Služba Fleet Care

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Máte v plánu otevřít novou nemocnici nebo nové oddělení sterilizace? Chcete zkvalitnit své sterilizační služby, přejete si nové vybavení a efektivní management sterilizační techniky?

Máme pro vás řešení Fleet Care.

Fleet Care je unikátní kombinací zapůjčení nových chirurgických nástrojů a sterilizačních kontejnerů s kontinuálním autorizovaným servisem a údržbou po celou dobu trvání kontraktu. Jedná se o komplexní službu šitou na míru podle potřeb a rozsahu operačních výkonů. Součástí projektu je i audit sterilizačních procesů a předsterilizační přípravy včetně nastavení přístrojů a postupů na pracovišti centrální sterilizace.

Chcete zlepšit současné nastavení sterilních služeb včetně zajištění nového vybavení a efektivního managementu sterilních dodávek? 

Dalším prvkem Fleet Care je optimalizovaná pojistná zásoba chirurgických nástrojů na sterilizaci (BSM), včetně zajištění softwarového řešení určeného ke sledování počtu resterilizací a setování nástrojů včetně kontejnerů, které vede k rovnoměrnému a vyváženému používání nástrojů a bezchybnému setování nástrojových sít. Samozřejmostí jsou taktéž detailní odborná zaškolení dotčeného personálu nemocnice.

Klíčovým bodem je, že se jedná o flexibilní řešení, nikoli o jednorázovou dodávku, tzn. že při změně počtu či skladby operačních výkonů nabízíme řešení směrem k navýšení nebo naopak vyřazení některých nástrojů nebo celých nástrojových sít.

Jednoznačně se jedná o přelomovou změnu myšlení v oblasti nákupu a péče o chirurgické nástroje a sterilizační kontejnery. Služba Fleet Care neřeší pouze a výhradně cenu nástrojů, ale zejména jejich dlouhodobost a udržitelnost v TOP kvalitě v souvislosti s dalšími přidanými hodnotami, jako je autorizovaný servis, pravidelné školení personálu v péči o nástroje či možnost rozšíření o další moduly, např. dezinfekce, dekontaminační roztoky a spotřební materiál jako sterilizační štítky, plomby, filtry, parafínové oleje k ošetřování zámků nástrojů a kontejnerů či čističe kontejnerů.

Máte zájem dozvědět se více o Fleet Care?

Objevte náš Fleet care

Výhody komplexních služeb

Kvalita

  • Kvalitní a bezpečné chirurgické nástroje
  • Eliminace chyb v procesu sterilizace
  • Proškolení personálu centrálních operačních sálů a sterilizace

Spolehlivost

  • Získání kontroly nad všemi procesy souvisejícími s chirurgickým instrumentáriem
  • Standardizovat procesy v souladu s místními, regionálními, případně mezinárodními požadavky
  • Zajištění autorizovaného smluvního servisu

Efektivita

  • Získání přesné informace o reálných nákladech při oběhu a životnosti chirurgických nástrojů (digitalizace procesů)
  • Efektivní využití personálních zdrojů
  • Získání validních podkladů pro audity a ISO certifikace

Success Story

fleet care_sumperk - 1

Čtyři roky s Fleet Care: Transformace operačních procesů v Nemocnici Šumperk

Zvýšení efektivity, úspory v personálních nákladech a zlepšení kvality péče, tak hodnotí management i lékaři po čtyřech letech působení Fleet Care. Šumperská nemocnice se navíc stala mezinárodním školícím a vzdělávacím centrem, což svědčí o nadnárodním úspěchu tohoto inovativního přístupu.

fleet care - 1

Nemocnica Bory se rozhodla využít naši jedinečnou službu

Společnost B. Braun v rámci služby Fleet Care dodala Nemocnici Bory více než 20 000 kusů chirurgických nástrojů, které nemocnice používá na 14 operačních sálech.

První Fleet Care zákazník v České republice

Operatéři Nemocnice Šumperk mají od února 2020 na dalších šest let k dispozici téměř 3 500 vysoce kvalitních a vždy funkčních chirurgických nástrojů a sterilizačních kontejnerů bez počátečních investic za pevný měsíční poplatek.