Vysoká míra spolehlivosti & použití Pokročilá infuzní technika

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Ochrana proti samovolnému toku léčiva

Naprosto přesné podávání léků, které zabraňuje předávkování nebo naopak nízkému podání léčiva a účinná ochrana proti samovolnému toku léčiva jsou základními předpoklady pro maximální bezpečnost pacientů při infuzní terapii. Správné použití této chytré infuzní techniky je zásadní pro zabránění medicínských pochybení při infuzní terapii.

Pro zajištění správného použití infuzního systému je důležitá nejen vysoká přesnost přístrojů samotných, ale i jejich bezpečnost při výměně spotřebního materiálu. Tyto podmínky značně zvyšují bezpečnost infuzní terapie.

Infuzní pumpa disponuje svorkou uvnitř přístroje a speciální svorkou setu. Součinností těchto prvků je zabráněno samovolnému toku léčiva.

Inovativní technologie pohonu Spaceplus  Perfusor dosahuje maximálního výkonu a vynikajících výsledků při spuštění a podání první kapky léčiva. Obsluhujícímu personálu umožňuje maximální bezpečnost a pohodlí při výměně stříkačky. Zabraňuje tak samovolnému úniku léčiva.

S pomocí nové technologie lineárního dávkovače a díky patentované brzdě pístu je zabráněno samovolnému úniku léčiva. Předchází se tak pochybení při výměně stříkačky. 

Více informací o unikátní brzdě pístu stříkačky se dozvíte v instruktážním videu.

Jak pracuje brzda pístu stříkačky Spaceplus Perfusor®?

Dokud při výměně a založení stříkačky není píst stříkačky zajištěn kleštinami hlavy pohonu, je důležité, aby stříkačka nebyla vyprázdněna gravitační nebo jinou mechanickou silou při neodborné manipulaci nebo samotným pohybem ramene pohonu.
Brzda pístu drží píst stříkačky do té doby, dokud píst není uchycen kleštinami hlavy pohonu. Jakmile je stříkačka vložena do přístroje, je spolehlivě uchycena držákem a unikátní technologie brzdy pístu stříkačky zabraňuje nechtěnému bolusu.

Vítězný desig v soutěži The red dot- and iF award a jiná ocenění jsou značným přínosem pro bezpečnost a management kvality nemocnice.

Technologie automatického pohonu zabezpečuje co nejrychlejší spuštění při výměně stříkačky - systém je rychlý, bezpečný a velice přesný.

Přesnost dávkování Infusomat® splňuje požadavky přesnosti dávkování Perfusor®

Vynikajúca presnosť dávkovania nového Spaceplus Infusomat®.
Vynikající přesnost dávkování nového Spaceplus Infusomat®. 

Přesnost pomáhající při uzdravení. Dávkování léčiva při nízkém průtoku vyžaduje optimalizaci spouštěcí charakteristiky a přesnosti dávkování. Spaceplus Perfusor® a Spaceplus Infusomat® představují novou dimenzi v přesnosti dávkování, jejímž základem je špičková technologie mechanismu pohonu Spaceplus.

Spaceplus Infusomat: + / - 3%
Spaceplus Perfusor: + / -2%

Použití infuzní pumpy - jednoduché a přesné

Použití infuzní techniky nikdy nebylo tak uživatelsky přívětivé. Použití systému Spaceplus je velmi intuitivní. Systém lze přizpůsobit pracovním postupům, abychom docílili maximálního snížení medicínských pochybení. Infusomat® a Perfusor® mají stejný design, uživatelské rozhraní a strukturu nastavení.

Díky tomu není instruktáž zdravotníků náročná a snižuje se tak riziko nesprávné manipulace s přístroji.

  • Řízení uživatelského rozhraní pomáhá personálu při každodenní manipulaci a usnadňuje nastavení infuzní techniky. 
  • Uživatelské rozhraní umožňuje barevné kódování léčiv podávaných infuzní pumpou pro jejich přehlednou vizualizaci na displeji. Z dálky tak může personál okamžitě rozeznat, které léčivo nebo skupina léčiv je aktuálně pacientovi podávána a ujistit se, že podávané léčivo a jeho nastavení jsou správné.
  • Bezpečnost na první pohled: Ošetřující personál pouhým pohledem identifikuje uživatelské rozhraní přístroje ihned po vstupu na oddělení. Displej je čitelný ze vzdálenosti přesahující tři metry.
  • Aktuálně podaný objem ze stříkačky lze na displeji sledovat v reálném čase s krásnou vizualizací reálného znázornění stříkačky. Díky tomu je zajištěna včasná výměna stříkačky a následné plánování další léčebné terapie.

Knihovna léčiv je základním prvkem chytrých infuzních systémů.

Aktualizace digitálních infuzních pump v nemocnici
Směřujeme k digitalizaci. Healthcare 4.0.

