Aktuálně

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Na dialyzačních střediscích platí přísná epidemiologická opatření

Chronicky dialyzovaní pacienti patří kvůli vysoké polymorbiditě a průměrnému věku 70 let k nejvíce ohroženým skupinám obyvatel. V Česku jich je přibližně sedm tisíc a jsou dialyzováni na více jak stovce dialyzačních středisek. „Na dialyzačních střediscích platí standardně přísná hygienická opatření. Protože koronavir je pro oslabené pacienty na dialýze skutečným rizikem, zintenzivňujeme tato přísná opatření ve všech našich 40 dialyzačních střediscích v Česku a na Slovensku,“ říká ředitel společnosti B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.

Přísná epidemiologická opatření

Na dialyzačních střediscích platí velmi přísná hygienicko-epidemiologická pravidla bez ohledu na koronavir. „V souvislosti se současnou situací je ale klíčové bezpodmínečné dodržování těchto přísných opatření. Pomocí letáků edukujeme o riziku přenosu onemocnění Covid – 19 jak personál, tak pacienty. Nyní jsme veškeré naše epidemiologické aktivity výrazně zintenzivnili,“ zdůrazňuje MUDr. Martin Kuncek. Zdravotníci za všech okolností musí dodržovat postupy pro hygienu rukou a respirační hygienu, u klinických výkonů standardně používají rukavice, ústenky a ochranné brýle nebo celoobličejový ochranný štít a u některých specifických výkonů také standardně používají ochranný plášť. Dodržují pravidla bezpečné manipulace s ostrými předměty i bezpečného zacházení s potenciálně kontaminovaným vybavením nebo povrchy v okolí pacienta „Za klíčovou považujeme hygienu rukou, která musí probíhat v 6 krocích doporučených WHO, a to před i po každém kontaktu s pacientem, před aseptickým výkonem, po kontaktu s okolím pacienta, po kontaminaci okolí krví, dialyzačním roztokem nebo exkrementy,“ vysvětluje MUDr. Vladimír Vojanec, hlavní nefrolog B. Braun Avitum. 

Všichni pacienti i zaměstnanci si musí dezinfikovat ruce při vstupu a odchodu z klinických prostorů, z tohoto důvodu jsou na našich pracovištích umístěné baktericidní a virucidní dezinfekční přípravky. Pacientům pomáhajícím při hemostázi po vyjmutí dialyzačních jehel musí být nabídnuty rukavice a zároveň musí být informováni o důležitosti provedení správné hygieny rukou před opuštěním klinických prostorů. Velmi pečlivě se personál střediska věnujeme také dezinfekci zdravotnických přístrojů a vybavení. Po každém použití se dezinfikují například manžety tlakoměrů, dialyzační přístroje a dialyzační křesla. Pečlivě se také provádí čištění povrchů. „Důsledným čištěním lze z povrchů odstranit až 80 % mikrobiologických nečistot. Následnou dezinfekcí vyčištěných a vysušených povrchů odstraníme 99 % všech mikroorganismů vyskytujících se na pracovních plochách. Soustředíme se na i na sociální zařízení, ale i zdravotnické pomůcky jako pojízdná křesla a kompenzační pomůcky. To vše nyní velmi pečlivě dezinfikujeme,“ doplňuje Vladimír Vojanec. Pro případ pandemie, má síť dialyzačních středisek zpracovaný velmi podrobný pandemický plán, který na 12 stranách řeší nejrůznější systémová opatření. 

Omezení vstupu na dialyzační střediska

Do prostor dialyzačních středisek mají do odvolání přístup pouze pacienti a ošetřující personál. V případě nutnosti vstupu dalších osob, musí každý jednotlivec dodržet přísná hygienická opatření pod dohledem zdravotníků dialyzačního střediska. 

Charakteristika dialyzovaného pacienta 

V Česku bylo k 31.12.2018 evidováno 6.990 dialyzovaných pacientů, kteří podstupují léčbu v 69 nestátních a 43 státních dialyzačních střediscích. Největší část z nich – 73 % - je ve věkové skupině nad 60 let. V té skupině má skoro polovina pacientů cukrovku, více jak polovina z nich trpí vysokým krevním tlakem. „Samozřejmě je tam celá řada dalších onemocnění, zejména kardiovaskulárního typu. Organismus těchto lidí je zkrátka oslaben z celé řady příčin, a je proto také náchylnější k infekčním onemocněním,“ vysvětluje hlavní nefrolog B. Braun Avitum MUDr. Vladimír Vojanec. V roce 2018 byla infekce příčinou úmrtí u dialyzovaných pacientů z 16 %. Na mimotělní očištění krve musejí dialyzovaní pacienti dojíždět do svého dialyzačního střediska zpravidla 3x týdně a na dialyzačním sále tráví kolem pěti hodin. Dialyzační střediska jsou mnohdy součástí větších komplexů s dalšími ambulancemi nebo jsou přímo umístěna v nemocnicích. 

Tiskovou zprávu ke stažení nalezenete níže.

Související dokumenty

Popis Dokument Odkaz
Na dialyzačních střediscích platí přísná epidemiologická opatření
pdf (371.9 KB)