Domov s úsměvem B. Braun Omnia

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

UPOZORNĚNÍ

Návštěvy jsou povoleny při splnění všech podmínek uvedených v provozním opatření.
 >>> Provozní opatření 

B. Braun Domov s úsměvem 

Víme, že pro důstojný život je potřeba víc než jen zdravotní péče. B. Braun Domov s úsměvem poskytuje komplexní péči o lidi s nefrologickým onemocněním, kteří hledají důstojný domov k naplnění svých zdravotních, sociálních i citových potřeb.

Výhodou pro naše klienty je využití komplexu B. Braun Omnia, kde mají pod jednou střechou nové dialyzační středisko, odborné ambulance a rehabilitační centrum. Usilujeme o jejich kvalitní a hodnotný život. Náš odborný personál dokáže rozpoznat specifické potřeby všech našich klientů, umí jim naslouchat, vyhovět jejich přání a nabídnout porozumění. Poskytujeme kvalitní a odbornou péči v moderních prostorách s rodinnou atmosférou, pozitivním, trpělivým a individuálním přístupem. B. Braun Domov s úsměvem se nachází ve Slavkově u Brna, kde krásné prostředí pomáhá načerpat nové síly.

Poskytovaná péče

Poskytnutí ubytování

B. Braun Domov s úsměvem má 40 lůžek ve 26 pokojích. Z toho je 12 pokojů jednolůžkových a 14 pokojů dvoulůžkových. Pokoje jsou účelně, moderně a nadčasově zařízené. Na přání klienta je možné si pokoj vybavit vlastním nábytkem. Klienti mohou užívat všechny další společné prostory - jídelna, kuchyně pro klienty, odpočinkové kouty, společenskou místnost, venkovní posezení. Všechny prostory jsou bezbariérové, v budově je výtah.

Poskytnutí stravování

Správná a vyvážená strava je pro léčbu i aktivní život zásadní. Připravujeme individuální výživový program s ohledem na zdravotní potřeby každého klienta. Naše strava je bohatá na vitamíny a další důležité látky. Sestavujeme speciální výživu pro dialyzované klienty a individuálně u každého klienta pravidelně kontrolujeme výživové hodnoty našeho jídelníčku.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Našim cílem je dát našim klientům pocit důstojnosti a smysluplnosti jejich života. Dbáme na rozvoj a podporu soběstačnosti při běžných denních činnostech.

Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Nabízíme vlastní sociální zařízení u každého pokoje. Využíváme také společnou bezbariérovou koupelnu a bezbariérové WC.

Vzdělávání a aktivity

Pravidelně pořádáme vzdělávací a kulturní akce. Organizujeme akce pro podporu aktivního trávení dne, jakými jsou oslavy narozenin, setkání s dětmi ze základní školy, mše, divadlo, přednášky, posezení s hudbou. Také poskytujeme bohatý program, kde se klienti mohou aktivně zapojit, například výtvarná a rukodělná tvorba, cvičení paměti, procvičování těla, zpívání, hraní společenských her. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Umožňujeme klientům zúčastňovat se kulturních a společenských akcí ve městě a poskytujeme jim doprovod.

Sociálně terapeutické činnosti

Nabízíme poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání. Podporujeme výměnu zkušeností a poskytujeme informace o možnostech a rizicích spojených se způsobem života nefrologického pacienta.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomáháme klientům s vyřizováním jejich osobních záležitostí na úřadech, s komunikací vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Péče o zdraví a bezpečí

Naším cílem je, aby se obyvatelé Domova s úsměvem cítili v naprostém bezpečí, a proto zajišťujeme po celou dobu jejich pobytu dohled lékaře a odborného personálu. Pro zajištění komplexní zdravotní péče spolupracujeme se specialisty – internisty, kardiology, diabetology, chirurgy, neurology a dalšími odborníky. Kompletní nefrologickou péči poskytujeme v komfortně vybavených odborných ambulancích, případně v klimatizovaném dialyzačním sále.  

Související dokumenty

Popis Dokument Odkaz
Žádost o poskytnutí služby B. Braun Avitum s.r.o.
pdf (680.0 KB)
Ceník služeb B. Braun Avitum s.r.o.
pdf (246.5 KB)
Seznam osobních věcí potřebných při nástupu B. Braun Avitum s.r.o.
pdf (263.8 KB)
Domácí řád B. Braun Avitum s.r.o.
pdf (2.1 MB)
Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací B. Braun Avitum s.r.o.
pdf (709.6 KB)
Pravidla pro podávání stížností B. Braun Avitum s.r.o.
pdf (829.5 KB)
Vzor smlouvy o poskytování služeb Domova s úsměvem B. Braun Avitum s.r.o.
pdf (2.0 MB)
Popis realizace poskytování služby B. Braun Avitum s.r.o.
pdf (1.6 MB)
Zpracování osobních údajů B. Braun Avitum s.r.o.
pdf (373.5 KB)
Směrnice o úhradách a vratkách B. Braun Avitum s.r.o.
pdf (1.5 MB)
Výroční zpráva 2021 B. Braun Avitum s.r.o.
pdf (939.6 KB)
B. Braun Domov s úsměvem
Zlatá Hora 1466
684 01 Slavkov u Brna

Vedoucí sestra: Šárka Franková
E-mail: sarka.frankova@bbraun.com