ECOMix Revolution

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Plně automatizovaný systém výroby kyselých koncentrátů

ECOMix Revolution je plně automatizované míchací zařízení na výrobu kyselých koncentrátů. Příslušné složení koncentrátu je dodáváno ve formě prášku v zásobnících ECOCart Revolution. SmartCoupling zajišťuje rychlé a snadné propojení mezi ECOCart Revolution a ECOMix se současnou identifikací správného zásobníku ECOCart Revolution a požadovaného složení koncentrátu. Tímto je zajištěn vysoký stupeň bezpečnosti aniž je ohrožena kvalita.

ECOMix Revolution a ECOCart Revolution, brány jako systém výroby dialyzačních koncentrátů, jsou inovativním doplňkem dialyzačních přístrojů Dialog a systémů pro úpravu vody AQUAboss, čímž podporují efektivní dialyzační léčbu v moderních dialyzačních střediscích.

Výhody:

 • Plně automatizované postupy.
 • Není nutno přenášet těžká balení surovin.
 • Rychlá identifikace správných surovin v zásobnících pro požadovaný koncentrát.
 • Výroba požadovaných koncentrátů pro přímé použití.
 • Díky technologii DensiCon není nutná žádná další kontrola kvality.
 • Nízké provozní náklady, malá poruchovost.
 • Je možné automatické objednání on-line údržby a servisu.

 

Bezpečné a účinné postupy:

 • Propojení ECOCart s ECOMix Revolution a potvrzení typu koncentrátu.
 • Plně automatická výroba.
 • Automatické řízení a vypouštění koncentrátu pomocí měření hustoty.
 • Stáčení koncentrátu do správného ECOTanku.
 • Odpojení ECOCart a výplach ECOMix Revolution.
 • Technologie DensiCon umožňuje řízení složení koncentrátu prostřednictvím měření hustoty.
 • Ohleduplná výroba díky technologii SoftPressure.
 • Kompletní řízení procesu prostřednictvím ReTec a dokumentace všech údajů týkajících se výroby.

 

Výhody pro dialyzační střediska a jejich personál:

 • Snížená hmotnost má pozitivní vliv na ochranu zdraví sester.
 • Zásobníky s práškem snižují nároky na skladovací prostory střediska .
 • Rychlá instalace kompletního míchacího systému a skladovacích tanků.
 • Snadné přizpůsobení se instalované reverzní osmóze a centrálnímu rozvodu koncentrátů.
 • On-line monitorování umožňuje řízený přenos dat, řádnou funkci, technický servis 24/7 a objednací služby.
 • Je dostupné široké spektrum složení koncentrátů, 1 + 44.
 • NOVINKA: Kyselé koncentráty obsahující citrát.

 

Ekonomické výhody:

 • Nižší pracovní zátěž ve srovnání s lokální výrobou z jednotlivých surovin.
 • Nízké provozní náklady díky on-line službám.

 

Ochrana životního prostředí:

 • Snížení přepravní hmotnosti na silnicích i na klinikách ve srovnání s hotovými tekutými koncentráty.
 • Významné snížení emisí CO2 produkovaného nákladními automobily.
 • Opakovaně použitelné zásobníky ECOCart snižují množství odpadu.

ECOMix Revolution je zdravotnický prostředek.