Ennovate® Vědecká platforma

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Ennovate® – Kazuistika, vědecké přednášky a články

Kazuistika

Setkání a spolupráce NSpine Arosa

Klinický případ Ennovate® u složité adolescentní skoliózy, zákrok provedli  Bronek Boszczyk a Oded Hershkovich v Queen´s Medical Centre v britském Nottinghamu. Celý případ byl prezentován během setkání Nspine, které se v roce 2018 konalo ve Švýcarsku a v červnu 2018 byl publikován ve Spinal News International 2018.

Vědecké přednášky

Mikro-CT a mikro-FE analýza fixace šroubu za různé zátěže

Ukotvení šroubů do páteře u staršího člověka se špatnou kvalitou kostí není snadné. V této studii byly použity mikro modely konečných prvků k posouzení specifického vlivu designu šroubů a relativního podílu hustoty kosti na mechanice fixace. Diskuse se vedla o implantátech pedikulárních šroubech  Ennovate® . V prosinci 2017 byly v Journal of Biomechanics publikovány mimořádně pozitivní výsledky, které jsou k dispozici i na ELSEVIER. 

Články  

Mezinárodní studie provedená v 95 spinálních centrech

Platforma Ennovate®, to je filozofie jednoho šroubu, jednoho systému, jedné platformy pro všechny procesy. Nabízí systematická a na míru šitá řešení pro všechny indikace a techniky, pro všechny současné výzvy celého řetězce pracovních činností na operačních sálech a v nemocnicích.    Článek uveřejněný ve Spine Journal v roce 2017 představuje výsledky mezinárodní studie provedené v 95 spinálních centrech a  zkoumá a oceňuje systematické řešení, které přináší platforma  Ennovate®.

Článek

Platforma Ennovate®  jako “doporučený postup”

Systematické řešení je budoucností chirurgie páteře!  Tento článek byl publikován v prosinci 2017 ve Spinal News International. Zdůrazňuje výhody modulární a přizpůsobitelné platformy, která vyhovuje současným nárokům na pracovní postupy na operačních sálech a v nemocnicích pro širokou škálu indikací.