Tisková zpráva

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

V rámci Světového dne ledvin se v Teplicích představuje nová dialýza

V rámci Světového dne ledvin se v Teplicích představuje stavba zbrusu nového dialyzačního střediska postavené na „zelené louce“. Objekt se staví vedle zastávky MHD na křižovatce ulic Duchcovská x Libušina. „Je to skvělá zpráva pro dialyzované pacienty. Středisko stavíme podle posledních medicínských trendů a určitě ho otevřeme ještě letos. Do projektu včetně vybaveni celkem investujeme zhruba 100 miliónů korun,“ říká MUDr. Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum.

Vyšší kapacita, klimatizace a přístrojové vybavení poslední generace

Nové dialyzační středisko B. Braun Avitum se začalo stavět v listopadu 2018. Předběžný termín dokončení je naplánovaný na srpen a podle plánu by se v září 2019 středisko mělo postupně uvádět do provozu. V jednopodlažní budově bude umístěna nefrologická ambulance, nutriční ambulance a samotné dialyzační středisko. „Kapacita střediska se zvýší na 30 lůžek. Tím se opět zvýší komfort pro pacienty. Z hlediska dostupnosti je jistě pozitivní i to, že areál bude mít své vlastní parkoviště. Navíc se nachází přímo vedle zastávky MHD. To všechno jsou bezesporu bonusy pro pacienty i personál,“ komentuje výhody nové budovy vedoucí lékař teplické dialýzy MUDr. Petr Hartl. Středisko bude osazeno jak nejmodernějšími dialyzačními přístroji, tak špičkovými doplňkovými technologiemi. Nejdůležitější je úpravna tzv. ultračisté vody poslední generace s horkou desinfekcí a dále inteligentní systém přípravy dialyzačních roztoků. „Pacienti i personál asi nejvíc uvítají plně klimatizované prostory, které všem především v teplých jarních a letních měsících zpříjemní pobyt v budově,“ doplňuje MUDr. Hartl. Budova byla navržena s ohledem na maximální úspory energií. V těsné blízkosti objektu bude na travnatých plochách umístěno venkovní fitness vhodné i pro seniory. Ve středisku se budou léčit ti pacienti, kteří nyní podstupují dialýzu v Duchcově a v Litoměřicích.

Odměny za kvalitní dialyzační péči

Světový den ledvin 2019 letos připadl na čtvrtek 14. března. Mezinárodní slogan „Zdraví ledvin pro všechny a na celém světě“ získal pro české dialyzované pacienty konkrétní rozměr. Dialyzační střediska mají totiž od 1.1.2019 možnost získat při splnění kvalitativních kritérií finanční odměnu. Zdravotníci kvalitu léčby sami bezprostředně ovlivňují rozhodnutím o postupu léčby, medikací, spoluprací s nutričními terapeuty a celkovém dodržování standardizovaných postupů. Rozhodující pro udělení nebo neudělení finanční odměny zdravotní pojišťovnou je stanovisko České nefrologické společnosti. Finanční odměna za kvalitní péči se skládá ze dvou složek. Tou první je platba ve výši 0,01 Kč na bod za pravidelné reportování rozsahu i kvality dialyzační péče do Registru dialyzovaných pacientů (RDP) spravovaného ČNS. Registr slouží jako zdroj statistických dat, který pomáhá určovat dlouhodobou strategii v dialyzační léčbě a dává střediskům možnost srovnat své výsledky s ostatními v Česku i ve světě. 

Druhou platbu v hodnotě 0,02 Kč na bod si budou moci dialyzační střediska nárokovat v případě, že splní předem stanovená kritéria. „Vybrané parametry kvality vycházejí z mezinárodních odborných doporučení a mají přímou souvislost s dlouhodobou kvalitou života pacienta v chronickém dialyzačním programu“, vysvětluje vedoucí lékař sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Vladimír Vojanec. Podle těchto kritérií musí být hladina hemoglobinu u 70 % dialyzovaných pacientů vyšší než 100 gramů na litr krve, hladina fosforu související s kostním metabolismem u 50 % pacientů nižší než 1,8 mmol/l a hodnota KtV stanovující míru očištění krve od odpadních látek vyšší než 1,2 u 70 % pacientů. Zároveň musí dialyzační středisko zařadit na čekací listinu na transplantaci více jak 7 % svých hemodialyzovaných pacientů. Všech 23 českých dialyzačních středisek sítě B. Braun Avitum své výsledky transparentně reportuje už několik let a dlouhodobě stanovená kvalitativní splňují.  „Dokumentuje to mimořádnou kvalitu naší péče. Odměna za kvalitu, kterou nyní dostaneme, půjde ze 100 procent do mezd zdravotníků,“ doplňuje MUDr. Martin Kuncek. 

