OrthoPilot® History

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

OrthoPilot® Elite – inovativní technologie založená na dvacetileté zkušenosti posouvá standardy chirurgické přesnosti na novou úroveň.

1994

 • První experimenty s kinematickou navigací na Univerzitě v Grenoblu, prof. Saragaglia a kol.

1996-1999

 • Další pokrok a multicentrická studie pro projekt IGOS (zobrazovaná ortopedická chirurgie)

1997

 • První klinické použití profesorem Saragagliou, Grenogble
 • První publikace o kinematické navigaci autorů: F. Leitner, F. Picard, R. Minfelde, H.-J. Schulz, P. Cinquin, D. Saragaglia: Computer-Assisted Knee Total Surgical Replacement (Počítačově asistovaná totální náhrada kolene)

1999

 • Systém OrthoPilot® získává známku CE
 • Uvedení na trh systému OrthoPilot® TKA 2.0
 • Uvedení na trh systému OrthoPilot® FS010

2001

 • Schválení FDA - první navigační systém bez CT v USA

2002

 • Uvedení na trh systému OrthoPilot® FS100

2006

 • Schválení PMDA - první navigační systém bez CT na japonském trhu
 • Uvedení na trh systému OrthoPilot® ACL 2.1

2008

2010

 • Uvedení na trh systému OrthoPilot UKA 4.3

2012

 • Uvedení na trh systému OrthoPilot® Ultrasound
 • Uvedení na trh systému OrthoPilot® TKA 4.4
 • Uvedení na trh systému OrthoPilot® TKA stem
 • Uvedení na trh systému OrthoPilot® THA ACA
 • Uvedení na trh systému OrthoPilot® THA light

2015

 • Uvedení na trh systému TKA 5.1

2019

 • Uvedení na trh systému OrthoPilot® Elite
 • Uvedení na trh systému TKA 6.0
 • Uvedení na trh systému Multitool

Kontakt

Právní informace

Právní informace

Orthopilot® Elite je zdravotnický prostředek. Jde o speciální systém počítačové navigace, který se používá při implantaci umělé kloubní náhrady. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je náhrada kyčelního kloubu v případech, kdy došlo k závažnému poškození chrupavky bez možnosti jiné terapie nebo k selhání primární náhrady.  Indikace: Selhání primární náhrady kyčelního kloubu. Rovněž jako degenerativní artróza, revmatoidní artritida, posttraumatická artritida, nestability kyčelního kloubu a jeho deformace. Absolutní kontraindikace: Nepoužívejte v následujících případech: akutní nebo chronický zánět, osteoporóze nebo osteomalacii, poškození kostních struktur které zabrání dostatečné fixaci implantátu a jeho stabilitě, tumory v oblasti fixace implantátu, alergie na použité slitiny nebo jejich prvky. Relativní kontraindikace: Použití implantačního systému může být za následujících okolností spojeno se zvýšeným klinickým rizikem a vyžaduje detailní individuální posouzení chirurgem: medicínské nebo chirurgické mezní podmínky, které mohou mít negativní vliv na úspěch implantace, včetně poruch hojení ran; mezní podmínky, které mohou vést k nadměrnému zatížení kyčelního kloubu a implantátu, jako je např. špatný celkový stav pacienta, drogová závislost nebo alkoholismus; nedostatečná spolupráce pacienta nebo omezená schopnost dodržovat pokyny lékaře zejména v pooperační fázi, včetně omezení rozsahu pohybu, zejména ve vztahu k vykonávání sportovních a profesních aktivit, těhotenství. Vedlejší účinky a interakce: kromě všeobecných rizik spojených s operací zahrnují potenciální komplikace a ve spojení s náhradou kyčelního kloubu; nejde však o jejich úplný výčet: chybné umístění, prasknutí, uvolnění, migrace/dislokace implantátu; sekundární zlomeniny; změny hustoty kostí, degenerativní změny v oblasti fixace implantátu; reakce na cizí těleso, alergie; Infekce, bolesti, luxace, ztráta hybnosti. Bezpečnostní pokyny: Orthopilot Elite® lze používat v kombinaci se speciálními instrumenty, které jsou určené pro tento systém a navigovanou operativu. Chirurg se před výkonem musí seznámit s implantáty, operační technikou a znát obecné zásady implantace endoprotéz. Aesculap nenese odpovědnost za případné komplikace vzniklé nesprávným určením diagnózy, výběrem nesprávného implantátu, nesprávnou kombinací komponent, nesprávnou operační technikou a porušením sterility implantátu. Implantát nesmí být kombinován s implantáty jiných firem nebo nekompatibilními implantáty jiných systémů. Implantát a jeho části jsou na jedno použití. Implantát má omezenou životnost. Ošetřující lékař edukuje pacienta tak aby implantát nadměrně a dlouhodobě nepřetěžoval jinak hrozí předčasné selhání implantátu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.