DIALÝZY JSOU NA PACIENTY S COVID 19 PŘIPRAVENY NĚKTERÉ UŽ POZITIVNÍ PACIENTY DIALYZUJÍ I Z OKOLNÍCH NEMOCNIC

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Dialýzy jsou na pacienty s COVID 19 připraveny

Dialyzační střediska sítě B. Braun Avitum jsou připravena ve svých prostorech dialyzovat pacienty i s onemocněním COVID 19. Péči o tyto pacienty zajišťuje důkladně proškolený zdravotnický personál. „Zkušenosti, jak se o tyto pacienty starat, aniž by personál nebo ostatní pacienti podstupovali vysoké riziko přenosu infekce, jsme získali na jaře. V současnosti pracujeme na 23 našich dialýzách v Česku s celkem 10 pozitivními pacienty. Situace zatím zvládáme,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.

COVID pozitivní pacienti jsou dialyzování v izolačních boxech nebo při větším počtu ve speciálních směnách, které jsou často v nočních hodinách, aby mohlo dojít k řádné dezinfekci střediska před příchodem ostatních pacientů.

Kromě vlastních pacientů dialyzují tato střediska i pacienty, kteří jsou hospitalizovaní a do svého domovského střediska z nějakého důvodu dojíždět nemohou. „Velmi úzkou spolupráci máme například s Thomayerovou nemocnicí v Praze nebo Fakultní nemocnicí Plzeň, ale i s dalšími akutními lůžkovými zařízeními, kde jsme integrální součástí nemocničních komplexů,“ dodává Martin Kuncek.

Dialyzovaní pacienti jsou ohroženou skupinou

Pacienti s chronickým onemocněním ledvin, kteří jsou odkázáni na mimotělní očišťování krve, dochází na dialyzační středisko 3x týdně a stráví zde 4-5 hodin. Síť 23 dialyzačních středisek
B. Braun Avitum má v péči zhruba 20 % z celkového počtu dialyzovaných pacientů v Česku. Celorepublikově je dialyzováno na 7 tisíc lidí, přičemž jejich průměrný věk je 70 let. Dialyzovaní pacienti patří do vysoce ohrožené skupiny obyvatel, pro které může být nákaza koronavirem velkým rizikem. Často jsou totiž tzv. polymorbidní, tedy trpí větším počtem nemocí najednou. Typická je cukrovka a vysoký krevní tlak. „Na druhou stranu musíme dodat, že i dialyzovaní pacienti mohou zvládnout nákazu velmi dobře a někteří z našich pacientů ji prodělali dokonce zcela bezpříznakově,“ zdůrazňuje Martin Kuncek. Dialyzační střediska mají zpracovaný velmi podrobný pandemický plán, podle kterého v případě covid pozitivního pacienta postupují. „Pokud se některý z našich pacientů nakazí novým typem koronaviru, je všech 23 dialyzačních středisek B. Braun Avitum v Česku připraveno pacienty ve zvláštním režimu dialyzovat. Když to jejich zdravotní stav umožňuje, mohou se s koronavirem léčit doma
a nadále docházet na naše dialýzy,“
doplňuje Martin Kuncek.

Noční směny a individuální přístup

Způsob, jak dialyzovat i covid pozitivní pacienty, vznikal na jaře při první vlně onemocnění. Primářka jednoho z dialyzačních středisek B. Braun Avitum v Praze Hana Novotná sepsala v průběhu dubna a května zhruba dvacetidenní deník „COVID pozitivní dialýzy“, který posloužil jako základní zdravotnický manuál pro ostatní dialýzy. „Na jaře jsme se naučili, jak dělit zdravotníky i pacienty do směn, jaká opatření přijmout při jejich převozu i při samotné dialýze, jak dezinfikovat kontaminované dialyzační sály, aby tam po pozitivních pacientech mohli být i ty negativní, jak zvládat stres i napnutou komunikaci,“ vysvětluje autorka deníku
a primářka pražského dialyzačního střediska B. Braun Avitum MUDr. Hana Novotná. Pro covid  pozitivní pacienty jsou zpravidla vyčleněny večerní či noční směny. „Pacienti noční směny snáší většinou dobře. S každým z nich jsme v každodenním kontaktu a konzultujeme s nimi aktuální stav osobně či telefonicky. Často hovoříme i s rodinnými příslušníky,“ dodává Hana Novotná. Zamezí se tak kontaktu s ostatními pacienty a středisko se po dokončení dialýzy vydezinfikuje ještě v přísnějším režimu. Do prostor všech dialyzačních středisek B. Braun Avitum je zakázán vstup cizím osobám, přístup mají do odvolání pouze pacienti a ošetřující personál.

Epidemiologická opatření

Zdravotníci bezpodmínečně dodržují postupy pro hygienu rukou a respirační hygienu, u klinických výkonů standardně používají rukavice, respirátory a ochranné brýle nebo celoobličejový ochranný štít a u některých specifických výkonů používají i ochranný plášť. Dodržují pravidla bezpečné manipulace s ostrými předměty i bezpečného zacházení s potenciálně kontaminovaným vybavením nebo povrchy v okolí pacienta.

