léčby je, stejně jako u většiny onemocnění ledvin, potřeba časná diagnostika a včasné zahájení léčby.

Onemocnění ledvin a těhotenství

CKD je považováno za rizikový faktor komplikací v průběhu těhotenství a za rizikový faktor snížení plodnosti. Ženy s chronickým onemocněním ledvin jsou vystaveny většímu riziku komplikací pro matku i plod; těhotenství žen s pokročilým CKD je jedním z nejtěžších úkolů, s vysokou mírou výskytu hypertenze a předčasného porodu [4]. V  případech CKD může být snížena plodnost, nicméně početí je možné, vzácně i u dialyzovaných pacientek. V těchto případech je lepších výsledků dosahováno při intenzivní dialyzační léčbě (denní nebo téměř denní).

Komplikace související s těhotenstvím zvyšují riziko onemocnění ledvin. V tomto ohledu může být těhotenství cennou příležitostí k diagnóze chronického onemocnění ledvin v raném stádiu, s možností plánování léčebné intervence. 

Těhotenství u transplantovaných žen

U žen po úspěšné transplantaci je možné plodnost obnovit a zvýšit pravděpodobnost úspěšného porodu. Nicméně je v těchto případech pozorována vyšší míra výskytu komplikací než u běžné populace.

Těmito komplikacemi jsou podstatně více ohroženy ženy v rozvojových zemích. Důvodem je nedostatečná dostupnost všeobecné a včasné prenatální péče, nesprávná léčba žen s preeklampsií a nedostatečná dostupnost dialýzy u závažných případů AKI.

References:
1. Data on prevalence and mortality in women taken from GBD website: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
2. Global Prevalence of CKD – A Systematic Review and Meta-Analysis: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4934905/
3. Lupus and Kidney Disease (Lupus Nephritis) https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/lupus-nephritis
4. Chronic Kidney Disease & Pregnancy: Maternal and Fetal Outcome: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1548559507000055