FLEET CARE SUCCESS STORY

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Kompletní obnova chirurgického instrumentária: První zákazník Fleet Care v České republice

Nemocnice Šumperk – 20. února 2020

Lékaři šumperské nemocnice od dnešního dne operují novými chirurgickými nástroji. Nemocnice si v rámci programu Fleet Care jako první v Česku a ve střední Evropě téměř 3 500 chirurgických nástrojů špičkové kvality nekoupila, ale pronajala na šest let za pevný měsíční poplatek od společnosti B. Braun Medical. 

Operační nástroje v řádném stavu jsou pro úspěšné chirurgické zákroky klíčové!

Operační nástroje v odpovídajícím stavu minimalizují riziko komplikací během chirurgického zákroku.  Nemocnice Šumperk se rozhodla k neobvyklému kroku a provedla kompletní výměnu starého chirurgického instrumentária. Jako první nemocnice v České republice si v rámci komplexního řešení Fleet Care za měsíční poplatek pronajala 3 483 nových chirurgických nástrojů.

„Jsme první nemocnicí v zemi, která se rozhodla pro komplexní program Fleet Care včetně pronájmu operačních nástrojů. Důvodů je několik. Od optimalizace instrumentária špičkové kvality Aesculap přes významnou finanční úsporu (až 30 %) až po autorizovaný servis výrobce Aesculap, který je součástí programu Fleet Care. Naši operatéři tak budou mít pro svou precizní a jemnou práci nástroje v adekvátní kondici.“

– říká předseda představenstva Nemocnice Šumperk JUDr. Martin Polach.

Výborný stav operačních nástrojů kromě jiného přispívá k omezení rizika nozokomiálních nákaz a chyb operatéra. Díky procesu optimalizace nástrojových sít došlo k významným provozním úsporám. „Navíc s menším počtem nástrojů můžeme významně snížit náklady na operační výkony.“ říká Martin Polach.

Martin Polach dodává, že nemocnice díky pronájmu nástrojových sít a sterilizačních kontejnerů od jednoho dodavatele včetně autorizovaného servisu výrobce Aesculap a dalších služeb s přidanou hodnotou dosáhne ročních úspor ve výši až 30 % nákladů

Pro nemocnici je zásadní, že Fleet Care je flexibilní a dlouhodobé řešení, nikoli klasická jednorázová dodávka.

„Při změně počtu či skladby operačních výkonů může nemocnice upravit složení a počet operačních sít. Jedná se o zcela nový koncept. Nemocnice má k dispozici nejenom špičkové nástroje Aesculap, nabízíme i více než 150 let zkušeností v oboru výroby chirurgických nástrojů a výhody dlouhodobého partnerství. Součástí Fleet Care je i řada dalších na míru šitých služeb s přidanou hodnotou, jako autorizovaný servis výrobce Aesculap, odborné proškolení personálu a poradenské služby.“

– říká MUDr. Alan Munteanu, člen vedení Skupiny B. Braun

B. Braun oproti běžné praxi před sestavením nabídky provedl inventarizaci:

„Ukázalo se, že řada operačních nástrojů už podléhala opotřebení. Je jasné, že pokud s nástroji denně operujete mnoho let a vystavujete je náročnému sterilizačnímu procesu, svoji funkci na sále sice splní, ale na jejich kondici je to znát. Je to podobné jako se zahradnickým náčiním. S více než deset let starými zahradnickými nůžkami taky ustřihnete, co potřebujete, ale občas musíte střihnout několikrát a vyvinout třeba větší sílu, než když si koupíte nůžky nové.“

– vysvětluje biomedicínský inženýr šumperské nemocnice Ing. Matěj Šťastný.

Jeho slova potvrzují i lékaři z ortopedického oddělení, kteří jako první dnes začali s novými nástroji operovat.

„Je to, jako když starší octavii vyměníte za mercedes“

– říká manažer operačních oborů a bývalý primář ortopedie MUDr. Zdeněk Štěpán

Analýza nástrojových sad, která je součástí Fleet Care, ukázala, že část stávajícího inventáře může být vyřazena, protože většina nástrojů těchto sad nebyla během chirurgických výkonů nikdy použita. 5 144 kusů instrumentária nemocnice vyměnila za 3 483 úplně nových nástrojů Aesculap, počet nástrojů tedy zredukovala o 32 %.

„Jsem rád, že naši lékaři i sestry nakonec přijali myšlenku, že v nemocnici nemusí být jedno obrovské chirurgické síto pro ‚všechny případy‘, ale že je dobré ho rozdělit, najít společné nástroje a následně specifikovat síta dodatková na specializované operace se specializovanými nástroji.“

– dodává Matěj Šťastný (biomedicínský inženýr)
Ing. Matěj Šťastný

Nemocnice podle něj dokázala identifikovat podobné nástroje se stejným účelem použitím.

„To usnadní život personálu operačních sálů i centrální sterilizace. Nebude třeba každý den sterilizovat tolik nástrojů. Nástrojová síta jsou optimalizovaná, zvýšila se bezpečnost personálu, zredukovali jsme riziko pracovních úrazů při manipulaci s nepřehledně uloženým nástroji.“ dodává Matěj Šťastný.

Operatéři mají vždy k dispozici kompletní nástrojové sady, které jsou jako rezervní zásoba přehledně uloženy ve skladu centrální sterilizace. Pokud je třeba některé nástroje opravit nebo vyměnit, zaměstnanec centrální sterilizace ze skladu nástroj vyzvedne a vymění, aby sada byla opět kompletní.

Informace o Nemocnici Šumperk

Novým majitelem Nemocnice Šumperk se před pár lety stal JUDr. Martin Polach, který investuje značné částky do rozvoje nemocnice a nákupu nového přístrojového vybavení. Nemocnice otevřela nová pracoviště, vybudovala nové oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace a investovala do zateplení budov.  V roce 2017 majitel nemocnice uvedl do provozu moderní radiodiagnostické oddělení, které poskytuje diagnostické zobrazovací metody včetně magnetické rezonance. 
Tato rozsáhlá investice přesáhla částku 160 milionů Kč (zhruba 6,1 milióna eur). Největší investicí v historii nemocnice je vybudování nového pavilonu komplexní následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče ve výši 220 milionů Kč (zhruba 8,4 milióna eur). Tento pavilon vznikl rekonstrukcí starého chirurgického pavilonu a otevřen byl v létě 2020.