ECOMix Revolution

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

ECOmix Revolution

Plně automatizovaný systém výroby kyselých koncentrátů

ECOMix Revolution je plně automatizované míchací zařízení na výrobu kyselých koncentrátů. Příslušné složení koncentrátu je dodáváno ve formě prášku v zásobnících ECOCart Revolution. SmartCoupling zajišťuje rychlé a snadné propojení mezi ECOCart Revolution a ECOMix se současnou identifikací správného zásobníku ECOCart Revolution a požadovaného složení koncentrátu. Tímto je zajištěn vysoký stupeň bezpečnosti aniž je ohrožena kvalita.

ECOMix Revolution a ECOCart Revolution, brány jako systém výroby dialyzačních koncentrátů, jsou inovativním doplňkem dialyzačních přístrojů Dialog a systémů pro úpravu vody AQUAboss, čímž podporují efektivní dialyzační léčbu v moderních dialyzačních střediscích.

Výhody

 • Plně automatizované postupy
 • Není nutno přenášet těžká balení surovin
 • Rychlá identifikace správných surovin v zásobnících pro požadovaný koncentrát
 • Výroba požadovaných koncentrátů pro přímé použití
 • Díky technologii DensiCon není nutná žádná další kontrola kvality
 • Nízké provozní náklady, malá poruchovost
 • Je možné automatické objednání on-line údržby a servisu

 

Bezpečné a účinné postupy

 • Propojení ECOCart s ECOMix Revolution a potvrzení typu koncentrátu
 • Plně automatická výroba
 • Automatické řízení a vypouštění koncentrátu pomocí měření hustoty
 • Stáčení koncentrátu do správného ECOTanku
 • Odpojení ECOCart a výplach ECOMix Revolution
 • Technologie DensiCon umožňuje řízení složení koncentrátu prostřednictvím měření hustoty
 • Ohleduplná výroba díky technologii SoftPressure
 • Kompletní řízení procesu prostřednictvím ReTec a dokumentace všech údajů týkajících se výroby

 

Výhody pro dialyzační střediska a jejich personál

 • Snížená hmotnost má pozitivní vliv na ochranu zdraví sester
 • Zásobníky s práškem snižují nároky na skladovací prostory střediska 
 • Rychlá instalace kompletního míchacího systému a skladovacích tanků
 • Snadné přizpůsobení se instalované reverzní osmóze a centrálnímu rozvodu koncentrátů
 • On-line monitorování umožňuje řízený přenos dat, řádnou funkci, technický servis 24/7 a objednací služby
 • Je dostupné široké spektrum složení koncentrátů, 1 + 44
 • NOVINKA: Kyselé koncentráty obsahující citrát

 

Ekonomické výhody

 • Nižší pracovní zátěž ve srovnání s lokální výrobou z jednotlivých surovin
 • Nízké provozní náklady díky on-line službám

 

Ochrana životního prostředí

 • Snížení přepravní hmotnosti na silnicích i na klinikách ve srovnání s hotovými tekutými koncentráty
 • Významné snížení emisí CO2 produkovaného nákladními automobily
 • Opakovaně použitelné zásobníky ECOCart snižují množství odpadu