kACHEXIe A PREkACHEXIe  Vím víc

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Definice kachexie 

Raná stadia kachexie (tzv. prekachexie) jsou často nepatrná. Prvním příznakem může být ztráta chuti k jídlu.

Slovo „kachexie“ pochází ze starořečtiny a znamená „špatný stav“; (kakos = „špatný“, hexis = „stav“).

Avšak oproti podvýživě způsobuje kachexii zánět a nechutenství. Pro onkologické pacienty to představuje závažný problém, protože s tím souvisí horší fyzický stav, progresivní funkční zhoršování a horší tolerance onkologické léčby

Co je nádorová kachexie?

Dnes již víme o různých stadiích kachexie víc. Kachexie je komplexní syndrom, který postihuje metabolismus a pojí se s chronickými onemocněními, jako je rakovina, a dalšími stavy, jako je ztráta chuti k jídlu, únava a svalová slabost. Pokud se objeví úbytek tělesné hmotnosti společně se zánětem, hovoříme o kachexii. Tento stav je charakterizován úbytkem svalové hmoty, ať už v kombinaci s úbytkem tukových tkání či nikoli, a může procházet různými stadii – od prekachexie po kachexii. Pokud tento stav postihne onkologické pacienty, hovoříme o nádorové kachexii.

Daleko víc než jen hubnutí

V určitých stadiích rakoviny je kachexie velmi běžná. Co mnozí považují za nepodstatný vedlejší účinek, je daleko hlubší problém než jen hubnutí. Znamená to totiž ztrátu fyzických i duševních sil, snížení kvality života a daleko horší šanci, že pacient zase nabyde své zdraví. Kachetickým pacientům ubývá kosterní svalstvo a tkáňová hmota.

Kachexie může ovlivnit vaši aktivitu

Ztráta svalové hmoty a svalové síly obvykle ovlivní vaši fyzickou aktivitu. Zahradničení, cyklistika nebo procházky jsou najednou daleko obtížnější, mnohem dříve se unavíte. Ztráta svalové hmoty má negativní dopad na celkovou kvalitu života. Úbytek svalové hmoty může ovlivnit i snášenlivost léčby a reakci na ni. Pokud je k tomu všemu vaše tělo ještě oslabeno podvýživou, scházejí vám důležité zdroje, abyste dokázali čelit vysokému vypětí. To může přímo ovlivnit vaši léčbu: Nelze přistoupit k nezbytným operacím, či je nutné utlumit nebo přerušit vaši stávající radio- nebo chemoterapii.

Ve skutečnosti kachexie přispívá k horším léčebným výsledkům! Kvůli časové tísni se lékaři často soustředí na lékařské aspekty a data. Proto se vám vyplatí, abyste svému stavu věnovali pozornost vy sami. Ačkoli je kladný vliv nutriční podpory klinicky prokázán a dobře zdokumentován, povědomí o něm roste jen pomalu.

Rozdíl mezi prekachexií a kachexií

Jak od sebe oba termíny odlišit?

Prekachexie je raným stadiem kachexie a předchází samovolnému úbytku hmotnosti (a to i svalové hmoty). Začíná jen nepatrnou ztrátou na váze, která se snadno přehlédne. To znamená, že zpočátku nezhubnete moc, nicméně se objeví metabolické změny a záněty. Prekachexie je nebezpečným předstupněm vzniku kachexie.

Kachexie je komplexní syndrom, který postihuje metabolismus. Nejdřív se ztrácí svalstvo a tuk, objevuje se i zánět.

Ve zkratce

Mechanismus je jednoduchý: Když tělo nedokáže vstřebat dostatek živin (kvůli narušenému metabolismu nebo nedostatku jejich příjmu), zákonitě snižuje tělesné zásoby. Výsledkem je ztráta hmotnosti a podvýživa. Úbytek hmotnost je první známkou kachexie.

Úbytek hmotnosti kvůli metabolickým procesům a záněty jsou známé pod názvem kachexie. Pokud je jejím důvodem rakovina, říká se jí nádorová kachexie. Předstupněm kachexie je prekachexie.

Jak této hrozbě můžete předejít?

Najděte si vlastní strategii pro zvládnutí úbytku na váze.

Sledujte svou váhu!

Spoustu toho můžete udělat sami: Buďte aktivní a pozorní. Při rozhovoru s lékařem je užitečné, když máte po ruce záznam o své hmotnosti. Zapisujte si ji jednou týdně a začněte hned teď. V případě nutnosti si také poznamenejte, proč je pro vás těžké dostatečně jíst a pít.

Abyste zlepšili svou celkovou kondici, kvalitu života a lépe snášeli léčbu, je důležité podpořit své tělo co nejlepší výživou. Jako prevence (pre)kachexie byly pro specifické potřeby onkologických pacientů vyvinuty různé potraviny pro zvláštní výživu jako je např. Remune™.

Prosím pozor: Nutriční poradenství je důležité. Vaši stravu upravte s ohledem na vaše změněné nutriční potřeby. Nutriční terapeuti mohou zjistit, zda kvůli prekachexii nebo kachexii nepotřebujete další výživové doplňky nebo výživnější stravu.   

5 doporučení, jak se správně vážit

example picture malnutrition prevention
Zvládnutí úbytku na váze.

Podvýživa, prekachexie a kachexie obnášejí víc než jen počítání kilogramů. Nicméně váha je důležitým ukazatelem. Pokud je pro vás obtížné dostatečně jíst a pít, začněte si vše zaznamenávat.

Zde jsou doporučení pro záznam hmotnosti:

  1. Pro vážení používejte vždy stejnou váhu
  2. Vždy se važte za stejných podmínek (boty, oblečení).
  3. Vždy se važte ve stejný den v týdnu, ve stejný čas (např. v pondělí před snídaní).
  4. Pokud možno si měřte svalovou hmotu s pomocí lékaře nebo nutričního terapeuta. Lze k tomu použít monitor tělesného složení, např. BIA (bioelektrická impedanční analýza). Tato analýza stanoví množství tuku a svalové hmoty ve vašem těle včetně hmotnosti. Ověřte si, že tuto metodu můžete používat, protože k měření využívá elektrických impulzů (není vhodná např. pro pacienty s kardiostimulátorem).
  5. Pokud hubnete, sdělte to svému lékaři.