Vysoká kvalita na prvním místě

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Kvalita na prvním místě

Kvalita použitých technologií, pracovních postupů i lidských zdrojů je pro celou skupinu B. Braun velice důležitá. Obě společnosti, jak B. Braun Medical tak B. Braun Avitum, získaly v tomto ohledu řadu zasloužených ocenění a certifikátů.

B. Braun Medical

Řízení kvality a environmentu

Odpovědnost vůči zákazníkům, pacientům, lékařům, zaměstnancům, společnosti i životnímu prostředí patří k základním pilířům firemní kultury společnosti B. Braun Medical. Jejím základem je nejen dodržování všech relevantních předpisů, ale také vybraných mezinárodních norem. Abychom mohli dlouhodobě garantovat dodávky výrobků nejvyšší kvality, poskytovat služby na špičkové úrovni a neustále se zlepšovat v odpovědném přístupu k životnímu prostředí, už v roce 1997 jsme zavedli a certifikovali systém integrovaného managementu (IMS).

Dodržujeme a rozvíjíme principy systému řízení kvality (podle ISO 9001), systému řízení kvality pro zdravotnické prostředky (dle ISO 13485) a systému environmentálního managementu (dle ISO 14001). Systém integrovaného managementu pravidelně ověřujeme interními audity, audity z mateřského koncernu B. Braun a navíc i prostřednictvím mezinárodně uznávané certifikační autority Quality Austria − Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, která je součástí organizace IQNet sdružující nejvýznamnější společnosti pro certifikaci z celého světa.

Striktní dodržování pravidel

Základem systému integrovaného managementu aplikovaného ve společnosti B. Braun Medical je důsledné dodržování všech platných zákonů, předpisů a etických principů. Za každých okolností dodržujeme přísné požadavky správné distribuční praxe (GDP) léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Systematicky řídíme, kontrolujeme a vyhodnocujeme naše interní procesy, a tak neustále zvyšujeme kvalitu našich výrobků a poskytovaných služeb. Při výrobě produktů B. Braun využíváme nejmodernější technologie, díky nimž neustále zvyšujeme kvalitativní standardy a bezpečnost výrobků v průběhu jejich životního cyklu, lépe chráníme životní prostředí, zdraví našich zaměstnanců, zdravotnického personálu i pacientů. 

Bezpečné a ekologicky šetrné produkty

Všechny suroviny pečlivě vybíráme, prověřujeme jejich původ a zpracováváme je nejšetrnějším možným způsobem. Naše výroba je založená na inovacích, ale zároveň vždy odpovídá správné výrobní praxi (GMP). Proto se výrobky B. Braun těší důvěře našich zákazníků i pacientů.

 

Politiky B. Braun Medical

Popis Dokument Odkaz
IMS politika
pdf (343.7 KB)

Certifikáty kvality B. Braun Medical

Popis Dokument Odkaz
Certifikace IQNet
pdf (137.6 KB)
Systém managementu kvality
pdf (555.2 KB)
Systém managementu kvality pro zdravotnické prostředky
pdf (555.6 KB)
Systém managementu ochrany životního prostředí
pdf (547.5 KB)

B. Braun Avitum

Haemodialysis

Řízení kvality a environmentu

Systém řízení kvality a systém řízení environmentu společnosti
B. Braun Avitumje je certifikován dle přísných požadavků mezinárodních norem ISO. V roce 2000 jsme se stali prvním nestátním zdravotnickým zařízením poskytujícím dialyzační ošetření v České republice, které úspěšně zavedlo normy ISO do každodenní praxe. Kontrola dodržování norem a standardů probíhá několikrát ročně během systémových a cíleně zaměřených interních auditů. Jednou ročně se namátkově vybraná dialyzační střediska podrobují externímu auditu. Jednou ročně se namátkově vybraná dialyzační střediska podrobují externímu auditu. Certifikačním orgánem je německá společnost TÜV SÜD Management Service GmbH.

Products

Kvalita technologie

Díky stabilnímu vývojovému celosvětového koncernu B. Braun dokážeme našim zákazníkům nabídnout nejmodernější technologie, které reprezentují špičku současné medicíny, a přitom přesně odrážejí potřeby každodenní praxe. Pod názvem divize B. Braun Avitum jsme spojili širokou nabídku terapeutických zařízení, spotřebního materiálu, poradenských služeb a vzdělávacích programů pro oblast mimotělního ošetření krve (dialýzu). Vlastní vývoj a výroba dialyzačních technologií umožňují rychle promítnout poznatky moderní medicíny do každodenní praxe. V centru naší pozornosti stojí terapeutické systémy pro chronickou hemodialýzu, peritoneální dialýzu, akutní dialýzu a aferézu. U našich pacientů pravidelně sledujeme celou řadu medicínských parametrů kam patří například adekvátnost každého dialyzačního ošetření nebo funkčnost cévního přístupu pro dialýzu.

Kvalita péče a individuální přístup

Moderní metody mimotělního ošetření krve a prvotřídní kvalitu péče nabízíme každému našemu pacientovi. Základem jsou zkušenosti a znalosti, které získáváme vzájemnou výměnou informací mezi našimi dialyzačními středisky, jichž provozujeme na 350 ve více než 30 zemích světa. Na našich pracovištích využíváme nejmodernější přístroje B. Braun pro hemodialýzu a hemodiafiltraci Dialog Evolution a Dialog IQ a téměř veškerý spotřební materiál včetně dialyzátorů odebíráme od mateřské společnosti B. Braun. Můžeme tak pacientům i zdravotnickému personálu garantovat  nejvyšší kvalitu od renomovaného světového výrobce.

Kvalifikovaný personál

O tu nejlepší zdravotní péči se na každém dialyzačním středisku stará zkušený tým lékařů a sester. Téměř všichni naši lékaři a lékařky absolvovali specializační studium nefrologie a úspěšně složili atestaci z nefrologie jako nástavbového oboru. Mezi našimi sestrami převažují sestry-specialistky s ukončeným postgraduálním vzděláním v oboru nefrologie, případně anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.   

 

Certifikáty kvality B. Braun Avitum

Popis Dokument Odkaz
Systém managementu ochrany životního prostředí
pdf (426.9 KB)
Systém managementu kvality
pdf (429.6 KB)
Správná dialyzační praxe
pdf (1.5 MB)

Politiky B. Braun Avitum

Popis Dokument Odkaz
Politika kvality
pdf (75.5 KB)
Enviromentální politika
pdf (285.8 KB)