Všichni pacienti i zaměstnanci si musí dezinfikovat ruce při vstupu a odchodu z klinických prostorů. Velmi pečlivě se personál střediska věnuje také dezinfekci zdravotnických přístrojů
a vybavení. Po každém použití se dezinfikují například manžety tlakoměrů, dialyzační přístroje
a dialyzační křesla. Pečlivě se také provádí čištění povrchů, sociálních zařízení i zdravotnických pomůcek, jako jsou pojízdná křesla a kompenzační pomůcky.

Charakteristika dialyzovaného pacienta

V Česku bylo k 31.12.2018 evidováno 6.990 dialyzovaných pacientů, kteří podstupují léčbu v 69 nestátních a 43 státních dialyzačních střediscích. Největší část z nich – 73 % - je ve věkové skupině nad 60 let. V té skupině má skoro polovina pacientů cukrovku, více jak polovina z nich trpí vysokým krevním tlakem.

Seznam dialyzačních středisek B. Braun Avitum v ČR

V České republice je v síti B. Braun Avitum 23 dialyzačních středisek a pečuje zde o zhruba 20% pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Seznam

Noční směny na Dialyzačním středisku v Plzni

Způsob, jak dialyzovat i covid pozitivní pacienty, vznikal na jaře při první vlně onemocnění. Primářka jednoho z dialyzačních středisek B. Braun Avitum v Praze Hana Novotná sepsala v průběhu dubna a května zhruba dvacetidenní deník „COVID pozitivní dialýzy“, který posloužil jako základní zdravotnický manuál pro ostatní dialýzy. „Na jaře jsme se naučili, jak dělit zdravotníky i pacienty do směn, jaká opatření přijmout při jejich převozu i při samotné dialýze, jak dezinfikovat kontaminované dialyzační sály, aby tam po pozitivních pacientech mohli být i ty negativní, jak zvládat stres i napnutou komunikaci,“ vysvětluje autorka deníku
a primářka pražského dialyzačního střediska B. Braun Avitum MUDr. Hana Novotná. Pro covid  pozitivní pacienty jsou zpravidla vyčleněny večerní či noční směny. Zamezí se tak kontaktu s ostatními pacienty a středisko se po dokončení dialýzy vydezinfikuje ještě v přísnějším režimu.

S covid pozitivními pacienty už mají zkušenosti i v Plzni. „Od tohoto týdne jsme otevřeli noční směnu, kde dialyzujeme dva pozitivní pacienty. Pacientům se v současnost daří relativně dobře, jsou v domácím léčení a na dialýzu dojíždějí,“ říká MUDr. Lada Malánová, vedoucí lékařka dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Plzni. Oproti jaru snáší lidé na dialýze současnou krizi o poznání lépe. „S pacienty jsme v každodenním kontaktu a konzultujeme s nimi aktuální stav. Jsou velmi odpovědní a vědí, že se na nás můžou kdykoli obrátit,“ dodává Lada Malánová. Dialyzační středisko spolupracuje i s FN Plzeň. „Na jaře jsme poskytovali dialyzační péči u pacientů, kteří byli hospitalizovaní ve Fakultní nemocnicí v Plzni v areálu Bory. Pacientům jsme poskytovali jak intenzivní péči v podobě akutní dialýzy – to byli pacienti, kterým selhali ledviny náhle, tak chronickou dialýzu. Nyní je otázka času, kdy budou naše služby potřeba a jsme na to připraveni“, zdůrazňuje Lada Malánová.

Dialyzační středisko Uherský Brod bude Dialyzovat v oddělené směně

Od začátku epidemie se žádný pacient dialyzačního střediska v Uherském Brodě koronavirem nenakazil. Nicméně na tento případ jsou personál i prostory připravené. „Pokud by se někdo z našich pacientů nakazil, budeme ho dialyzovat v odděleném sále, kterým naše zrekonstruované středisko disponuje,“ říká MUDr. Markéta Kratochvilová, vedoucí lékařka dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Uherském Brodě. Jasno je i v jakých dnech by lidé s Covid 19 na pravidelnou dialýzu docházeli. „Takzvaná covidová směna bude v případě potřeby fungovat v odpoledních hodinách ve dnech úterý, čtvrtek a sobota. V tento čas zde dialýza neprobíhá, zabrání se tak kontaktu s ostatními pacienty,“ pokračuje Markéta Kratochvilová.

Pacienti i jejich rodiny jsou o případném postupu informováni, vědí i jak se zachovat, když mají na nákazu podezření. „S pacienty o aktuální situaci hovoříme, jsou moc rádi, že vědí, co bude, pokud by se nakazili. Jsou velmi odpovědní, když se jim jejich zdravotní stav nezdá, nejdříve zavolají, my se na jejich příjezd připravíme a v oddělených prostorech je vyšetříme. Zatím jsme nemuseli žádného pacienta z diagnostického důvodu na testy posílat a doufám, že to takto i zůstane,“ dodává Markéta Kratochvilová. 

