Tisková zpráva

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Certifikáty za ochranu před kontaminací cytostatiky míří do FN Brno a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Certifikáty bezpečnosti a kvality za zásadní zvýšení ochrany zdravotnického personálu a pacientů před chemickou kontaminací při přípravě a aplikaci cytotoxických léčiv dnes převzaly FN Brno a VFN v Praze.

„Tyto dvě nemocnice už několik měsíců používají víceramenné infuzní sety Cytoset®, které jsou uzavřeným systémem a v maximální míře eliminují riziko úniku toxických cytostatik z infuzních sestav při přípravě a podávání cytostatických léků, ale také při následné likvidaci sestav. Je to významný krok v ochraně zdravotníků i pacientů“ vysvětluje František Vojík ze společnosti B. Braun Medical, která tyto čestné certifikáty uděluje.

Bezpečnost na prvním místě

Cytostatická léčiva (CL) používaná při chemoterapii mohou být pro zdravotníky škodlivá a lidé, kteří s nimi pracují, absolvují pravidelné zdravotní prohlídky. Zatímco ve fázi přípravy CL v nemocničních lékárnách jsou farmaceuti chráněni obleky a speciálními izolátory, zdravotníci aplikující léčiva pacientům používají prakticky jen rukavice. Zavedením víceramenných infuzních setů se riziko úniku léčiva z infuzních sestav zásadním způsobem snižuje. „VFN se v rámci řízení kvality dlouhodobě zaměřuje na otázku bezpečnosti nejen u svých pacientů, ale i u svých zaměstnanců. Bezpečnostní sety pro infuzní terapii používáme od srpna letošního roku, zatím v pilotním programu na I. interní klinice – klinice hematologie. Měsíčně využijeme cca 500 kusů těchto setů. Jejich nespornou výhodou je, že nemůže dojít k rozpojení jednotlivých spojů při aplikaci dalších přípravků pacientovi. Snižuje se tak možný únik cytostatik a kontaminace prostředí, což přináší větší bezpečnost hlavně pro ošetřující personál,“ říká k ocenění ředitelka VFN Dana Jurásková. Stejný přístup mají i ve Fakultní nemocnici v Brně, která je teprve druhou nemocnicí v Česku používající bezpečnostní víceramenné infuzní sety plošně. „Touto problematikou se zcela vážně zabýváme a nechceme to v žádném případě podceňovat. Ochrana pacientů a zdravotníků je prvořadá,“ komentoval udělení certifikátu bezpečnosti ředitel FN Brno Roman Kraus. O prestižní ocenění „Bezpečná nemocnice“ udílené společností B. Braun  Medical mohou již několik let usilovat pouze taková lékařská zařízení, která zavedou moderní zdravotnické prostředky zvyšující bezpečnost zdravotnického personálu i pacientů.

Dana Jurásková, ředitelka VFN, převzala certifikát Bezpečná nemocnice od Jiřího Lukeše (vlevo) a Františka Vojíka ze společnosti B. Braun.

Dana Jurásková, ředitelka VFN, převzala certifikát Bezpečná nemocnice od Jiřího Lukeše (vlevo) a Františka Vojíka ze společnosti B. Braun.

Nemocnice nastavují nová opatření proti kontaminaci

V devatenácti českých nemocnicích, které se loni zúčastnily pravidelného monitoringu kontaminace, bylo na pracovištích manipulujících s CL zaznamenáno překročení doporučené hranice kontaminace ve 14-27 % případů. Celkem bylo odebráno 570 kontrolních stěrů. „Téměř čtvrtina vzorků, které byly detekovány nad doporučeným limitem, by se mohla zdát jako vysoké číslo, nicméně úroveň kontaminace v ČR je srovnatelná s ostatními západoevropskými zeměmi a díky pravidelnému monitoringu se situace na pracovištích stále zlepšuje,“ komentovala výsledky PharmDr. Lenka Doležalová, autorka výzkumu a vedoucí úseku přípravy cytotoxických léčiv z Ústavní lékárny Masarykova onkologického ústavu v Brně. Nejrizikovější místa jsou pracovní plocha na sesterně, místa pod infuzním stojanem a sanitární místnost. V Masarykově onkologickém ústavu se zcela poprvé na přítomnost CL testoval také PDA přenosný počítač, se kterým při aplikaci chemoterapie zdravotnický personál manipuluje. „Kontaminace na PDA počítačích jsme předpokládali, nicméně u jednoho vzorku fluorouracilu byl doporučený limit překročen téměř 1500x. Daná situace potvrdila smysluplnost monitorování, které vede k zavádění nápravných opatření. Bez rukavic s PDA počítačem už nikdo nemanipuluje a jeho povrch se pravidelně otírá,“ říká Lenka Doležalová. Mezi další rizikové předměty, kterými by se mohla při nesprávně nastaveném systému práce rozšiřovat kontaminace CL po pracovišti, patří telefony, tužky nebo třeba razítka.

Zdrojem kontaminace mohou být infuzní sety i samotní pacienti

Nejčastější cesta kontaminace zdravotnického personálu je přes kůži a sliznice. Další zdrojem kontaminace ale mohou být i samotní pacienti, kteří se při léčbě potí, mohou mít průjem nebo zvracejí. CL totiž mohou působit toxicky i poté, co projdou organismem. „Prevence aplikujícího personálu je bohužel nedostatečná. Tam, kde se CL připravují, je zákonem daná dokonalá ochrana personálu. Ale tam, kde se chemoterapie aplikuje, jsou předepsány jen rukavice. To je zoufale málo,“ říká Mgr. Darja Hrabánková – Navrátilová z Onkologické sekce České asociace sester. Součástí bezpečnostních opatření je i využívání moderních technických nástrojů typu víceramenných infuzních setů, které rizika pro zdravotníky zásadně snižují. „Byla bych hrozně ráda, aby se tyto bezpečné infuzní sety staly nepodkročitelným minimem pro aplikující personál. Je to jeden z mála ochranných prostředků, který zdravotníky opravdu chrání v průběhu celého procesu aplikace až po likvidaci“ popisuje první zkušenosti z používání víceramenných setů Darja Hrabánková – Navrátilová.

Roman Kraus, ředitel FN Brno (uprostřed), převzal certifikát Bezpečná nemocnice, od Jiřího Lukeše (vlevo) a Františka Vojíka ze společnosti B. Braun.

Roman Kraus, ředitel FN Brno (uprostřed), převzal certifikát Bezpečná nemocnice, od Jiřího Lukeše (vlevo) a Františka Vojíka ze společnosti B. Braun.