5 výhod integrované databáze léčiv v systému Spaceplus

  1. Umožňuje nemocnici definovat standardy infuzní terapie pro různá oddělení a jednotlivé profily pacientů.
  2. Definuje individuální bezpečnostní limity dávkování, aby se zabránilo předávkování nebo naopak nízkému podání léčiva.
  3. Předdefinované nastavení jednotlivých terapií usnadňuje obsluhujícímu personálu každodenní práci při nastavení infuzní terapie.
  4. Limity jednotlivých léčiv jsou zobrazeny na displeji přístroje. Personál má neustálou kontrolu při nastavování terapie, zda se pohybuje v bezpečném rozmezí dávkování léčiva pro danou terapii.
  5. Snadná aktualizace knihovny léčiv prostřednictvím nemocniční datové sítě bez přerušení léčebné terapie prostřednictvím naší unikátní správy aktualizací – remote update process.

Infuzní systém Spaceplus umožňuje rychlou, přiměřenou a vždy bezpečnou reakci – bez zbytečného zdržování personálu.

Technologie s dotykem, efektivita s úsměvu.

Právní informace

Spaceplus Perfusor® je zdravotnický prostředek. Jedná se o přenosný lineární dávkovač, který se používá v kombinaci se schválenými stříkačkami a příslušenstvím. Přístroj je určen k použití u dospělých, dětí a novorozenců pro přerušované nebo kontinuální podávání parenterálních nebo enterálních tekutin, léčiv, krve a krevních produktů klinicky schválenými cestami podání. Těmito cestami podání jsou cesty intravenózní, intraarteriální, podkožní, epidurální a enterální. Kvalifikovaný lékařský odborník musí na základě technických údajů přístroje schválit přístroj jako vhodný pro předpis dané infuze a cestu podání. Spaceplus Perfusor® je určen k použití vyškoleným zdravotnickým pracovníkům ve zdravotnických zařízeních, v prostředí ambulantní a domácí péče i v lékařských situacích při pozemní a letecké dopravě (sanitky, letecké ambulance s pevnými i točivými křídly). Použití zařízení Spaceplus Perfusor® závisí na podmínkách prostředí uvedených v technických údajích. Podmínky skladování jsou uvedeny v technických údajích. Kontraindikace jsou dány kontraindikacemi podávaného léčivého přípravku. Použití dávkovače Spaceplus Perfusor® nemá žádné implicitní kontraindikace.

Spaceplus Infusomat® je zdravotnický prostředek. Jedná se o přenosnou volumetrickou infuzní pumpu, která se používá v kombinaci se schválenými infuzními linkami a příslušenstvím. Přístroj je určen k použití u dospělých, dětí a novorozenců pro přerušované nebo kontinuální podávání parenterálních nebo enterálních tekutin, léčiv, krve a krevních produktů klinicky schválenými cestami podání. Těmito cestami podání jsou cesty intravenózní, intraarteriální, podkožní, epidurální a enterální. Kvalifikovaný lékařský odborník musí na základě technických údajů přístroje schválit přístroj jako vhodný pro předpis dané infuze a cestu podání. Spaceplus Infusomat® je určen k použití vyškoleným zdravotnickým pracovníkům ve zdravotnických zařízeních, v prostředí ambulantní a domácí péče i v lékařských situacích při pozemní a letecké dopravě (sanitky, letecké ambulance s pevnými i točivými křídly). Uživatel musí být pro používání zařízení vyškolen. Použití zařízení Spaceplus Infusomat® závisí na podmínkách prostředí uvedených v technických údajích. Podmínky skladování jsou uvedeny v technických údajích. Kontraindikace jsou dány kontraindikacemi podávaného léčivého přípravku. Použití zařízení Spaceplus Infusomat® nemá žádné implicitní kontraindikace.

Spaceplus Station a Spaceplus Cover jsou zdravotnické prostředky. Dokovací systém Spaceplus umožňuje připevnění, napájení, datovou komunikaci a centrální alarm až pro 24 pump Spaceplus v prostředí léčby jednoho pacienta. Dokovací systém Spaceplus tvoří nejméně jedna stanice Spaceplus Station, jeden kryt Spaceplus Cover a volitelně datový modul. Dokovací systém Spaceplus může obsahovat až 6 sestavených stanic Spaceplus Station. Ty lze sestavit do jednoho, dvou nebo tří stanic, které jsou od sebe odděleny. Každá stanice musí být doplněna krytem Spaceplus Cover. Každá stanice Spaceplus Station může pojmout kombinaci 4 pump Spaceplus. Prostředím pro použití jsou zdravotnická zařízení, která vyhovují podmínkám pro¬středí uvedeným v technických údajích. Stanice Spaceplus Station je určena k použití ve specifikovaném prostředí při stacionár¬ním provozu a mobilitě v rámci nemocnice.

Výše zmíněný zdravotnický prostředek smí používat pouze vyškolený personál. Školení o používání tohoto zařízení musí poskytnout osoba pověřená společností B. Braun. Před použitím zdravotnického prostředku z generace Spaceplus si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití nechte vždy uložený v blízkosti organizačního systému. Veškeré závažné incidenty, ke kterým v souvislosti s tímto výrobkem dojde, je nutné oznámit společnosti B. Braun a příslušnému orgánu v zemi, kde se výrobek používá. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Tento katalog obsahuje informace o následujících produktech: Space Plus Accessories. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.