Ostrava-Vítkovice má dva pacienty zcela bez příznaků

V Moravskoslezském kraji již s covid pozitivními dialyzovanými pacienty zkušenosti také mají. V dialyzačním středisku B. Braun Avitum Ostrava – Vítkovice evidují 2 pacienty s Covid 19. „Oba dva pacienti jsou asymptomatičtí, tedy nemají žádné příznaky,“ říká MUDr. Iveta Dudková, vedoucí lékařka dialyzačního střediska, B. Braun Avitum Ostrava-Vítkovice. U jednoho pacienta se na pozitivitu přišlo díky předoperačnímu vyšetření, kde je povinný i koronavirový stěr a druhý pacient šel na testy kvůli kontaktu s blízkými osobami, které v sobě vir mají. „Oba pacienty dialyzujeme na odděleném sálku se samostatným vchodem, aby nepřišli do kontaktu s ostatními pacienty,“ pokračuje Iveta Dudková. Po zdravotní i psychické stránce se pacientům vede dobře. „S pacienty otevřeně komunikujeme a nákazu snáší dobře. Jsem za to moc ráda, protože hysterie všude kolem aktuálně nakaženému pacientovi zrovna moc nepřidá,“ dodává z Ostravy Vítkovic vedoucí lékařka Iveta Dudková. 

NA DIALÝZU DO BRUNTÁLU VOZÍ 83 LETÉHO PACIENTA JEHO DCERA

V Bruntále na dialýze je Covid pozitivní 83 letý pacient. Léčí se doma a na dialyzační ošetření ho vozí dcera. „Našemu pacientovi se daří dobře, ze začátku měl zvýšené teploty, byl i několik dní hospitalizovaný, ale to spíše z preventivních důvodů kvůli vyššímu věku. Nyní už je v domácí péči, kde se o něj stará dcera a vozí ho k nám na pravidelné dialýzy,“ říká MUDr. Ivana Hrabovská, vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Bruntál. U všech pacientů je nejdůležitější psychická vyrovnanost a spolupráce rodiny. „S pacientem i jeho dcerou jsme v pravidelném kontaktu a jsme moc rádi, že můžeme potvrdit, že i starší chronicky nemocný pacient může nákazu koronavirem zvládnout velmi dobře,“ zdůrazňuje Ivana Hrabovská. Významná je i spolupráce s okolními zdravotnickými zařízeními. „V Nemocnici Bruntál standardně provádíme akutní dialýzu pacientům, kterým náhle selžou ledviny, a jsme připraveni ošetřovat i hospitalizované pacienty s Covid 19,“ doplňuje vedoucí lékařka dialyzačního střediska Ivana Hrabovská.

Z TŘINCE DO ČESKÉHO TĚŠÍNA

Pacienti z Třince a Českého Těšína jsou v případě koronavirové nákazy dialyzováni na dialyzačním středisku B. Braun Avitum Český Těšín, kde je možnost pohodlné izolace od ostatních pacientů. „Nyní v Českém Těšíně dialyzujme dva pacienty. Oba jsou na tom v tuto dobu dobře, měli zvýšenou teplotu a kašel, jinak nic vážnějšího. Dialyzujeme je v samostatné směně v odpoledních hodinách, kde jsou izolování od ostatních pacientů,“ říká MUDr. Roman Kantor, vedoucí lékař dialyzačních středisek B. Braun Avitum Třinec a Český Těšín. Velmi důležitou součástí boje s koronavirem je spolupráce s ostatními zdravotnickými zařízeními
i hygienickou stanicí. „Nasazení lékařů, sester i dalšího personálu napříč zdravotnickými zařízeními je na vysoce profesionální úrovni. Voláme si, komunikujeme další postup a soustředíme se pouze na konkrétní pacienty. To nám pomáhá efektivně a rychle řešit danou situaci,“ zdůrazňuje Roman Kantor. Chválí si i spolupráci s hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje. „To samé mohu říci i o krajské hygienické stanici. Přistupuje k jednotlivým případům individuálně. Když na tom není pacient dobře a je potřeba ho otestovat, provedou stěr doma, což je pro něj v danou chvíli velká pomoc. Navíc v případě, že je pacient negativní, může hned pokračovat ve své dialyzační směně,“ dodává vedoucí lékař dialýz Třinec a Český Těšín Roman Kantor.

Tiskové zprávy ke stažení

Popis Dokument Odkaz
Dialýzy jsou na pacienty s COVID 19 připraveny Praha, 15. 10. 2020
pdf (195.8 KB)
Plzeňské dialyzační středisko je na pacienty s COVID 19 připraveno, vypomáhá i Fakultní nemocnici Plzeň Plzeň, 15. 10. 2020
pdf (192.8 KB)
Uherskobrodské dialyzační středisko je na pacienty s COVID 19 připraveno, doposud žádného pozitivního nemělo Uherský Brod, 15. 10. 2020
pdf (198.6 KB)
Dialyzační střediska v Moravskoslezském kraji jsou na pacienty s COVID 19 připraveny, spolupracují i se spádovými nemocnicemi v celém kraji Moravskoslzký kraj, 20. 10. 2020
pdf (202.8 KB)