Tisková zpráva

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Personál se na pacienty v Karlovarském kraji nejvíce usmívá v Nemocnici Ostrov

NEMOS PLUS s.r.o. Nemocnice Ostrov se stala vítězkou Karlovarského kraje ve zvláštní kategorii rozsáhlého průzkumu Nemocnice pro život. Hodnotilo se v ní, jak často se personál usmívá na pacienty, a také úroveň bezpečnosti.

Partnerem a spoluzadavatelem průzkumu byla skupina B. Braun CZ/SK, realizátorem pak HealthCare Institute, který sleduje bezpečnost a spokojenost pacientů, zaměstnanců a finanční kondici ve 155 nemocnicích s akutními lůžky již 12. rokem. Na druhém místě v kraji skončila Karlovarská krajská nemocnice a.s.  a na třetím NEMOS SOKOLOV s.r.o. Nemocnice Sokolov. „Na efektivním léčebném procesu se skutečnost, jak se hospitalizovaný pacient cítí, podílí velmi markantně. Důvěra, že se léčí v přátelském a profesionálním prostředí, je klíčovou záležitostí,“ říká člen vedení skupiny B. Braun CZ/SK MUDr. Martin Kuncek.

Spokojenost pacientů, ale nově i bezpečnost a hodnocení personálu

Do celostátního průzkumu se v uvedené kategorii zapojilo téměř 100 nemocnic a hlasovalo v něm 53 327 hospitalizovaných pacientů a přes 7 000 zdravotníků. Zvláštní kategorie Nemocnice pro život nahradila loňskou Nejusměvavější nemocnici. Do výsledku byla ale tentokrát zahrnuta nejen vstřícnost a vlídnost personálu vůči pacientům, ale i skutečnost, jak se cítí sami zaměstnanci. V celorepublikovém součtu vyhodnotilo více než 60 % zdravotníků jako bezpečnostní riziko pro výkon svého povolání práci přesčas a přetěžování. Dále jmenovali syndrom vyhoření, agresivitu pacientů nebo jejich příbuzných a možnost nákazy. K eliminaci dalších rizik pak označili jako potřebné kontinuální odborné vzdělávání. „Ocenění patří především všem našim zaměstnancům, zejména lékařům, sestrám a zdravotnickému personálu. Těm patří největší díky,“ říká ředitel Nemocnice Ostrov Bc. František Werner k jejich vítězství v kraji. V anketě byly hodnoceny zvlášť fakultní nemocnice a zvlášť ty ostatní. Celorepublikovou vítězkou této kategorie se stala Fakultní nemocnice Hradec Králové a Karvinská hornická nemocnice.

Bodovala i Karlovarská krajská nemocnice a Nemocnice Sokolov

Druhou nejlépe hodnocenou nemocnicí Karlovarského kraje v této kategorii je Karlovarská krajská nemocnice a.s. a třetí pak NEMOS SOKOLOV s.r.o. Nemocnice Sokolov. Anketní otázka pro respondenty zněla: „Jak často se personál nemocnice při komunikaci s Vámi usmívá?“ Ti své odpovědi vybírali z následujících možností: velmi často – často – méně často – nikdy. Zdravotníci se v anketě zase soustředili například na skutečnost, jakou mají možnost seberealizace, jak dobře se jim spolupracuje s kolegy a nadřízenými nebo jak sami hodnotí bezpečnost pacientů v nemocnici. „Průzkum byl velmi komplexní. Spokojenost pacientů se spokojeností personálu přímo souvisí. Navíc všechna zařízení, která se průzkumu účastnila, získala cennou zpětnou vazbu. Předpokládám, že se všude stane podnětem, jak kvalitu poskytované péče dále zvyšovat,“ říká MUDr. Martin Kuncek.