Tisková zpráva

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

V Uherském Brodě se v rámci Světového dne ledvin otevírá zrekonstruované dialyzační středisko

V rámci Světového dne ledvin se v Uherském Brodě otevírá zrekonstruované dialyzační středisko. Rekonstrukce trvala přes 5 měsíců a přišla na částku zhruba 11 milionů korun. „Preventivní vyšetření ledvin budeme na Světový den provádět v nových prostorách. Změnu pocítí jak personál, tak pacienti především v teplých jarních a letních měsících, protože nově je celé středisko klimatizované,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.

Klimatizace, přestavěné zázemí a vyšší kapacita střediska

Dialyzační středisko B. Braun Avitum v areálu Městské nemocnice v Uherském Brodě se rekonstruovalo od října 2018. Přestavbou prošlo zázemí střediska, kanceláře a sklady, kde se vyměnily podlahy, instalovalo nové interiérové vybavení a také se vymalovalo. „Z pohledu pacientů je klíčové, že všechny prostory jsou nyní plně klimatizované a že vznikl nový dialyzační sál. Ten má kapacitu 15 lůžek, z nichž dvě jsou v tzv. izolaci. Celkově vzrostla kapacita střediska na 15 lůžek, což opět zvyšuje komfort dialyzovaných pacientů z regionu například v tom, že nemusíme zahajovat noční směny,“ vysvětluje pozitivní dopady rekonstrukce MUDr. Markéta Kratochvilová, Ph.D., vedoucí lékařka dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Uherském Brodě. 

Odměny za kvalitní dialyzační péči

Světový den ledvin 2019 letos připadl na čtvrtek 14. března. Mezinárodní slogan „Zdraví ledvin pro všechny a na celém světě“ získal pro české dialyzované pacienty konkrétní rozměr. Dialyzační střediska mají totiž od 1.1.2019 možnost získat při splnění kvalitativních kritérií finanční odměnu. Odborníci odhadují, že pro středisko s průměrným počtem 60 pacientů může znamenat částku přes milion korun ročně. „Je to novinka v dialyzační péči, která našla svou inspiraci na západ od našich hranic a měla by vést k růstu kvality,“ komentoval dopad nové úhradové vyhlášky předseda České nefrologické společnosti (ČNS) prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA. Nová úhradová vyhláška stanovila hodnotu bodu za hemodialýzu pro rok 2019 na 0,92 Kč. Při splnění stanovených kvalitativních kritérií se může cena bodu zvýšit až o další 0,03 Kč, což představuje motivaci ve výši maximálně 3,2 %. „Změnu hodnotíme samozřejmě pozitivně. Je to ale pouze první krok. Následovat musí další podpora odlišení kvalitní a nekvalitní dialyzační péče,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. Zdravotníci kvalitu léčby sami bezprostředně ovlivňují rozhodnutím o postupu léčby, medikací a celkovém dodržování standardizovaných postupů. Rozhodující pro udělení nebo neudělení finanční odměny zdravotní pojišťovnou je stanovisko ČNS. „Je to samozřejmě pozitivní krok. Dlouhodobě stanovená kvalitativní kritéria splňujeme. Pro naši dialýzu v Uherském Brodě to může znamenat desítky tisíc ročně navíc,“ komentovala změnu Markéta Kratochvilová.

Reporting, laboratorní kritéria a podpora transplantací

Finanční odměna za kvalitní péči se skládá ze dvou složek. Tou první je platba ve výši 0,01 Kč na bod za pravidelné reportování rozsahu i kvality dialyzační péče do Registru dialyzovaných pacientů (RDP) spravovaného ČNS. Registr slouží jako zdroj statistických dat, který pomáhá určovat dlouhodobou strategii v dialyzační léčbě a dává střediskům možnost srovnat své výsledky s ostatními v Česku i ve světě. „Naším cílem je postupně docílit toho, aby nám reportovalo 100 % všech dialýz. Nyní jsme na zhruba na 65%,“ komentuje důvod reportingu Tesař. Střediska, která reportovala výsledky už vloni, dostanou částku již letos. Ta, která začnou v roce 2019, ji obdrží v roce 2020. Druhou platbu v hodnotě 0,02 Kč na bod si budou moci dialyzační střediska nárokovat v případě, že splní předem stanovená kritéria. „Vybrané parametry kvality mají přímý dopad na zdraví pacienta. Jsou vybrána velmi dobře, jednoznačně pozitivně ovlivňují celkový stav pacienta a kvalitu jeho života,“ vysvětluje Markéta Kratochvilová. Podle těchto kritérií musí být hladina hemoglobinu u 70 % dialyzovaných pacientů vyšší než 100 gramů na litr krve, hladina fosforu související s kostním metabolismem u 50 % pacientů nižší než 1,8 mmol/l a hodnota Kt/V stanovující míru očištění krve od odpadních látek vyšší než 1,2 u 70 % pacientů. Zároveň musí dialyzační středisko zařadit na čekací listinu na transplantaci více jak 7 % svých hemodialyzovaných pacientů. Všech 23 českých dialyzačních středisek sítě B. Braun Avitum své výsledky transparentně reportuje už několik let a dlouhodobě stanovená kvalitativní kritéria splňují.  „Dokumentuje to mimořádnou kvalitu naší péče. Odměna za kvalitu, kterou nyní dostaneme, půjde ze 100 procent do mezd zdravotníků, doplňuje MUDr. Martin Kuncek. 

