Ennovate® Procesní platforma

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Ennovate® – CHYTŘEJŠÍ NEŽ SI MYSLÍTE

Inteligentní design nástrojů a sít v sobě spojuje jednoduchost a víceúčelovost, díky kterým lze platformu přizpůsobit lépe potřebám pacienta. Jedinečná kombinace nástrojů Ennovate® a implantátů navíc umožňuje přizpůsobit platformu peroperačním podmínkám a patologiím daného pacienta. To vše nám dává možnost využít tu nejlepší léčbu a dosáhnout těch nejlepších výsledků.  

Více informací najdete zde >>

Modulární nástroje Ennovate® – INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ

Věděli jste, že v průměru maximálně 22 % všech nástrojů, které nemocnice vlastní, se používá na operačních sálech? [1]

Volte inteligentní řešení – Ennovate®  je platforma, která vám pomůže využívat své zdroje maximálně efektivně.

  • Na míru prizpůsobitelné moduly instrumentárií zmenší objem nepotřebných nástroju a počet sterilizovaných sít nejméne o 50 %  a sníží rovněž ekonomickou zátěž.[2], [3]
  • Demontovatelné nástroje a validovaná síta zvýší kvalitu obnovy i spolehlivost a výsledky vašich procesů. [4], [5]
  • Optimalizace procesů vám pomůže uvolnit svůj potenciál, optimalizovat hospodaření s časem a při každém cyklu obnovy dosáhnou úspor. [3]

Více informací najdete zde >>

Ennovate® Sterilní implantáty – KLÍČ K DUŠEVNÍ POHODĚ

Věděli jste, že během chirurgického zákroku se ze všech implantátů v sítě použije pouhých 6% a nepoužité  implantáty musí být opakovaně sterilizovány?  [2]

Zjednodušení - Ennovate® dává možnost přizpůsobit portfolio implantátů, přináší transparentnost a na míru uzpůsobené portfolio očištěné o nepotřebné položky.

  • Modulární a na míru přizpůsobitelné vozíky na sterilní implantáty umožňují zjednodušení procesů a snížení požadavků na skladovou kapacitu.  
  • Spolehlivé výsledky a efektivní hospodaření s časem díky hladkému a vysledovatelnému řetězci pracovních činností.
  • Dodávky implantátů ve sterilním balení, eliminace obnovy, snížení ekonomické zátěže a tím pádem i více času na správu nástrojů.
  • Modulárně řešené uskladnění sterilních implantátů dává možnost jednotlivé položky uspořádat přehledně, aby je personál dokázal rychle nalézt.

Vyžádejte si vaši osobní konzultaci o AESCULAP® Ennovate®

Kontaktujte nás

[1] Kaplan S, Sadler B, Little K, et al. Can sustainable hospitals help bend the health care cost curve? Issue Brief Commonwealth Fund pub. 1641. 2012 Nov; 29: 1-14.
[2] Compared to S4 Spinal System. Based on the existing express care set definitions.
[3] Von Eiff W. Instrumentenmanagement und die Wirtschaftlichkeit chirurgischer Prozeduren – Prozessoptimierung und Kostensenkung. HCM, 2016 Dez; 7. Jg.: 34-7.
[4] Robert-Koch-Institute. Instrument Reprocessing – Reprocessing of Instruments to Retain Value. 10th anniversary edition 2016. 63 ff.
[5] Roth K. Drei Jahre ISO 17664 – was hat sich getan, welche Auswirkungen gibt es auf die Praxis? aseptica. 13. Jahrgang 2007 – Heft 4. 19-21.

