Aesculap Aeos® - digitální chirurgický mikroskop See more. Stand tall.

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Opravdoví průkopníci drží hlavu zpříma

Jste připraveni na novou úroveň pohodlí?

Mnoho lidí trpí kvůli své práci bolestmi šíje a zad, zvláště pak ti, kteří mají fyzicky náročnou práci. [1] Jistě tak nikoho nepřekvapí, že bolesti krku a zad ve zvýšené míře postihují lékaře, kteří často pracují v neergonomických pozicích. [2]

Práci neurochirurga provázejí mnohé výzvy, které plynou z manipulace s chirurgickými instrumenty, udržování vychýleného postavení těla, a obtíže se zobrazením operačního pole. [3] Studie provedená mezi britskými operatéry ukázala, že 8 z 10 neurochirurgů trpí během operačního výkonu bolestmi zad a krční páteře. [4]

Není paradoxní, že se neurochirurgové, kteří u většiny svých pacientů řeší bolesti zad a krku, sami musejí potýkat s bolestmi zad a krku kvůli neergonomickému pracovnímu prostředí?

Jedním z důvodů chybné ergonomie je samotný chirurgický mikroskop. Běžný optický mikroskop nutí své uživatele do nepřirozených, a tudíž nepohodlných pozic, a to jen kvůli svému designu.

Potřeba srovnat se s přetrvávající bolestí a zároveň se soustředit na operační výkon vystavuje operatéry velikému stresu. Proto nikoho nepřekvapí zjištění, že bolest způsobená prací ovlivňuje chirurgův výkon. [5]

Dle našich představ bude neurochirurgie budoucnosti zatížena menšími ergonomickými problémy. Neurochirurg si bude moci zařízení nastavit do pohodlné pozice a z operačního sálu bude odcházet bez bolesti zad i krku. Náš nový systém digitálního chirurgického mikroskopu umožní stát vzpřímeně a uvolněně, bez hrbení, čímž se minimalizuje fyzické napětí, které práci u operačního stolu provází.

Chcete se dozvědět více o 3D chirurgii se vzpřímenou hlavou a jak Aesculap Aeos® - digitální chirurgický mikroskop umožňuje neurochirurgům vykonávat perfektní práci v dobrých ergonomických podmínkách? Neváhejte a kontaktujte nás. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

[1] Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, Louw Q, Ferreira ML, Genevay S, et  al. What low back pain is and why we need to pay attention (Co je bolest křížové páteře a proč si zaslouží pozornost). Lancet. 2018;391(1037):2356-67.
[2] Oude Hengel KM, Visser B, Sluiter JK. The prevalence and incidence of musculoskeletal symptoms among hospital physicians: a systematic review. International archives of occupational and environmental health. (Prevalence a výskyt muskuloskeletálních symptomů u lékařů v nemocnicích: systematický přehled). 2011;84(2):115-9
[3] Berguer R. Surgery and ergonomics (Chirurgie a ergonomie). Arch. Surg. 1999;134(9):1011-6
[4] Soueid A, Oudit D, Thiagarajah S, Laitung G. The pain of surgery: pain experienced by surgeons while operating (Bolestivá chirurgie: bolest postihující chirurgy během operace). Int J Surg. 2010;8(2):118-20.
[5] Davis WT, Fletcher SA, Guillamondegui OD. Musculoskeletal occupational injury among surgeons: effects for patients, providers, and institutions.(Muskuloskeletální pracovní úrazy u chirurgů: dopad na pacienty, poskytovatele a instituce). J Surg Res. 2014;189(2):207-12 e6