OrthoPilot® Elite Hardware

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Please enable marketing cookies to enable Youtube Video

OrthoPilot® Elite 

Inovativní technologie zdokonalená na základě dvacetileté zkušenosti. Tato kombinace posouvá standardy chirurgické přesnosti na zcela novou úroveň.
Od první operace provedené v roce 1997 se stal OrthoPilot® s počtem 900 prodaných zařízení v 41 zemích vyhledávaným systémem pro navigaci ortopedické operativy. V současnosti používá systém OrthoPilot® ve své každodenní praxi přes 1 500 chirurgů z celého světa. Úspěšně bylo provedeno přes 300 tisíc operací. Jeho účinnost ověřilo více než 300 studií.

Pod naprostou kontrolou. V reálném čase.

Technologie pomáhají všude. Chytré přístroje nás navigují i v každodenním životě, ale cestu a cíl si vybíráme sami. V chirurgii jsou pro úspěch operace rozhodující přesné dosažení cíle, bezchybný výkon a informace podávané v reálném čase. OrthoPilot® Elite dává operatérovi kontinuální přesnou zpětnou vazbu o implantátu a poloze nástrojů, takže se může správně rozhodnout. Nyní máte ještě spolehlivější informace než kdy dříve.

Technologie je spolehlivým základem, ale rozhoduje operatér.

Nová zkušenost

OrthoPilot® Elite je součástí integrovaného systému, jehož srdcem je chirurg. Hardware, software, implantáty, instrumentárium, to vše se zakládá na dodržení stejně vysokých standardů kvality. Nyní však mohou interagovat, což nikdy dříve nebylo možné. A výsledek? Výjimečně efektivní synergie operačního týmu a lékařské technologie.

OrthoPilot® Elite – váš partner na operačním sále.

Snadné ovládání na nové úrovni

OrthoPilot® Elite se při chirurgických zákrocích stává klíčovou součástí flexibilního systému. Spojením softwaru TKA 6.0 a jedinečného multifunkčního nástroje OrthoPilot® Elite vzniká vyvážené spojení člověk – nástroj. Intuitivní ovladače poskytují svému uživateli svobodu, aby se mohl soustředit na to nejdůležitější, na operaci.

Používejte nejlepší technologie

S OrthoPilot® Elite chirurg získává více svobody. Přesnost operatéra je podporována inovativní technologií, průběh operace i její konečný výsledek je automaticky zaznamenán. OrthoPilot® Elite tak nabízí řadu výhod, které se promítají do celkového výsledku a kvality léčby. [1], [2]

Reprodukovatelné a nadstandardní výsledky – každý den

[1] Jenny JY, Clemens U, Kohler S, Kiefer H, Konermann W, Miehlke RK. Consistency of implantation of a total knee arthroplasty with a non-image-based navigation system: a case-control study of 235 cases compared with 235 conventionally implanted prostheses. J Arthroplasty. 2005 Oct;20(7):832-9.
[2] Haaker RG, Stockheim M, Kamp M, Proff G, Breitenfelder J, Ottersbach A. Computer-assisted navigation increases precision of component placement in total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2005 Apr; (433):152-9.

Technické vlastnosti

  • Kompaktní velikost a malé rozměry pro operační sál
  • Lehký a mobilní asistent na operačním sále
  • Intuitivní obrazovka pro správu aplikací, datových výstupů a kontrolu stavu hardwaru
  • Vylepšený kamerový systém s vyšším objemem měření
  • Jednoduchý koncept Plug and play 
  • Bezdrátová komunikace systémových komponent přes Bluetooth
     

Kontakt

Právní informace

Právní informace

Orthopilot® Elite je zdravotnický prostředek. Jde o speciální systém počítačové navigace, který se používá při implantaci umělé kloubní náhrady. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je náhrada kyčelního kloubu v případech, kdy došlo k závažnému poškození chrupavky bez možnosti jiné terapie nebo k selhání primární náhrady.  Indikace: Selhání primární náhrady kyčelního kloubu. Rovněž jako degenerativní artróza, revmatoidní artritida, posttraumatická artritida, nestability kyčelního kloubu a jeho deformace. Absolutní kontraindikace: Nepoužívejte v následujících případech: akutní nebo chronický zánět, osteoporóze nebo osteomalacii, poškození kostních struktur které zabrání dostatečné fixaci implantátu a jeho stabilitě, tumory v oblasti fixace implantátu, alergie na použité slitiny nebo jejich prvky. Relativní kontraindikace: Použití implantačního systému může být za následujících okolností spojeno se zvýšeným klinickým rizikem a vyžaduje detailní individuální posouzení chirurgem: medicínské nebo chirurgické mezní podmínky, které mohou mít negativní vliv na úspěch implantace, včetně poruch hojení ran; mezní podmínky, které mohou vést k nadměrnému zatížení kyčelního kloubu a implantátu, jako je např. špatný celkový stav pacienta, drogová závislost nebo alkoholismus; nedostatečná spolupráce pacienta nebo omezená schopnost dodržovat pokyny lékaře zejména v pooperační fázi, včetně omezení rozsahu pohybu, zejména ve vztahu k vykonávání sportovních a profesních aktivit, těhotenství. Vedlejší účinky a interakce: kromě všeobecných rizik spojených s operací zahrnují potenciální komplikace a ve spojení s náhradou kyčelního kloubu; nejde však o jejich úplný výčet: chybné umístění, prasknutí, uvolnění, migrace/dislokace implantátu; sekundární zlomeniny; změny hustoty kostí, degenerativní změny v oblasti fixace implantátu; reakce na cizí těleso, alergie; Infekce, bolesti, luxace, ztráta hybnosti. Bezpečnostní pokyny: Orthopilot Elite® lze používat v kombinaci se speciálními instrumenty, které jsou určené pro tento systém a navigovanou operativu. Chirurg se před výkonem musí seznámit s implantáty, operační technikou a znát obecné zásady implantace endoprotéz. Aesculap nenese odpovědnost za případné komplikace vzniklé nesprávným určením diagnózy, výběrem nesprávného implantátu, nesprávnou kombinací komponent, nesprávnou operační technikou a porušením sterility implantátu. Implantát nesmí být kombinován s implantáty jiných firem nebo nekompatibilními implantáty jiných systémů. Implantát a jeho části jsou na jedno použití. Implantát má omezenou životnost. Ošetřující lékař edukuje pacienta tak aby implantát nadměrně a dlouhodobě nepřetěžoval jinak hrozí předčasné selhání implantátu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.