Silný příběh, který inspiruje

Světový den ledvin je každý druhý čtvrtek v březnu, letos vychází na 14. března. Jeho českým patronem se stal herec Karel Zima, který loni v září daroval ledvinu svému známému zpěvákovi skupiny 100 °C Karlu Vaňkovi. „Podpora prevence mi dává smysl. Lidé by se měli více zajímat nejen o zdraví své, ale také o zdraví svých přátel a příbuzných. Mnohdy totiž můžou pomoci, aniž to tuší. A není to pomoc ledajaká. Je to něco, co se nedá koupit. Ve srovnání s tím je to nejdražší Ferrari jen kusem plechu,“ vysvětlil důvod podpory Karel Zima. Herec se s muzikantem Karlem Vaňkem potkal několikrát při natáčení. Loni na jaře se dozvěděl, že jeho jmenovec má polycystické onemocnění ledvin, po kolapsu téměř zemřel a každý druhý den musí dojíždět do Plzně na dialýzu. Myšlenka darovat mu svou zdravou ledvinu vznikla v dubnu. „Přišlo mi nespravedlivé, že já mám dvě zdravé a on obě nemocné. Takhle mi to přijde mnohem spravedlivější,“ glosuje s úsměvem nápad na transplantaci herec. Následovalo půl roku složitých vyšetření, která nakonec v srpnu potvrdily, že herec je skutečně vhodným dárcem. Transplantace proběhla 5. září a byla úspěšná. Darovaná ledvina dostala jméno Jitka. „O těch dvou "holkách" schovaných kdesi vzadu jsem se v průběhu příprav na transplantaci dozvěděl spoustu naprosto netušených informací. Věda včetně medicíny udělala za posledních několik desítek let obrovský krok kupředu. Lékaři dnes dovedou doslova zázraky. Smekám před nimi. Dovedou něco, co bylo za časů našich babiček zhola nepředstavitelné,“ řekl po operaci herec. 

23,1 % pacientů dialyzačního střediska Uherský Brod na čekací listině

Doba života s transplantovanou ledvinou je dvojnásobně, ve věkové kategorii 35-49 dokonce téměř trojnásobně, delší než život na dialýze. Z toho vyplývá, že transplantace by měla být vždy první volbou náhrady selhaných ledvin pro pacienty, kteří  jsou schopni transplantaci podstoupit. „V Uherském Brodě máme průměr pacientů zařazených na waiting list dlouhodobě nad 20 %, což je vysoko nad celorepublikovým průměrem. U pacientů na peritoneální dialýze je to dokonce 100 %. Naši pacienti podstupují transplantace většinou v Centru Kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, ale také v IKEM Praha. Spolupráce s lékaři obou pracovišť je skvělá a i díky tomu můžeme na transplantace připravovat co největší počet pacientů,“ komentuje úspěšnost v transplantacích v Uherském Brodě MUDr. Kratochvilová. Pro transplantaci je vhodných 10-12 % dialyzovaných pacientů, každým rokem toto číslo narůstá. „Minulý rok jsme odtransplantovali 16 čekatelů ze Zlínského kraje. Na čekací listině strávili v průměru 16 měsíců. V posledních třech letech zaznamenáváme vzestupný trend, zejména loňský rok byl celorepublikově, a stejně tak i u nás v CKTCH , velmi úspěšný. Svůj významný podíl na tom mají transplantace od žijících dárců,“ řekla MUDr. Soňa Štěpánková z Centra Kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno. 

Dejte 15 minut vašim ledvinám 

Podle odhadů trpí celosvětově onemocněním ledvin přibližně 850 miliónů lidí. Každý rok pak na chronické onemocnění ledvin zemře 2,4 milionu pacientů. Podle statistik jsou v současnosti nemoci ledvin 6. nejrychleji rostoucí příčinou úmrtí. Prevence je klíčovým nástrojem, který dokáže zachraňovat životy a zásadně zlepšovat jejich kvalitu. „Jen síť dialyzačních středisek B. Braun Avitum letos otevře po celé ČR a SR k bezplatnému preventivnímu vyšetření celkem 44 nefrologických pracovišť a přidají se i další,“ popisuje MUDr. Martin Kuncek. Pracoviště budou pro veřejnost otevřena od 8 do 15 hodin. Adresy jsou k dispozici na www.svetovydenledvin.cz. Vyšetření je bezbolestné a trvá zhruba 15 minut. Lékař při něm s pacientem slovně zhodnotí rizikové faktory jako kouření, nadváha a životospráva. Laboratorně pak vyhodnotí hladinu cukru v krvi, krevní tlak a BMI. Na vyšetření je tak vhodné přijít na lačno. 

Nemocné ledviny nebolí 

Onemocnění ledvin jsou často bezpříznaková. Ledviny totiž nebolí. Chronická onemocnění ledvin postihují zhruba 10 % populace.  Základní příznaky nemoci jsou například krev v moči, otoky nohou, únava, vyšší krevní tlak nebo také časté noční močení. Vyšetřit se může zájemce i z pohodlí domova na serveru www.ledvinovakalkulacka.cz. Aplikace po vyplnění jednoduchého dotazníku vypočítá, jak vysoká je pravděpodobnost, že jeho ledvinové funkce jsou nebo naopak nemusejí být v pořádku. „Prevence v boji pro nemocným ledvinám je pro nás zásadní. Proto jsem velmi rád, že stejně jako v roce 2018, tak i letos jsme spojili síly při mediální osvětě s Českou nefrologickou společností. Tiskovou konferenci i další osvětové kampaně proto realizujeme společně,“ uzavírá ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.