Aktualita

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

20. výročí založení Zelené hvězdy v České republice

Čas plyne tak rychle, že je tomu právě dvacet let od vzniku první prodejny zdravotnických potřeb pod názvem „Zelená hvězda“.

Nyní jde o širokou síť prodejen a lékáren v České republice a na Slovensku, které fungují na systému franšízingu. Díky tomu je zajištěna dostupnost a distribuce zdravotnických prostředků a léků pro pacienty, včetně odborného poradenství, zejména v oblastech stomických pomůcek, hojení ran, zajištění kontinence, inkontinence a nutrice. Spolupráce se společností B. Braun, pomohla vytvořit jednu z největších distribučních sítí na trhu, která pečuje o tisíce chronických pacientů s kompenzační pomůckou.

„Původně jsme uvažovali o názvu "Zelený strom", ale spojitost s výrobnou alkoholu (Palírna u Zeleného stromu) nás od této myšlenky vzdálila a nakonec jsme se rozhodli pro název "Zelená hvězda" – zelená jako logo B. Braun a hvězda jako perfektní servis,“ vzpomíná Dr. Petr Macoun, člen vedení skupiny B. Braun Medical v České republice a na Slovensku, který v letech 1999 a 2000 na startu projektu pracoval.

První Zelená Hvězda v Praze na Palmovce

První prodejna vznikla v Praze na Palmovce, když se rok předtím objevily první myšlenky realizovat zpracování poukazů a distribuci stomických pomůcek s cílem být pacientovi partnerem. PharmDr. Jiří Lukeš, který má ve vedení společnosti řetězec Zelená hvězda přímo na starosti, vzpomíná, jak na začátku vůbec netušil, kam se projekt rozvine a jakou důležitou roli bude hrát na Českém trhu: „Dnes se to netýká jen péči o pacienty s kompenzační pomůckou, ale jde o celý segment B2B – tedy komplexní dodávky do mimonemocničních lůžkových zařízení a specializovaných ambulancí. Veškerý sortiment, který společnost B. Braun dodává do nemocnic, je tak dostupný i v ambulantním sektoru“.

Výroční konference ve Špindlerově mlýně

Prezentovány byly nejen dlouhodobé výsledky, ale zejména vhled do budoucna s perspektivou, proč projekt dává smysl. Součástí byl i úsměvný pohled do historie doprovázený s obrazovou dokumentací. „Je mi ctí, že mohu být součástí tak komplexního projektu. Pozitivní energii mi dodává spokojený pacient, kterému se dostane specializovaného servisu včetně osobního kontaktu. Ten jsme schopni poskytnout díky spolupráci s našimi partnery,“ dodává MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D., manažer řetězce Zelená hvězda.

Zelená hvězda v současné době dosahuje obratů v sortimentu B. Braun více než 100 milionů korun ročně, je hlavním partnerem rozvíjející se sítě odborných ambulancí B. Braun Plus a podílí se na zkvalitnění dostupnosti pomůcek a odborného poradenství pro koncové uživatele. Řízení projektu je v kompetenci divize OPM – Out Patient Market.

Děkujeme všem bývalým a současným zaměstnancům společnosti B. Braun a Zelených hvězd a těšíme se na další spolupráci a rozvoj nových projektů.