Vzdělávání zdravotníků v pavilonu B. Braun Dialog

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Výukové a tréninkové centrum Aesculap Akademie

Vybavení centra pro různé typy simulací umožňuje efektivní, zábavný a interaktivní přístup ke vzdělávání včetně možnosti pořízení záznamu simulace pro pozdější zhodnocení a její případné opakování k dosažení požadovaného výsledku. Součástí služeb centra je také pořádání videokonferencí nebo využití audiovizuálních přenosů z různých odborných pracovišť.

Moderní platforma pro vzájemnou spolupráci odborných pracovišť a společností

Aesculap Akademie spolupracuje s tradičními vzdělávacími institucemi a odbornými společnostmi. Má vlastní vědeckou radu, která se skládá z předních odborníků z oblasti zdravotnictví z celé České republiky. Poprvé v roce 2017 Aesculap Akademie ustanovila samostatnou Vědeckou radu také pro Slovensko. 

Jedním z hlavních cílů Aesculap Akademie je stát se dlouhodobým a přirozeným partnerem ve vzdělávání zdravotníků nejrůznějších profesí.  Proto nabízíme mezi jiným i přípravu a konání vzdělávacích akcí na klíč a možnost se při tvorbě programu kurzu opřít o naše dlouholeté odborné zkušenosti. 

Chirurgické obory

 • Kurzy základních a pokročilých laparoskopických dovedností (chirurgie, gynekologie, urologie)
 • Kurzy základních a pokročilých traumatologických a ortopedických dovedností
 • Kurzy chirurgické sutury
 • Audiovizuální přenosy z operačního sálu


Anesteziologie a intenzivní péče

 • Centrální a periferní žilní kanylace
 • Infuzní terapie v intenzivní péči
 • Celkové i regionální anestezie
 • Invazivní monitorace
 • Komplexní simulace v intenzivní péči


Ošetřovatelství

 • Péče o rány
 • Péče o pacienta se stomií
 • Péče o pacienta s invazivními vstupy
 • Domácí péče


Nefrologie

 • Mezioborová spolupráce v nefrologii
 • Efektivní dialýza
 • Cévní přístupy v nefrologii
 • Gerontonefrologie

 
Mezioborové vzdělávací akce

 • Prevence nozokomiálních a profesionálních nákaz
 • Nutriční péče a klinická výživa
 • Domácí péče
 • Kvalita a bezpečnost ve zdravotnictví


Prevence a kontrola infekcí

 • Academia Hygieia – hygienické a protiepidemické zásady v péči o zdravotnické prostředky
 • Zásady práce na úseku hygieny a epidemiologie


Farmacie

 • Příprava a podávání léčiv