FLEET CARE Optimalizace sít, konzultace procesů

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Optimalizace sít, konzultace procesů

  • Optimalizace a standardizace složení chirurgických sít podle potřeb jednotlivých klinik
  • Úspora nákladů díky optimalizovaným procesům
  • TCC (Technical Competent Center) analýza dekontaminačních, mycích a sterilizačních procesů na sále i v rámci sterilizace
  • Revize stavu technologického vybavení v rámci sterilizací, včetně všech souvisejících procesů


TCC analýza: Komplexní analýza procesů v oblasti předsterilizační a sterilizační péče o nástroje TCC je nedílnou součástí služby Fleet care. Proces analýzy je nezbytný před vlastní realizací Fleet Care.

Sběr a analýzu informací realizuje specialista z oddělení Technical Competence Center, Aesculap AG. Návštěva nemocnice je obvykle na jeden den. Na základě konzultací a analýzy v místě prověrky získá specialista příslušná data a provede jejich vyhodnocení. Sleduje se využití nástrojů k operačním výkonům, ošetření nástrojů po operačním výkonu, kvalita dekontaminačních roztoků, chemické složení roztoků, jejich koncentrace, dodržení expoziční doby. Zhodnotí se kvalita stávajících nástrojů (funkčnost a změny na povrchu nástroje). Hodnotí se technických stav mycích automatů, kvalita používaných chemických přípravků určených pro strojové mytí. Sleduje se kvalita demineralizované vody pro mycí a sterilizační techniku, technický stav sterilizačních komor a péče o nástroje při setování.

Veškerá hodnocená zjištění, naměřené údaje, a jejich interpretace včetně navržených doporučení jsou následně prezentovány zákazníkovi ve formě komplexní zprávy.
 

Zaměřte se na své náklady pomocí služby Fleet Care!

Chcete se dozvědět více o Fleet Care - unikátní kombinaci a půjčení nových chirurgických nástrojů a sterilizačních kontejnerů s kontinuálním autorizovaným servisem a údržbou po celou dobu trvání kontraktu?

Kontaktujte nás