Vše o dialýze

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Ledviny a jejich funkce v těle

Hlavní funkcí ledvin v organismu je očištění krve od odpadních látek, které se v ní hromadí (draslík, močovina atd.). Tyto látky vylučujeme spolu s přebytečnou vodou v podobě moči, a ledviny tak regulují i množství vody v těle.

Pokud dojde k dočasnému nebo trvalému selhání jejich činnosti, je doslova životně nutné funkci ledvin co nejrychleji nahradit. Dnes k tomuto účelu slouží především tzv. dialýza. Další variantou náhrady funkce ledvin, která však není vhodná pro každého pacienta, je transplantace. A konečně, u pacientů na odděleních akutní péče (JIP, ARO apod.) se někdy funkce ledvin nahrazují dalšími přístrojovými metodami, které jsou ale od principů hemodialýzy (viz dále) odvozeny.

Co je dialýza

Ledviny jsou životně důležitý orgán, a pokud nefungují správně, následky mohou být fatální. Dialýza patří mezi metody náhrady funkce ledvin. Zdravé ledviny odstraňují z krve odpadní látky a zbavují tělo přebytečných tekutin, a právě tyto funkce dialýza nahrazuje. Existují dva základní druhy dialýzy: hemodialýza a peritoneální dialýza.

Hemodialýza

Jedná se o postup, při němž se krev pacienta čistí mimotělně pomocí speciálního filtru – dialyzátoru neboli umělé ledviny. Krev je z těla pacienta odváděna do dialyzačního přístroje, kde je zbavena odpadních látek (močoviny, kreatininu, fosforu a nadbytečných tekutin). Poté, co krev projde dialýzou, dostává se zpět do cévního řečiště a vrací se pacientovi do oběhu.

Frekvence a délka trvání hemodialýzy závisí na rozhodnutí nefrologa. Ten na základě zdravotního stavu pacienta stanoví, kolikrát týdně je dialýza nutná, jak dlouho potrvá a jaké jsou parametry nastavení pro konkrétní ošetření. Obvykle hemodialýza probíhá třikrát týdně po dobu čtyř až šesti hodin. Veškerá péče o pacienta se odehrává přímo na dialyzačním středisku, takže pacienti i jejich rodiny mají jistotu, že o ně bude profesionálně postaráno.

Na našich dialyzačních střediscích vytváříme příjemné rodinné prostředí, naše zdravotní sestry osobně znají každého pacienta. Pro některé pacienty se tak dialýza stává společenskou událostí. 

Domácí dialýza

Někteří pacienti si mohou za určitých podmínek hemodialýzu provádět i v domácím prostředí bez asistence sestřiček nebo lékařů. Domácí hemodialýza výrazně zvyšuje kvalitu života pacientů, protože nejsou odkázáni na pravidelné návštěvy dialyzačního střediska a mohou si lépe organizovat vlastní čas. Tuto možnost česká legislativa nabízí pacientům od roku 2015.

Zájemci o domácí hemodialýzu ale musí splnit řadu podmínek. V první řadě musí pacient sebrat dostatek odvahy. Pak je třeba mít doma dostatečný prostor pro dialyzační monitor, lůžko, úpravnu vody a další vybavení.  Pacient se také musí naučit samostatně obsluhovat dialyzační přístroj a zvládnout se k němu bezchybně připojit. Předpisy vyžadují, aby byl u každého dialyzačního ošetření přítomen někdo z pacientových blízkých, který by v případně nutnosti zasáhl a přivolal pomoc. Většinu pacientů na dialýze tvoří starší lidé, u kterých je splnění těchto podmínek poměrně problematické. Pokud však pacient projeví zájem a spolupracuje, ošetřující lékař ho doporučí jako vhodného adepta,  má dostatek kuráže a je technicky zdatný, rádi mu tuto možnost nabídneme. Máte-li zájem o domácí hemodialýzu, obraťte se na lékaře z kteréhokoliv dialyzačního střediska B. Braun Avitum. 

Peritoneální dialýza

U tohoto typu dialýzy probíhá čištění krve přes výstelku břišní dutiny, tzv. pobřišnici neboli peritoneum. O peritoneální dialýze se často mluví jako o domácí, protože u jejího nejrozšířenějšího typu není zapotřebí žádných přístrojů a pacient si ji může provádět sám v pohodlí domova. Základem peritoneální dialýzy je čisticí roztok – dialyzát – který se do dutiny břišní napustí prostřednictvím stálého katetru. Po nasycení roztoku odpadními látkami je z dutiny břišní opět vypuštěn a nahrazen novým dialyzátem.

Výměnu čisticího roztoku, která je nutná čtyřikrát až pětkrát denně, si buď ručně provádí sám pacient, nebo někdo, kdo o něj pečuje, případně probíhá automaticky přes dialyzační přístroj, ke kterému se peritoneální katetr připojí. Tímto způsobem se pacienti obvykle dialyzují přes noc.

Rady a tipy pacientům

Záleží nám na kvalitě života dialyzovaných pacientů a rádi vám poradíme, jak během léčby upravit životosprávu.

Jídelníček

Dietní doporučení se liší podle stupně selhání ledvin a metody léčby. Adekvátní výživa je velmi důležitá a musí být nedílnou součástí léčby spolu s dialýzou a léčebnými přípravky. Dialyzovaný pacient by měl dodržovat doporučení lékaře nebo nutričního terapeuta. Ten vypočítá a navrhne optimální stravovací plán.

U onemocnění ledvin je zejména důležité dbát na dostatečný příjem některých látek (např. bílkovin), a naopak některé látky je nutné výrazně omezit (sodík, fosfor, draslík).  Ve všech dialyzačních střediscích B. Braun Avitum pacienti v průběhu ošetření dostávají občerstvení, které plně respektuje veškerá dietní doporučení. 

Brožury pro dialyzované pacienty

Popis Dokument Odkaz
Hemodialýza - stručný úvod
pdf (973.9 KB)
Princip hemodialýzy
pdf (1.1 MB)
Dietní režim dialyzovaného pacienta
pdf (1.1 MB)
Pitný režim dialyzovaného pacienta
pdf (1.0 MB)
Péče o cévní přístupy
pdf (1.1 MB)
Krevní testy a výsledky
pdf (211.1 KB)
Léky užívané při dialýze
pdf (165.6 KB)
Kvalita života s dialýzou
pdf (1.0 MB)
Transplantace ledviny
pdf (179.5 KB)