Právní informace

Právní informace

Implantáty Ennovate® Spinal System jsou zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je monosegmentová a multisegmentová dorzální stabilizace bederní, hrudní a sakrální páteře. K implantaci těchto komponent a k distrakci, kompresi a redukci bederní, hrudní a sakrální páteře musí být použity speciální nástroje. Indikace: Používá se při těžkých poruchách páteře, které nelze léčit konzervativními postupy: zlomeniny; pseudoartróza nebo zpomalené hojení; dislokace; degenerativní nestabilita; postdiskektomický syndrom; spondylolistéza; kyfóza; lordóza; skolióza; stenóza; posttraumatická nestabilita; nádory; osteoporóza (při současném použití kostního cementu a děrovaných šroubů). Absolutní kontraindikace: Nepoužívejte v následujících případech: těžká poškození kostní struktury páteře, která by mohla bránit stabilní implantaci součástí implantátu; například osteopenie, závažná osteoporóza, Pagetova nemoc, kostní nádory atd.; metabolické nebo degenerativní kostní onemocnění, které může narušit stabilní ukotvení systému implantátu; známá alergie nebo citlivost na materiál implantátu; akutní nebo chronické vertebrální infekce místní nebo systémové povahy; úplné nedodržování nebo omezené dodržování pokynů lékaře ze strany pacienta, obzvláště v pooperační fázi, včetně omezení pohybu ve formě fyzického cvičení nebo aktivity v zaměstnání; případy neuvedené v části indikací. Relativní kontraindikace: Za následujících okolností může použití systému implantátu představovat zvýšené klinické riziko, a proto vyžaduje přesné, individuální hodnocení chirurgem: zdravotní nebo chirurgické podmínky, které mohou negativní ovlivnit úspěšnost implantace, včetně poruch hojení zranění; podmínky, které mohou vystavit páteř nebo implantát působení nadměrného tlaku, například těhotenství, obezita, neuromuskulární onemocnění nebo poruchy; obecně špatný stav pacienta, například závislost na omamných látkách nebo alkoholu. Vedlejší účinky a interakce: Obecná rizika chirurgického zákroku jsou známa, a proto nejsou v tomto návodu k použití popisována. Potenciální rizika a klinické účinky související s použitím systému implantátu kromě jiného zahrnují: poškození implantátu způsobené nadměrným zatížením, deformace nebo ohnutí, uvolnění, prasknutí; špatnou stabilizaci, vyžadující následnou revizní operaci nebo chirurgický zákrok k odstranění systému implantátu; špatné nebo zpomalené propojení; infekce; fraktura těl obratle; poranění sousedních struktur, zejména nervových kořenů, míchy, cév, orgánů; změny fyziologického zakřivení páteře; neurologické poruchy včetně poškození gastrointestinálních, urologických a/nebo reprodukčních systémů; bolesti nebo indispozice; burzitida; úbytek hustoty kosti z důvodu vyhýbání se zatížení; atrofie/fraktura kostí nad nebo pod operovanou sekcí páteře; omezené fyzické schopnosti; přetrvávání příznaků, které byly ošetřeny implantátem; paréza; následná operace k odstranění systému implantátu; alergie nebo přecitlivělost na kovové/cizí těleso; duralové slzy; meningitida. Bezpečnostní pokyny pro uživatele: Nezbytnými předpoklady úspěšného použití tohoto výrobku jsou vhodná klinická průprava a teoretické i praktické znalosti a zvládání všech požadovaných operačních technik včetně používání tohoto výrobku. Společnost Aesculap není odpovědná za komplikace způsobené: nesprávnou indikací nebo výběrem implantátu; nesprávnou kombinací komponent implantátu především v kombinaci s komponenty jiných výrobců; nesprávnou chirurgickou techniku; překročení omezení léčebné metody nebo nedodržení nezbytných zdravotnických bezpečnostních opatření. Uživatel je povinen konzultovat s výrobcem, pokud je předoperační situace s ohledem na použití implantátů nejasná: implantáty, které již byly jednou použity, nemohou být použity znovu; při tvarování tyče se musí operatér vyvarovat poškození nebo poškrábání produktu a ohýbání sem a tam. Ohýbání šroubů výrazně zkracuje jejich životnost a mohlo by způsobit předčasné selhání implantátu; o odstranění nasazených komponent implantátu rozhoduje ošetřující lékař; po operaci jsou obzvláště důležité informace o konkrétním pacientovi a také mírné cvičení zaměřené na pohyblivost a svaly. Bezpečnostní pokyny pro výrobek: Implantát nebyl testován z hlediska bezpečnosti a kompatibility v prostředí magnetické rezonance. Nebyl testován z hlediska zahřátí, pohybů a obrazových artefaktů při vyšetření magnetickou rezonancí. Skenování pacienta s tímto implantátem pomocí MR může vést k poranění pacienta. Nebezpečí prasknutí šroubů následkem použití pedikulárních šroubů pro spondylolistézu! Stabilizační opatření podpořte interkorporální fúzí (ALIF, PLIF nebo TLIF). Při použití kostního cementu používejte pouze děrované šrouby určené k tomuto účelu. Při použití funkce vícečetného zamykání na polyaxiálních šroubech, děrovaných polyaxiálních šroubech, uniplanárních šroubech a upřednostňovaných úhlových šroubech nezamykejte jeden pedikulární šroub více než třikrát. Chirurg musí pochopit a pacientovi vysvětlit následující výstrahy, bezpečnostní opatření a vedlejší účinky: Implantáty, které jsou poškozené nebo již byly jednou použity, nemohou být použity znovu; implantáty, na kterých jsou přilepeny cizí částice, nesmí být použity; nekombinujte komponenty implantátu z nerezové oceli se součástmi vyrobenými z titanu, protože to urychluje proces koroze u nerezové oceli, což může vést k selhání implantátu v důsledku únavy materiálu; komponenty implantátu byly testovány a schváleny v kombinaci se součástmi od společnosti Aesculap. Pokud budou použity jiné kombinace, je odpovědnost za takovou akci výhradně na operujícím chirurgovi; zpoždění hojení může způsobit prasknutí implantátu v důsledku únavy kovu; komponenty implantátu se i přes úplné vytvrzení kostí stále mohou ohnout, poškodit nebo uvolnit; dodržujte pokyny k použití konkrétních komponent implantátu a nástrojů Aesculap i platný návod k obsluze. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.