Silný příběh, který inspiruje

Světový den ledvin letos připadl na čtvrtek 14. března. Jeho českým patronem se stal herec Karel Zima, který loni v září daroval ledvinu svému známému zpěvákovi skupiny 100 °C Karlu Vaňkovi. „Podpora prevence mi dává smysl. Lidé by se měli více zajímat nejen o zdraví své, ale také o zdraví svých přátel a příbuzných. Mnohdy totiž můžou pomoci, aniž to tuší. A není to pomoc ledajaká. Je to něco, co se nedá koupit. Ve srovnání s tím je to nejdražší Ferrari jen kusem plechu,“ vysvětlil důvod podpory Karel Zima. Herec se s muzikantem Karlem Vaňkem potkal několikrát při natáčení. Loni na jaře se dozvěděl, že jeho jmenovec má polycystické onemocnění ledvin, po kolapsu téměř zemřel a každý druhý den musí dojíždět do Plzně na dialýzu. Myšlenka darovat mu svou zdravou ledvinu vznikla v dubnu. „Přišlo mi nespravedlivé, že já mám dvě zdravé a on obě nemocné. Takhle mi to přijde mnohem spravedlivější,“ glosuje s úsměvem nápad na transplantaci herec. Následovalo půl roku složitých vyšetření, která nakonec v srpnu potvrdila, že herec je skutečně vhodným dárcem. Transplantace proběhla 5. září a byla úspěšná. Darovaná ledvina dostala jméno Jitka. „O těch dvou "holkách" schovaných kdesi vzadu jsem se v průběhu příprav na transplantaci dozvěděl spoustu naprosto netušených informací. Věda včetně medicíny udělala za posledních několik desítek let obrovský krok kupředu. Lékaři dnes dovede doslova zázraky. Smekám před nimi. Dovedou něco, co bylo za časů našich babiček zhola nepředstavitelné,“ řekl po operaci herec. 

10 % pacientů dialyzovaných z Teplic je na čekací listině

Doba života s transplantovanou ledvinou je dvojnásobně, ve věkové kategorii 35-49 dokonce téměř trojnásobně, delší než život na dialýze. Z toho vyplývá, že transplantace by měla být vždy první volbou náhrady selhaných ledvin pro pacienty, kteří  jsou schopni transplantaci podstoupit. „V Teplicích máme dlouhodobě kolem 10 % pacientů zařazených na waiting list. Pohybujeme se kolem celorepublikového průměru, což je vzhledem k vysoké transplantační aktivitě v našem regionu velmi dobrý výsledek,“ vysvětluje MUDr. Petr Hartl. V loňském roce byla transplantace provedena u šesti pacientů dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích. Pro transplantaci je vhodných 10-12 % dialyzovaných pacientů, každým rokem toto číslo narůstá. „Přístup k transplantacím se liší podle regionů a my chceme tyto rozdíly vyrovnat. Zároveň velkou výzvou je zabezpečení péče pro úspěšně odtransplantované pacienty po celé republice. Využíváme nástroje telemedicíny, máme propojené databáze transplantovaných pacientů, zavedli jsme koordinátorky postransplantační péče,“ řekl na toto téma prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).   

Dejte 15 minut vašim ledvinám

Podle odhadů trpí celosvětově onemocněním ledvin přibližně 850 miliónů lidí. Každý rok pak na chronické onemocnění ledvin zemře 2,4 milionu pacientů. Podle statistik jsou v současnosti nemoci ledvin 6. nejrychleji rostoucí příčinou úmrtí. Prevence je klíčovým nástrojem, který dokáže zachraňovat životy a zásadně zlepšovat jejich kvalitu. „Jen síť dialyzačních středisek B. Braun Avitum letos otevře po celé ČR a SR k bezplatnému preventivnímu vyšetření celkem 44 nefrologických pracovišť a přidají se i další,“ popisuje MUDr. Martin Kuncek. Pracoviště budou pro veřejnost otevřena od 8 do 15 hodin. Adresy jsou k dispozici na www.svetovydenledvin.cz. Vyšetření je bezbolestné a trvá zhruba 15 minut. Lékař při něm s pacientem slovně zhodnotí rizikové faktory jako kouření, nadváha a životospráva. Laboratorně pak vyhodnotí hladinu cukru v krvi, krevní tlak a BMI. Na vyšetření je tak vhodné přijít na lačno. 

Nemocné ledviny nebolí 

Onemocnění ledvin jsou často bezpříznaková. Ledviny totiž nebolí. Chronická onemocnění ledvin postihují zhruba 10 % populace.  Základní příznaky nemoci je například krev v moci, otoky nohou, únava, vyšší krevní tlak nebo také časté noční močení. Vyšetřit se může zájemce i z pohodlí domova na serveru www.ledvinovakalkulacka.cz. Aplikace po vyplnění jednoduchého dotazníku vypočítá, jak vysoká je pravděpodobnost, že by jeho ledvinové funkce mohly nebo nemusely být v pořádku. „Prevence v boji pro nemocným ledvinám je pro nás zásadní. Proto jsem velmi rád, že stejně jako v roce 2018, tak i letos jsme spojili síly při mediální osvětě s Českou nefrologickou společností. Tiskovou konferenci i další osvětové kampaně proto realizujeme společně,“ uzavírá ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.